PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 1, cz. 1 | 287--305
Tytuł artykułu

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce na tle wybranych krajów UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Expenditure on Research and Development in Poland Compared to Selected EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka była dynamika działalności B+R Polski zarówno po ogłoszeniu strategii lizbońskiej w roku 2000, jak i strategii "Europa 2020" w roku 2010, na tle dwóch grup krajów członkowskich UE - państw, które w 1951 r. utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, dając w ten sposób początek europejskim procesom integracyjnym, oraz trzech postkomunistycznych państw Europy Środkowej należących wraz z Polską do tzw. Grupy Wyszehradzkiej, które dołączyły wraz z Polską do UE w 2004 r. Struktura artykułu składa się z następujących części: w pierwszej zaprezentowano pojęcie działalności badawczo-rozwojowej oraz jej typy, a w kolejnych trzech częściach poddano analizie nakłady na działalność badawczo-rozwojową kolejno według parytetu siły nabywczej w % PKB oraz na 1 mieszkańca według parytetu siły nabywczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is an attempt to answer the question what was the dynamics of R&D activity in Poland both after the announcement of the Lisbon Strategy in the year 2000 and the Europe 2020 strategy in 2010 against the background of two groups of the EU member states - the states that created the European Coal and Steel Community in 1951, thus giving rise to the European integration processes, and three post-communist Central European countries that belong together with Poland to the so-called Visegrad Group, and which, together with Poland, joined the EU in 2004. The structure of the article consists of the following points: the first presents the concept of research and development activity and its types, and in the next three parts, the research and development expenditure was analyzed successively according to the purchasing power parity, in % of GDP, and per capita at purchasing power parity. (original abstract)
Rocznik
Strony
287--305
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Czerwińska E. (2004), Strategia Lizbońska, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa.
 • Europeski Portal Integracji i Rozwoju, http://europejskiportal.eu/gospodarka-oparta-na-wiedzy/, dostęp: 18.05.2018.
 • GUS (2018), Nakłady na działalność badawczą i rozwojową, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/nauka-spoleczenstwo-informacyjne-innowacyjnosc/.
 • Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • OECD (2002a), Frascati Manual. Proposed standard practice for surveys on research and experimental development, Paris: OECD.
 • OECD (2002b), Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Paryż: OECD.
 • OECD (2015), Frascati Manual 2015. Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, Paris: OECD.
 • Rzeczpospolita Polska (2017), Krajowy Program Reform. Europa 2020. Aktualizacja 2017/2018,https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reform-programme-poland-pl_0.pdf.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.