PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 234--242
Tytuł artykułu

Udział biur informacji gospodarczej w systemie wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych dłużników

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Economic Information Bureaus in Sharing System of Debtor Economic Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warunkiem rozwoju rynku finansowego jest istnienie efektywnego systemu wymiany informacji o zobowiązanych finansowych jego uczestników. System ten tworzą biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej. Bez baz danych o zobowiązaniach finansowych banki i inni wierzyciele nie są w stanie przeprowadzić oceny zdolności płatniczej klientów. Istnienie efektywnego systemu rejestrów finansowych obniża cenę kredytu, podnosi trafność decyzji finansowych i ogranicza zjawisko nadmiernego zadłużenia gospodarstw domowych. Ocena systemu wymiany informacji opiera się na ilości i jakości zapisów oraz dostępności użytkowników do informacji. Celem niniejszego artykułu jest analiza działalności biur informacji gospodarczej w ramach systemu wymiany informacji o zobowiązaniach finansowych dłużników. Artykuł koncentruje się na ocenie aktualnej działalności biur z punktu widzenia zapewniania ochrony interesów wierzycieli i dłużników. Ocena poziomu bezpieczeństwa została przeprowadzona w kontekście zmian wprowadzonych Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r., poz. 933). Wnioski zawarte w artykule określają wpływ nowych regulacji na poziom bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz wynikające z tych zmian konsekwencje dla podmiotów gospodarczych. W zakończeniu znalazły się rekomendacje dotyczące dalszych rozwiązań podnoszących poziom zaufania i bezpieczeństwa w stosunkach gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of financial market is conditioned by the performance of sharing information system on financial obligations. The system is composed of economic information bureaus and credit information bureaus. The lack of data bases on financial obligations make the correct assessment of creditworthiness of potential debtor impossible. The effective sharing information system on financial obligations reduces credit price, enhances the level of financial decision accuracy and reduces the scale of excessive household debt phenomena. The estimation of sparing information system is based on the quantity and quality of records and accessibility of the system for the users. The aim of this paper is to investigate the activity of economic information bureaus as part of sharing information system on financial duties. The paper is focused on the evaluation of the role of the economic information bureaus in the terms of protection for debtor and creditors. The analysis was carried in aspect of the Act of 7 April 2017 on easing creditors in process of enforcing contracts. The results present the impact of new regulation on general and individual economic security. There are also recommendations referring to further resolutions increasing the level of confidence and safety in economic relations. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Akerlof, G.A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economic, 84, 488-500.
 • Białek, T. (2011). Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Bieć, A. (2012). Rejestry kredytowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Big Infomonitor: 48% firm dostaje zapłatę z ponad 60 dniowym opóźnieniem. (2017, 10 września). Pozyskano z: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/big-infomonitor-48-proc-firm-dostaje-zaplate-z-ponad-60-dniowym-opoznieniem/qxrw68
 • Brown, M., Jappelli, T., Pagano, M. (2007). Information Sharing and Credit Market Performance: Firm-Level Evidence from Transition Countries. CSEF Working Paper, 178, 1-42.
 • Girault, M.G., Hwang, J. (2010). Public Credit Registries as a Tool for Bank Regulation and Supervision. Research Working Paper, 5489.
 • Jak sprawdzić swoją historię kredytową? (2017, 15 września). Pozyskano z: https://kapitalni.org/pl/artykuly/jak-sprawdzic-swoja-historie-platnicza-i-kredytowa,73,146
 • Jappelli, T., Pagano, M. (2005). Role and Effects of Credit Information Sharing, Centre for Studies in Economics and Finance. CSEF Working Paper, 136, 1-32.
 • Kuchciak, I. (2015). Informacje z mediów społecznościowych we wspomaganiu oceny zdolności kredytowej. Bezpieczny Bank, 1(58), 127-129.
 • Kurklińki, L., Markowski, K. (2012). Systemy wymiany informacji kredytowej - Doświadczenia polskie i europejskie. Warszawa: Biuro Informacji Kredytowej SA.
 • Lissowska, M. (2010). Polityka konsumencka - podstawy teoretyczne, cele i narzędzia. Gospodarka Narodowa, 10, 57-77.
 • Nowak, P. (2003). Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji. Zeszyty Naukowe AE, 594, 91-100.
 • Nowak, P. (2016). Bezpieczeństwo ekonomiczne konsumenta na rynku usług finansowych. W: A. Piędel, J. Pomiankiewicz, A. Żebrowski (red.), Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa. Nisko: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku, 332-340.
 • Nowelizacja ustawy o BIG-ach to bardzo dobra zmiana. (2017, 15 września). Pozyskano z: https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2016/Nowelizacja-ustawy-o-BIG-ach-to-bardzo-dobra-zmiana
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.