PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 165--176
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość międzynarodowa w teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Entrepreneurship in the Theory of Enterprise Internationalisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw kategorii przedsiębiorczości międzynarodowej. W artykule wykorzystano metodę analizy krytycznej. Przedsiębiorczość międzynarodowa została przedstawiona jako obszar wspólny dwóch domen badawczych: przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego. W pierwszej kolejności scharakteryzowano konwencjonalny (tradycyjny) model internacjonalizacji (tzw. model uppsalski - sekwencyjny, ewolucyjny) i możliwe odniesienia do przedsiębiorczości międzynarodowej. Pomimo iż w tradycyjnym podejściu do internacjonalizacji problematyka przedsiębiorczości nie jest analizowana (uwaga jest skupiona przede wszystkim na stopniowym gromadzeniu wiedzy i doświadczenia oraz na samym procesie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa), to w fakcie poszukiwania i ewolucyjnego wchodzenia na kolejne rynki zagraniczne, a także stosowania coraz bardziej zaawansowanych form internacjonalizacji można dopatrywać się elementów zachowań przedsiębiorczych. Następnie przedstawiono przedsiębiorczość międzynarodową w kontekście koncepcji tzw. wczesnej internacjonalizacji przedsiębiorstw, której praktycznym przejawem jest funkcjonowanie tzw. przedsiębiorstw globalnych od założenia (born globals). Zazwyczaj - choć nie jest to regułą - są to małe i średnie przedsiębiorstwa, które funkcjonują w branżach nowoczesnych technologii i od początku swego istnienia zorientowane są na obsługę rynku międzynarodowego. Wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim szczególne charakterystyki założycieli i menedżerów born globals, takie jak wizja globalna, wcześniejsze doświadczenie międzynarodowe oraz liczne kontakty osobiste i zawodowe, utożsamiana jest z istotą współczesnego rozumienia przedsiębiorczości międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the theoretical foundations of international entrepreneurship. For this purpose, the critical analysis method is used. International entrepreneurship is presented as the area common to two research domains: entrepreneurship and international business. At first, a description is provided of the traditional model of internationalisation (known as the Uppsala model which is evolutionary and sequential in nature) and of possible references to international entrepreneurship. Although the issues of entrepreneurship are not analysed within the traditional approach to internationalization (where the focus is primarily on gradual gathering of knowledge and gaining experience, and on the process of the enterprise internalisation itself), elements of entrepreneurial behaviour can be found in the mere fact of searching for and evolutionary entering new foreign markets or in the use of more advanced forms of internationalisation. Next, international entrepreneurship is presented in the context of what is referred to as early internationalisation of enterprises - a phenomenon that manifests itself by the functioning of "born globals". It is not a rule, but these are usually small and medium enterprises operating in the high-tech industries and oriented towards servicing the international market right from the moment they are started. The enterprise early internationalisation, including first of all some unique characteristics of the founders and managers of born globals, such as having a global vision, previous experience in an international environment and numerous personal and professional contacts, is equated with the essence of a modern understanding of international entrepreneurship. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Berliński, M. (2006). Firmy globalne od początku. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, 20, 132-151.
 • Bradley, F. (1999). International Marketing Strategy. London: Prentice Hall Europe.
 • Crick, D. (2009). The Internationalization of Born Global and International New Venture SMEs. International Marketing Review, 26(4-5), 453-476.
 • Dąbrowska, A., Bylok, F., Janoś-Kresło, M., Kiełczewski, D., Ozimek, I. (2015). Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja. Warszawa: PWE.
 • Duliniec, E. (2007). Internacjonalizacja przedsiębiorstw i marketing na rynkach zagranicznych. W: E. Duliniec (red.). Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Duliniec, E. (2011a). Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa, 1-2, 63-80.
 • Duliniec, E. (2011b). Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione - uwarunkowania i rozwój. Gospodarka Narodowa, 5-6, 1-20.
 • Etemad, H. (2004). International Entrepreneurship as a Dynamic Adaptive System: Toward a Grounded Theory. Journal of International Entrepreneurship, 2, 5-59.
 • Fan, T., Phan, P. (2007). International New Ventures: Revisiting the Influences Behind the Born-Global Firm. Journal of International Business Studies, 38, 1113-1131.
 • Gabrielsson, M., Kirpalani, V.H.M., Dimitratos, P., Solberg, C.A., Zucchella, A. (2008). Born Globals: Propositions to Help Advance the Theory. International Business Review, 17, 21-44.
 • Gorynia, M., Jankowska, B. (2007). Teorie internacjonalizacji. Gospodarka Narodowa, 10.
 • Jarosiński, M. (2013). Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Johanson, J., Vahlne, J.E. (1977). The Internationalization Process of the Firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Markets Commitments. Journal of Internationalization Business Studies, 8(1), 23-32.
 • Johanson, J., Vahlne, J.E. (2009). The Uppsala Internationalization Process Model Revisited: From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership. Journal of International Business Studies, 40, 1411-1431.
 • Johanson, J., Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases. Journal of Management Studies, October, 12(3), 305-323.
 • Jones, M.V., Coviello, N., Kwan Tang, Y. (2011). International Entrepreneurship Research (1989-2009): A Domain Ontology and Thematic Analysis. Journal of Business Venturing, 26, 632-659.
 • Knight, G.A., Cavusgil, S.T. (2005). A Taxonomy of Born-Global Firms. Management International Review, 45, 15-35.
 • Kraśnicka, T. (2008). Przedsiębiorczość międzynarodowa jako odrębny obszar badań. W: T. Kraśnicka (red.), Przedsiębiorczość międzynarodowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 11-19.
 • Madsen, T.K., Servais, P. (1997). The Internationalisation of Born Globals: An Evolutionary Process? International Business Review, 6(6), 561-583.
 • Morawczyński, R. (2008). Przedsiębiorczość międzynarodowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Nowacki, F. (2013). Implikacje globalizacji i regionalizacji dla przedsiębiorczości międzynarodowej. Przegląd Organizacji, 5, 4-9.
 • Nowacki, F. (2014). Przedsiębiorczość międzynarodowa a relacje sieciowe - wpływ na kształtowanie współpracy na rynku usług. Marketing i Rynek, 11, 14-21.
 • Nowiński, W. (2006). Wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw - nowy obszar badań. Gospodarka Narodowa, 11-12, 87-99.
 • Oczkowska, R. (2013). "Urodzeni globaliści" jako nowoczesna koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 4, 3-7.
 • Polowczyk, J. (2012). Wpływ ekonomii behawioralnej na zarządzanie strategiczne w świetle badań bibliometrycznych. Przegląd Organizacji, 6, 3-8.
 • Przybylska, K. (2009). Znaczenie dystansu psychicznego w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. W: E. Okoń-Horodyńska (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, Warszawa: PTE, 307-324.
 • Przybylska, K. (2010). Born global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 7-8, 63-84.
 • Rasmussen, E.S., Madsen, T.K., Ewangelista, F. (2001). The Founding of the Born Global Company in Denmark and Australia: Sensemaking and Networking. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 13, 75-107.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2015). Czas w badaniach nad internacjonalizacją przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 4.
 • Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 24-36.
 • Wach, K. (2017a). Entrepreneurial Growth of Small and Medium-Sized Enterprises. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12, 405-414.
 • Wach, K. (2017b). Orientacja przedsiębiorcza a wiedza w początkowym i dojrzałym etapie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 319, 268-282.
 • Wiatrak, A.P. (2008). Przedsiębiorczość korporacyjna - istota, uwarunkowania i podstawowe obszary. Problemy Zarządzania, 2, 39-50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.