PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
22 (2018) | nr 2 (166) | 59--68
Tytuł artykułu

The Use of Slow-Release Fertilizers as a Part of Optimization of Celeriac Production Technology

Warianty tytułu
Wykorzystanie nawozów wolnodziałających jako element optymalizacji technologii produkcji warzyw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania nawozów wolnodziałających w warunkach intensywnej uprawy warzyw. W ramach realizacji założonego celu badawczego, w 2017r. założono doświadczenie polowe, w którym zastosowano nawozy o spowolnionym uwalnianiu składników, o składzie NPK (%) 20-10-10+4MgO. Doświadczenie obejmowało 3 poziomy nawożenia z wykorzystaniem nawozów wolnodziałających, obiekt kontrolny bez nawożenia oraz obiekt kontrolny nawożony nawozami tradycyjnymi. Nawóz wolnodziałający był aplikowany punktowo pod każdą roślinę oraz rzędowo, na głębokości około 8 cm poniżej poziomu korzeni. Ocenę zaprojektowanych systemów dokonano w oparciu o wielkość plonu handlowego, wskaźnik produktywności, wskaźnik efektywności agronomicznej, wskaźnik efektywności usunięcia oraz wskaźnik efektywności fizjologicznej. Wyniki uzyskane w warunkach doświadczenia polowego wskazują, że największy plon roślin, na poziomie 54,22 Mg plonu handlowego∙ha-1 , uzyskano w warunkach największej dawki nawozów wolnodziałających, na poziomie 600 kg∙ha-1 aplikowanego rzędowo około 8 cm poniżej poziomu korzeni. W przypadku stosowania nawozów wolnodziałających punktowo pod korzeń, najwyższa dawka nawozu spowodowała zmniejszenie plonowania w porównaniu do obiektów z mniejszą dawką nawozów. Najlepsze efekty, z punktu widzenia wyrównania masy poszczególnych korzeni uzyskano w warunkach nawożenia konwencjonalnego. Najbardziej korzystną wartość współczynnika produktywności uzyskano w wariancie przy zastosowaniu nawozu wolnodziałającego na poziomie 400 kg∙ha-1 aplikowanego punktowo, natomiast w przypadku aplikacji rzędowej, najbardziej korzystne efekty uzyskano przy dawce 600 kg∙ha-1 . Nawożenie selera nawozami wolno-działającymi pod korzeń może skutkować wytworzeniem plonu o większych różnicach masy jednostkowej korzeni w porównaniu z nawożeniem konwencjonalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to assess the possibility of using slow-release fertilizers under intensive vegetable cultivation. To achieve the set research objective, a field experiment was set up in 2017, where slow-release fertilizer (NPK (%) 20-10-10+4MgO) was applied. The experiment comprised three levels of fertilization with the use of slow-release fertilizers, the control without fertilization, and the control fertilized with conventional fertilizers. The slow-release fertilizer was applied directly under each plant and in rows - approximately 8 cm below the root level. The designed systems were evaluated based on the size of commercial yield, productivity index, agronomic efficiency index, removal efficiency index, and physiological efficiency index. The results obtained in the field experiment indicate that the highest plant yield (54.22 Mg of commercial yield∙ha-1) was obtained at the highest dose of slow-release fertilizers (600 kg∙ha-1 applied in rows approximately 8 cm below the root level). In the case of direct fertilization, in the treatment with the highest dose of slow-release fertilizer, a reduction in yield was observed. The best results, in terms of equalizing the mass of individual roots, were obtained under conventional fertilization. The most favorable value of the productivity index was obtained in the variant where 400 kg∙ha-1 slow-release fertilizer was applied directly, while in the case of row application the best results were obtained at the dose of 600 kg∙ha-1. Celeriac fertilization with slow-release fertilizers under root may result in producing a yield of bigger differences in root mass, compared to conventional fertilization system.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • Agneessens, L., Viaene, J., VandenNest, T., Vandecasteele, B., De Neve, S. (2015). Effect of ensilaged vegetable crop residue amendments on soil carbon and nitrogen dynamics. Scientia Horticulturae, 192(31), 311-319.
 • Alluvione, F., Moretti, B., Sacco, D., Grignani, C. (2011). EUE (energy use efficiency) of cropping systems for a sustainable agriculture. Energy, 36, 4468-4481.
 • Amanullah, Almas, L.K. (2009). Partial factor productivity, agronomic efficiency, and economic analyses of maize in wheat-maize cropping system in Pakistan. Selected Paper prepared for presentational the Southern Agricultural Economics Association Annual Meetings, Atlanta, Georgia, January 31- February 3. p. 26.
 • Brito de Figueirêdo, M.C., Potting, J., LopesSerrano, L.A., Bezerra, M.A., da Silva Barros, V., Sonsol-Gondim, R., Nemecek, T. (2016). Environmental assessment of tropical perennialcrops: the case of the Brazilian cashew. Journal of Cleaner Production, 112(1), 131-140.
 • Chen, Q., Qin, J., Sun, P., Cheng, Z., Shen, G. (2018a). Cowdung-derived engineered biochar for reclaiming phosphate from aqueous solution and its validation as slow-release fertilizer in soilcrop system. A Journal of Cleaner Production, 17, 2009-2018.
 • Chen, S., Yang, M., Ba, C., Yu, S., Jiang, Y., Zou, H., Zhang, Y. (2018b). Preparation and characterization of slow-release fertilizer encapsulated by biochar-based water born ecopolymers. Science of The Total Environment, 615(15), 431-437.
 • Dua, V.K., Govindakrishnan, P.M., Lal, S.S., Khurana, S.M.P. (2007). Partial factor productivity of nitrogen in potato. Better Crops, 91(4), 26-27.
 • Forleo, M.B., Palmieri, N., Suardi, A., Coalo, D., Pari, L. (2018). The eco-efficiency of rapeseed and sunflowercultivation in Italy. Joining environmental and economic assessment. Journal of CleanerProduction, 172(20), 3138-3153.
 • Gaetano, M., Polinori, P., Tei, F., Benincasa, P., Turchetti, L. (2016). An economic analysis of the efficiency and sustainability of fertilization programs at level of operational systems of soft wheat in Umbria. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8, 298-306.
 • IFA. (2007). Sustainable management of the nitrogen cycle in agriculture and mitigation of reactive nitrogen side effects. International Fertilizer Industry Association. Paris 53.
 • Li, L-P., Liu, Y-Y., Lou, S-G., Peng, X-L. (2012). Effects of nitrogen management on the yield of winterwheat in coldarea of northeastern China. Journal of Integrative Agriculture, 11(6), 1020- 1025.
 • Li, Y., Sun, Y., Liao, S., Zou, G., Zhao, T., Chen, Y., Yang, J., Zhang, L. (2017). Effects of two slowrelease nitrogen fertilizers and irrigation on yield, quality, and water-fertilizer productivity of greenhouse tomato. Agricultural Water Management, 186, 139-146.
 • Liu, R., Lal, R. (2015). Potentials of engineered nano particles as fertilizers for increasing agronomic productions. Science of The Total Environment, 514, 131-139.
 • Ma, Q., Wang, X., Li, H., Li, H., Zhang, F., Rengel, Z., Shen, J. (2015). Comparing localized application of different N fertilizer species on maize grain yield and agronomic N-use efficiency on a calcareous soil. Comparing localized application of different N fertilizer species on maize grain yield and agronomic N-use efficiency on a calcareous soil. Plant Science, 264, 48-56.
 • Mariano, E., Otto, R., Montezano, Z.F., Cantarella, H., Trivelin, P.C.O. (2017). Soil nitrogen availability indices as predictors of sugar can enitrogen requirements. European Journal of Agronomy, 89, 25-37.
 • Mucheru-Muna, M., Pypers, P., Mugendi, D., Kung'u, J., Mugwe, J., Merckx, R.,Vanlauwe, B. (2010). A staggered maize-legume intercrop arrangement robustly increases crop yields and economic returns in the highlands of Central Kenya. Field Crop Research Journal, 115, 132-139.
 • Nardi, P., Neri, U., Di Matteo, G., Trinchera, A., Napoli, R., Farina, R., Subbaravo, G.V., Benedetti, A. (2018). Nitrogen release from slow-release fertilizers in soils with different microbial activity. Pedosphere, In press.
 • Niemiec, M. (2014). Efficiency of slow-acting fertilizer in the integrated cultivation of chinese cabbage. Ecological Chemistry and Engineering A, 21(3), 333-346.
 • Niemiec, M., Cupiał, M., Szeląg-Sikora, A. (2015a). Evaluation of the Efficiency of Celeriac Fertilization with the Use of Slow-acting Fertilizers. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 177-183.
 • Niemiec, M., Szeląg-Sikora, A., Cupiał, M. (2015b). Efficiency of celeriacfertilization with phosphorus and potassiumunderconditions of integrated plant production. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 184-191.
 • Nkebiwe, P.M., Weinmann, M., Bar-Tal, A., Müller, T. (2016). Fertilizer placement to improve crop nutrientacquisition and yield: A review and meta-analysis. Field CropsResearchJournal, 196, 389-401.
 • Regulation of the Minister of Agriculture of 8 April 2013 amending the Regulation on Integrated Production. Journal of Laws 2013 item 452.
 • Shan, L., He, Y., Chen, J., Huang, Q., Lian, X., Wang, H., Liu, Y. (2015). Nitrogen surface runoff losses from a Chinese cabbage field under different nitrogen treatments in the Taihu Lake Basin, China. Agricultural Water Management, 159, 255-263.
 • Szczepaniak, W., Barłóg, P., Łukowiak, R., Przygocka-Cyna, K. (2013). Effect of balanced nitrogen fertilization in four-year rotation plant productivity. Journal of Central European Agriculture, 14(1), 64-77.
 • Verzeaux, J., Hirel, B., Dubois, F., Leac, P.J., Tétu, T. (2017). Agricultural practices to improve nitrogen use efficiency through the use of arbuscular mycorrhizae: Basic and agronomicaspects. Plant Science, 264, 48-56.
 • Wang, Z., Heiniger, R.W., Ronald, J., Gehl, R.J., Heitman, A.J., Miguel, S., Castillo, M.S., Smyth, T.J., Carl, R., Crozier, C.R. (2017). Nitrogen fertilization effects on yield and nutrient removal of biomass and sweet sorghum. Agronomy Journal, 109(4), 1-7.
 • Xu, X., He, P., Yang, F., Ma, J., Pampolino, M.F., Johnston, A.M., Zhou, W. (2017). Methodology of fertilizer recommendation based on yield response and agronomic efficiency for rice in China. Field Crops Research, 206, 33-42.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.