PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 188--204
Tytuł artykułu

Rozwój centrów handlowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem galerii społecznościowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Development of Shopping Malls in Poland with Special Regard to Community Malls
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Centra handlowe stanowią obecnie istotny element przestrzeni miejskiej i jednocześnie poważną konkurencję dla pozostałych form handlu detalicznego. Cechują je: szeroka i zróżnicowana oferta produktowo-usługowa, akcje promocyjne i degustacyjne, występowanie wielu różnych placówek w obrębie jednego kompleksu handlowego, a także duże własne parkingi i stacje benzynowe. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się głównie na analizie rozwoju centrów handlowych działających w Polsce. Za centrum handlowe uznano "nieruchomość handlową, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się ze sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu 5 tys. m2 (GLA) i składa się z minimum 10 sklepów" (Mikołajczyk, 2009: 138-139). Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka rozwoju centrów handlowych w Polsce z uwzględnieniem najczęściej stosowanych kryteriów typologii, zróżnicowania tempa rozwoju centrów w poszczególnych województwach i aglomeracjach, a także analiza przemian zachodzących w sferze funkcjonalnej centrów handlowych. Ponadto w artykule zwrócono uwagę na rozwój nowego produktu na rynku nieruchomości, jakim są galerie społecznościowe. Podjęto również próbę rozpoznania przyczyn rozwoju tego typu galerii. Określono cechy, którymi powinna się taka galeria charakteryzować jako miejsce relaksu i miłego spędzania czasu z rodziną i znajomymi. Wnioskowanie oparte zostało na analizie literatury przedmiotu, wynikach badań własnych oraz badań przeprowadzonych przez firmę Neurohm. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, shopping centres form an important element of urban space and at the same time they are a serious competition for other types of retail. It is characterised by a wide offer of products and services, promotional events and tastings, many different outlets located within the shopping complex, as well as their own large parking lots and petrol stations. This paper focuses mainly on the analysis of shopping centres operating in Poland. A shopping centre is defined as "a commercial real estate, which was planned, built and managed as a single entity, consists of shops and common parts, with a minimum leasable area of 5 thousand m2 (GLA), consisting of at least 10 stores" (Mikołajczyk 2009: 138-139). The aim of the paper was to characterise the development of shopping centres in Poland, taking into account the most frequently used criteria of typology, differentiation of the pace of shopping centres development in particular voivodeships and agglomerations, as well as the analysis of transformations taking place in functional spheres of shopping centres. Above all the development of a new product on the real estate market - the community mall was taken into consideration. Also an attempt to identify the reasons for the development of this type of malls was made. The features that should characterize the community mall as a place of relaxation and having fun with family and friends were specified. The inference was based on an analysis of the literature on the subject, own research results and research conducted by Neurohm. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Bogdanov, D. (2002). Problemy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W: J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 383-388.
 • Buras, T., Tutaj, J., Wojtczak, W., Ohme, R., Paczuski, M., Mikołajczyk-Pyrć, M. (2017). Sevills Shaping Retail. Galerie społecznościowe - rynek nieruchomości handlowych w Polsce 2017. Pozyskano z: http://pdf.euro.savills.co.uk/poland/retail/raport-savills-galerie-spolecznosciowe-2017.pdf
 • Celińska-Janowicz, D. (2011). Centra handlowe wobec miejskiej przestrzeni publicznej - nie tylko imitacja. W: I. Jażdżewska (red.), Konwersatorium wiedzy o mieście. Tom XXIV: Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 149-156.
 • Chaberko, T., Ciechowski, M., Kretowicz, P. (2013). Funkcjonowanie wielkiego centrum handlowego w ujęciu przestrzennym i czasowym (na przykładzie Bonarka City Center w Krakowie). Ekonomia, Uniwersytet Warszawski, 32, 121-123.
 • Chudzik, D. (2006). Wizerunek klienta supermarketów. Handel Wewnętrzny, 4-5, 63-66.
 • Ciechomski, W. (2010). Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Cushman & Wakefield. (2016). Rynek handlowy w Polsce. Podsumowanie 2016 roku. Pozyskano z: http://www.cushmanwakefield.pl/pl-pl/research-and-insight/2017/marketbeat-retail-h2-2016
 • Chomuntowska, D. (2017, 22 stycznia). Obiekty nowej generacji. Pozyskano z: http://www.poradnikbiznesu.info/edukator-przedsiebiorcy/nieruchomosci-komercyjne/rynek-handlowy-obiekty-nowej-generacji
 • Dudek-Mańkowska, S., Fuhrmann, M., (2009). Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne. W: A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać. Łódź: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 269-282.
 • Dzieciuchowicz, J. (2012). Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Generacja centrum handlowego (2017, 22 stycznia). Pozyskano z: http://galeria777.pl/generacja-centrum-handlowego
 • Główny Urząd Statystyczny. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Hefner, K., Twardzik, M. (2013). Społeczne oddziaływanie nowoczesnych centrów handlowo-usługowych na małe miasta w zewnętrznej strefie aglomeracji śląskiej. Studia Ekonomiczne, 144, 95-109.
 • http://www.mallofamerica.com/about/moa/facts
 • http://www.malloftheemirates.com/moe/En/MainMenu/ENTERTAINMENT/SkiDubai/tabid/98/Default.aspx
 • http://www.wem.ca/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.