PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 49--61
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny i jego wpływ na efektywność rozwoju regionu na przykładzie Małopolski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Capital and its Impact on the Effectiveness of Region's Development Based on the Example of Małopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Literatura specjalistyczna w sposób jednoznaczny wskazuje na występowanie wielu czynników mających znaczenie w rozwoju regionów, zarówno ze sfery ekonomicznej, jak i pozaekonomicznej. Celem artykułu jest przegląd prac źródłowych dotyczących rozwoju i atrakcyjności regionu, ze szczególnym uwzględnieniem prac na temat kapitału społecznego, który jest jedną z ważniejszych determinant, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru w różnych układach przestrzennych. W niniejszej analizie dokonano próby ukazania wpływu człowieka na potencjał i rozwój województwa małopolskiego. Autorka zadała sobie pytanie, czy ten rodzaj kapitału jest i może być w przyszłości czynnikiem, który pobudza rozwój społeczno-ekonomiczny regionu. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż potencjałem województwa małopolskiego są młodzi ludzie. Województwo to od kilku lat jest w czołówce województw pod względem liczby studentów przypadającej na 10 tys. Osób w wieku 19-24 lat. Wskaźnik aktywności zawodowej osób młodych (15 i więcej lat) w 2010 r. wynosił 54,7%, a w 2015 - 55,5%. Przeprowadzone badania dowiodły, że kapitał społeczny łączy się z aspektami gospodarczymi, a także z aspektami niezwiązanymi w sposób bezpośredni z gospodarką w regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
Social capital is one of the most important determinants that have an impact on the socio-economic development of a given region in various spatial systems. Specialist literature clearly indicates the presence of various crucial factors in the development of regions. We include both the economic and non-economic spheres. The purpose of the article is to review the source work, including development and the attractiveness of the region, with particular emphasis on social capital. This analysis attempts to show the human impact on the potential and development of the Małopolskie voivodeship. The author asked herself if this kind of capital is and may in the future be a factor that stimulates the socio-economic development of the region. The analysis shows that the potential of Małopolska is young people. For several years this area has been one of the top voivodeships, taking into account the number of students per 10,000 people aged 19-24. Activity rate of young people (15 and older): in 2010 it amounted to 54.7%, and in 2015 to 55.5%. The conducted research proved that social capital is connected with economic aspects, but also not directly related to economy in the region. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Audretsch, D.B., Fritsch, M. (2002). Growth Regimes over Time and Space. Regional Studies, 36(2), 113-124.
 • Bartnik, K.M. (2016). Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(6), 13-17.
 • Becker, G. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy, 70, 9-49.
 • Benneworth, P. (2004). In what sense 'regional development?' Entrepreneurship, underdevelopment and strong tradition in the periphery. Entrepreneurship & Regional Development, 16, 439-458.
 • Bontis, N. (2002). World Congress on Intellectual Capital Readings. Boston: KMCI Butterworth-Heinemann Press, MA.
 • Domański, S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: PWN.
 • Domański, S.R. (2000). Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Warszawa: Instytut Gospodarki Światowej SGH, 135.
 • Drucker, P. (1994). The Age of Social Transformation. The Atlantic Monthly, November, 53-58.
 • Faggian, A., McCann, P. (2009). Human Capital and Regional Development. W: R. Capello, P. Nijkamp (red.), Handbook of Regional Growth and Development Theories. Cheltenham, Northampton: Edwar Elgar Publishing, 133-148.
 • Florczak, W. (2007). Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy. W: W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 112.
 • Friedmann, J. (1966). A General Theory of Polarized Development. W: N.M. Hansen (red.), Growth Centres in Regional Economic Development. New York: Free Press.
 • Friedmann, J. (1972). A. General Theory of Polarized Development. In: N.M. Hansen (ed.), Growth Centres in Regional Economic Development. New York: Free Press.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016). Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego. Pozyskano z: https://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-malopolskiego-2016,8,13.html
 • Grzeszczak, J. (2007). Teoria biegunów wzrostu w warunkach polskich: przeszłość i teraźniejszość. W: J. Lach, M. Borowic, T. Rachwał (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Kraków: Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 120-129.
 • Herbst, M. (red.). (2007). Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hirschman, A.O. (1958). The Strategy of Economic Development. New Haven: Yale University Press.
 • Huczek, M. (2011). Organizacje pozarządowe wspierające lokalną i regionalną przedsiębiorczość. Państwo i Społeczeństwo, 2, 31-57.
 • Huggins, R., Williams, N. (2011). Entrepreneurship and regional competitiveness: The role and progression of policy. Entrepreneurship & Regional Development, 23(9-10), 907-932.
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, (2016). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2016 roku. Pozyskano z: http://www.kas.de/wf/doc/kas_43988-1522-8-30.pdf?161219080952
 • Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Machlup, F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in United States. Princeton: Princeton University Press.
 • Makuch, M. (2014). Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju społecznego. Zarys problemu z perspektywy regionu. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 167, 55-61.
 • Mincer, J. (1958). Investment in human capital and personal income distribution. Journal of Politocal Economy, 66, 281-302.
 • Obserwacje OECD (2007). Kapitał ludzki: w jaki sposób wiedza kształtuje Twoje życie. Pozyskano z: http://www.oecd.org/dataoecd/29/6/38435854.pdf.
 • Petty, W. (1699). Political Arithmetic. Pozyskano z: https://www.marxists.org/reference/subject/economics/petty/
 • Piróg, D. (2016). Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej - zarys stanu badań. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 300-314.
 • Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Znak.
 • Skawińska, E. (2009). Kapitał społeczny w rozwoju regionu. W: W. Janasz (red.), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin, 48.
 • Schultz, T.W. (1963). The economic value of education. New York: Columbia University Press.
 • Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom I. Warszawa: PWN.
 • Strużycki, M. (2011). Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój. Warszawa: Difin.
 • Zarycki, T. (2008). Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2(37), 49-52.
 • Zygmunt, J. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa opolskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 393.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.