PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 | 69--76
Tytuł artykułu

Regres ubezpieczyciela OC wobec posiadacza pojazdu mechanicznego w kontekście zatrzymania mu prawa jazdy

Warianty tytułu
The subrogation of the TPL insurer against the holder of a motor vehicle in the context of detaining his driving license
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie regresu ubezpieczeniowego było wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa oraz zainteresowania literatury prawniczej. Instytucja regresu ubezpieczeniowego została uregulowana w art. 828 par. 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi przepis szczególny wobec art. 518 Kodeksu cywilnego, normującego ogólne zasady tzw. subrogacji, czyli wstępowania w prawa zaspokojonego wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 828 par. 1 Kodeksu cywilnego roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. W ramach niniejszego opracowania analizie poddane zostały konsekwencje zmian w zakresie mechanizmu regresu powstające w związku z art. 135 ustawy z 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym odnośnie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Wyprowadzone konkluzje mogą być podstawą dalszych rozważań, a nawet koniecznych zmian ustawodawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of insurance subrogation was the subject of court decisions and legal literature repeatedly. Determining the limitation period for recourse claims is a very important topic in Polish legislation, especially in the context of insurance companies and debtors in subrogtion proceedings. The concept of insurance recourse, which is an insurance law institution, is regulated in Article. 828 § 1 of the Polish Civil Code, which as a special provision to Article. 518 of the Polish Civil Code, regulating the general rules of joining the so-called subrogation, or the right of a satisfied creditor. According to the aforementioned provision, the claim of the policyholder against a third party responsible for the damage passes by law to the insurer up to the amount of compensation paid from the date of payment of compensation by the insurer. The introduction of compulsory third party liability insurance for owners of motor vehicles was first of all to guarantee the injured persons the benefits they are entitled to due to the damage caused. The main issue that affected such a shaping of the law in this particular area were frequent situations, as a result of which the persons responsible for the damage did not have an adequate budget allowing for full coverage of the claim of the aggrieved party. This study analyzes the ambiguities in the Polish legal system regarding changes in the recourse mechanism based on Article. 135 Road Traffic Act (2018), at the same time constituting a kind of summary of previous activities in Polish jurisprudence. The conclusion that indicates a number of defects present in the currently functioning legal system affecting the emergence of ethical problems in the field of insurance recourse provides the basis for further considerations in the scope of changes necessary to be introduced in Polish legislation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Ciepła H., [w:] Bieniek G. i in., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Tom II, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, PWN, Warszawa 1968.
 • Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, Gniewek E., Machnikowski P. [red.], CH Beck, Warszawa 2016.
 • Kiziewicz E., Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń, "Monitor Ubezpieczeniowy" X 2009, nr 39.
 • Krzewicki M., Charakter prawny regresu ubezpieczeniowego na tle pojęcia regresu w prawie cywilnym, "Monitor Prawniczy" 2013, nr 2.
 • Łopuski J., [w:] Kodeks cywilny z komentarzem. Tom 2, Winiarz J. [red.], Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
 • Orlicki M., O roszczeniach regresowych ubezpieczycieli i UFG wynikających z art. 11 ust. 3 ustawy ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, "Prawo Asekuracyjne" 2011, nr 3.
 • Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 1973 r., sygn. akt II PR 97/73, OSPiKA 1974, nr 4, poz. 84.
 • Radwanowicz E.J., [w:] Wielka encyklopedia prawa, Smoktunowicz E. [red.], Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok-Warszawa 2000.
 • Sangowski T., Regres ubezpieczeniowy, PWN, Warszawa 1977.
 • Serwach M., Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2009, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.