PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 62--79
Tytuł artykułu

Pozarolnicza przedsiębiorczość indywidualna w gminach subregionu sądeckiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Non-Agricultural Individual Entrepreneurship in Communes of Sądecki Sub-Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza zjawiska pozarolniczej przedsiębiorczości indywidualnej, rozumianej jako podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Jako miernik tego zjawiska uznano liczbę zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Tak skonstruowany miernik jest jednym z aspektów wchodzących w skład szeroko rozumianego poziomu przedsiębiorczości. Celem przeprowadzonej analizy było zdiagnozowanie poziomu pozarolniczej przedsiębiorczości indywidualnej, rozpoznanie zróżnicowania w czasie i przestrzeni oraz zbadanie związku pomiędzy poziomem pozarolniczej przedsiębiorczości indywidualnej a poziomem bezrobocia oraz poziomem dochodów własnych budżetu gminy. Badaniem objęto subregion sądecki, czyli 39 jednostek terytorialnych szczebla podstawowego, w tym: 38 gmin z 3 powiatów (gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego) oraz miasto Nowy Sącz. Materiał do badań stanowiły opracowania statystyczne GUS oraz informacje BDL. Diagnozę poziomu pozarolniczej przedsiębiorczości indywidualnej oparto na trzech grupach informacji dotyczących: a) liczby zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, b) liczby nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, c) liczby wyrejestrowanych osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przeprowadzono analizę statystyczną i kartograficzną uzyskanych wyników. Zauważono istotne zróżnicowanie pozarolniczej działalności indywidualnej w gminach subregionu sądeckiego. Stwierdzono m.in., że występuje słaba zależność pomiędzy poziomem badanego zjawiska a poziomem bezrobocia w danej gminie oraz wysoka zależność pomiędzy poziomem badanego zjawiska a poziomem dochodów własnych gminy. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is an analysis of non-agricultural, individual entrepreneurship understood as undertaking and conducting business activities by natural persons. The measurement of the phenomenon is a number of registered natural persons who conduct non-agricultural business per every 1,000 people of working age. Such constructed standard is one of many aspects which is included in the level of entrepreneurship. The purpose of conducted analysis was to diagnose the level of non-agricultural, individual entrepreneurship, recognise the variety in time and space, as well as studying the relations between the level of non-agricultural, individual entrepreneurship and the level of unemployment and the level of self-income in a commune. The subject of the study was the sądecki sub-region that is 39 territorial units of the basic level including 38 communes from three districts (gorlicki, limanowski and nowosądecki) and the town of Nowy Sącz. Research materials consist of statistical analysis of Central Statistical Office and information from the Local Data Bank. A diagnosis of non-agricultural, individual entrepreneurship level was based on three pieces of information: a) the number of registered natural persons conducting business, b) the number of newly-registered natural persons conducting business, c) the number of deregistered natural persons conducting business. Statistical and cartographic analysis of results obtained was conducted. Significant variety of non-agricultural, individual entrepreneurship in the communes of sądecki sub-region was observed. It was observed that there is a weak dependence between the studied phenomenon and the level of unemployment in a given commune, as well as high dependency between the level of the studied phenomenon and the level of self-income of a commune. (original abstract)
Twórcy
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polska
Bibliografia
  • Dorocki, S., Sołtys, J. (2016). Wskaźnik przedsiębiorczości w jednostkach terytorialnych Polski - zróżnicowanie w czasie i przestrzeni. Przedsiębiorczość - Edukacja, 12, 18-45.
  • Góralski, A. (1976). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. Warszawa: PWN.
  • Kuciński, K. (2010). Regionalna perspektywa przedsiębiorczości. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin.
  • Kudłacz, T., Reśko, D. (2007). Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 746.
  • Maszorek-Szymala, A. (2007). Podstawy statystki dla studentów i nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
  • Niedziółka, M. (2010). Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny. W: K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin.
  • Targalski, J. (1999). Przedsiębiorczość u progu nowej dekady - scenariusz optymistyczny. W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Materiały konferencji naukowej. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.