PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 177--187
Tytuł artykułu

Proces zarządzania zasobami wiedzy w działalności logistycznej przedsiębiorstw MŚP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Process of Knowledge Management in Logistics Activity in SMEs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces zarządzania zasobami wiedzy w aspekcie działalności logistycznej przedsiębiorstw z sektora MŚP jest prezentowany stosunkowo rzadko w literaturze przedmiotu. Opisy zarządzania wiedzą w procesach logistycznych w przedsiębiorstwach opierają się w głównej mierze na modelach odnoszących się do dużych przedsiębiorstw. Modele zarządzania dużymi przedsiębiorstwami z kolei opierają się na rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz zdefiniowanych wzajemnie powiązanych procesach. Zasoby wiedzy w dużych przedsiębiorstwach składają się z wiedzy ukrytej oraz jawnej, przy czym występuje zjawisko konwersji jednej kategorii wiedzy w drugą. W literaturze przedmiotu brak jest analiz dotyczących istotnych różnic w zarządzaniu zasobami wiedzy w działalności logistycznej pomiędzy dużymi firmami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja badań własnych dotyczących procesu zarządzania wiedzą w działalności logistycznej w sektorze MŚP. W pracy sformułowano problemy badawcze, które zostały przeanalizowane na podstawie badań prowadzonych w latach 2015-2016 wśród 50 małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. W artykule przedstawiono wyniki badania typu case study. Na podstawie wyników badań sformułowano założenia do modelu zarządzania wiedzą w działalności logistycznej w badanych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Process of Knowledge Management (KM) in logistic activity of SMEs is presented not so often in literature of the subject. Description of knowledge management in SMEs are mostly based on models appropriate for big enterprises. Models of management of big enterprise in turn are based on elaborate organisational structure and defined interlinked processes. Knowledge resources in big enterprises are composed of hidden knowledge and open knowledge and there is the phenomena of conversion of one category into another. There is a lack of description of differences between Knowledge Management (KM) in big enterprises and SMEs. The goal of the article is to present the results of own research. Discussed are the results of studies conducted in Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, and Mazowieckie voivodeship on knowledge management process in logistics activity in SMEs in 2010-2016. The article analyses the results of case study research from 50 SMEs. The following methods were used: questionnaire survey, interview, discussion with experts, case study method. Based on research results, assumptions for a model of knowledge management in logistic activities of studied SMEs were made. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Polska
Bibliografia
 • Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Błaszczuk, A. (2004). Korzyści z zarządzania wiedzą. W: A. Brdulak, J.J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
 • Chow, H.K.H., Choy, K.L., Lee, K.L., Chan, F.T.S., Felix T.S. (2005). Design of a knowledge-based logistics strategy system. Expert System with Applications 29(2005), 272-279.
 • Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: Wydawnictwo Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.
 • Drucker, P.F. (1999). Pokapitalistyczne społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dwiliński, L. (2006). Zarys logistyki przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Gołembska, E. (2010). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Kordel, P. i in. (2010). Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Warszawa: PARP.
 • Janczewska, D. (2011). Uwarunkowania procesów logistycznych w sektorze mikro przedsiębiorstw. W: Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, t. XI, nr 13, 131-149.
 • Kozioł, M. (2013). Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22(1), 47, 45-57.
 • Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company. Oxford: Oxford University Press.
 • Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Rozwój kadr Tubądzin Management Group Sp. z o.o. Pozyskano z: http://www.tubadzin.pl/projekty-efs
 • Strojny, M. (2000). Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. Przegląd Organizacji, 2, 21-25.
 • Toffler, A., Toffler, H. (1999). Budowanie nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Senge, P. (2012). Piąta dyscyplina. Warszawa: PWN.
 • Sopińska, A., Wachowiak, P. (2006). Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. E-mentor, 1(14). Pozyskano z: http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/275
 • Teece, D.J. (1998). Capturing Value from Knowledge Assets: The New Economy, Markets fo Know-How, and Intangible Assets. California Review Management, 40(3).
 • Wilmańska, A. (red.). (2010). Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Wojnicka, E. (2011). Popytowe podejście do innowacji - charakterystyka koncepcji. Materiały z Konferencji "Innowacje w sektorze usług" PARP, 3.03.2011. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.