PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 51--67
Tytuł artykułu

Bank jako uprawniony do dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia zawartej jako zabezpieczenie spłaty kredytu

Warianty tytułu
The bank as entitled to a claim under the insurance contract concluded as collateral for the loan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest omówienie sytuacji prawnej stron umowy ubezpieczenia zawartej jako zabezpieczenie spłaty kredytu. W praktyce zawiera się umowy ubezpieczenia, w których bank stanowi podmiot uprawniony do dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela poprzez: ustanowienie go uposażonym z umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy, cesje wierzytelności z umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie własnego interesu przez bank a także poprzez ubezpieczenie przez bank cudzego interesu w umowie ubezpieczenia na cudzy rachunek. Rozważania oparte zostały w znacznej mierze na analizie orzeczeń sądowych oraz rekomendacji KNF.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to discuss the legal situation of the parties to the insurance contract, included as collateral of payment of the loan. In practice, insurance contracts are concluded in which the bank is an entity authorized to pursue claims from the insurer, trough: setting it up to beneficiaries of the borrower's life insurance contract, the assignment of receivables from the insurance contract, insurance of own interest by the bank and also through the bank's insurance of someone else's interest in the insurance contract on someone's account. The considerations were based mainly on the analysis of court judgments and recommendations of the PFSA.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ciepła H., Komentarz do art. 823, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, Gudowski J. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2013, LEX.
 • Ciepła H., Komentarz do art. 823 k.c., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I-III, Bieniek G. [red.], LexisNexis, Warszawa 2011, LEX.
 • Chrościcki A., Komentarz do art. 805, Komentarz do niektórych przepisów kodeksu cywilnego,[w:] Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Wolters Kulwer, Warszawa 2008, LEX.
 • Długosz Z., Ograniczenie swobody w kształtowaniu stosunku ubezpieczenia na cudzy rachunek,Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Fras M., Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Gawlik Z., Komentarz do art. 823, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.
 • Gawlik Z., Komentarz do art. 805, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania - część szczególna, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.
 • Heropolitańska I., Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.
 • Krajewski M., Glosa do wyroku SN z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 169/02, LEX.
 • Krajewski M., Komentarz do art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Szczepańska M., Wajda P. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX.
 • Kucharski B., Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Kucharski B., Glosa do wyroku SN z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 169/02, LEX.
 • Kuropatwiński J., Glosa do wyroku SN z dnia 15 lutego 2006 r., sygn. akt V CSK 71/05, LEX.
 • Malinowska K., Komentarz do art. 823, [w:] pr. zbior., Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom II.Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, LEX.
 • Maśniak D., Specyfika ubezpieczeń grupowych w świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i kodeksu cywilnego, LEX.
 • Mazurczak Ł., Roszczenie regresowe ubezpieczyciela do leasingobiorcy odpowiedzialnego za szkodę na przedmiocie leasingu, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2013, nr 14(1), https://rf.gov.pl/publikacje/ artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Lukasz_Mazurczak___Roszczenie_regresowe_ ubezpieczyciela_do_leasingobiorcy_odpowiedzialnego_za_szkode_na_przedmiocie_leas__21862.
 • Mojak J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450-1088. Tom II, Pietrzykowski K. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
 • Mojak J., Przelew a inne wypadki singularnej sukcesji w wierzytelność, LEX.
 • Mrozowska B., Wnęk A., Umowa ubezpieczenia na życie jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego,"Prawo Asekuracyjne" 2014, nr 4.
 • Mrozowska B., Bancassurance - regulacje prawne i samoregulacja rynku, "Prawo Asekuracyjne"2012, nr 3.
 • Nieborak T., [w:] Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Komentarz, Nieborak T, Sójka T.[red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Nowicki J.E., Udzielanie zamówień na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie. Tak czy nie?, LEX.
 • Ochnio M., Rekomendacje organu nadzoru bankowego w świetle polskiego systemu źródeł prawa,[w:] Źródła prawa z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji, Zubik M., Puchta R. [red.], Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator, Warszawa 2013, http://www.academia. edu/3523850/Rekomendacje_organu_nadzoru_bankowego_w_%C5%9Bwietle_polskiego_systemu_%C5%BAr%C3%B3de%C5%82_prawa.
 • Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Olejniczak A., Komentarz do art. 392, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania -część ogólna, Kidyba A. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.
 • Olszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011.
 • Orlicki M., [w:] Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System prawa prywatnego. Tom 8, Panowicz-Lipska J. [red.], CH Beck, Warszawa 2011.
 • Orlicki M., Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance, "Prawo Asekuracyjne" 2008, nr 2.
 • Orlicki M., Kilka uwag o przepisach dotyczących ubezpieczeń na cudzy rachunek w nowej ustawie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, "Prawo Asekuracyjne" 2016, nr 1.
 • Orlicki M., [w:] Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka, Jurkowska-Zeidler A., Olszak M. [red.], Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX, https://sip.lex.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.