PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. nr 56 | 278--298
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a rozwój gospodarki i społeczeństwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Economic Security of a State and the Economy and Society Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczeństwo ekonomiczne jest jednym z wymiarów bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa. W artykule pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego odnoszone jest do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa, gospodarki narodowej i społeczeństwa. Wybrane koncepcje bezpieczeństwa ekonomicznego pokazują główne kierunki myślenia o tym zagadnieniu w kontekście procesów rozwojowych. Celem artykułu jest wskazanie implikacji dla rozwoju społeczno-gospodarczego wynikających z zależności między bezpieczeństwem ekonomicznym państwa a jego gospodarką i dobrobytem społeczeństwa. W artykule wychodzi się z założenia, że współcześnie definicje bezpieczeństwa ekonomicznego należy odnosić do możliwości i zagrożeń dla procesów rozwojowych. W tym kontekście wyeksponowano rangę czynników wewnętrznych w zapewnieniu tego bezpieczeństwa. Interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa ekonomicznego powoduje, że jest ono domeną oddziaływania wielu polityk sektorowych. Zasadnicza rola przypada tu jednak polityce makroekonomicznej i jej wybranym dziedzinom, gdyż mogą one stwarzać pozytywne impulsy dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Bezpieczeństwo ekonomiczne powinno być utożsamiane nie tylko z niezakłóconym funkcjonowaniem gospodarek poprzez utrzymanie podstawowych wskaźników rozwojowych, ale i zapewnieniem równowagi społecznej. Tym samym - w takim ujęciu - łączy więc ono w sobie element ekonomiczny i socjologiczny. W artykule wskazano też na politologiczny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego, a uwzględniając ten szeroki kontekst odniesiono się do współczesnych, pożądanych trendów rozwojowych, a mianowicie zrównoważonego rozwoju państwa, gospodarki i społeczeństwa. W coraz większym stopniu zwraca się uwagę na możliwości rozwoju państwa poprzez tworzenie warunków do budowania jego potencjału ekonomicznego na bazie rozwoju społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic security is one of the factors of the state and society security. In the article, the term 'economic security' refers to the economic basis of a state's functioning, national economy and society. The chosen ideas of the economic security point to the main streams of approach towards this issue in the context of development processes. The objective of the article is to indicate the implications for socio-economic development resulting from the dependencies between the economic security of a state and its economy and prosperity of the population. The article assumes that contemporary definitions of the economic security should refer to the potentials and concerns for the development processes. In this context, the article highlights the importance of internal factors in the process of providing the economic security. Multidisciplinary nature of the economic security makes it a domain of impact of numerous sectoral policies. Macroeconomic policy along with its selected areas play an essential role in the process, because they may stimulate sustainable socio-economic development. Economic security should be identified not only with the unimpeded functioning of economies due to the maintenance of core development indicators, but assurance of social sustainability as well. Thus in this view, it combines economic and social elements. Besides, the article indicates the political factor of the economic security. Comprehensive context considered, refers to contemporary and desired development trends, namely, sustainable development of a state, economy and society. To an increasing extent, the issue draws attention to the development potential of a country obtained by creating conditions for constructing its economic potential based on social development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
278--298
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Chuzhykow V., Lukianenko D.G., 2009, Zewnętrzne uwarunkowania konwergencji gospodarek narodowych [w:] Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy, red. M.G. Woźniak, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Guz T., 2006, Człowiek - fundamentem ekonomicznego bezpieczeństwa państw [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, red. T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec, Lublin-Tomaszów Lubelski.
 • http://bezpieczenstwoekonomiczne.pl/ (dostęp: 18.09.2018 r.).
 • Kalata A., Nowakowski Z., Protasowicki I., 2014, Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego Polski [w:] Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa - wybrane zagadnienia, red. M. Ilnicki, Z. Nowakowski, Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa, https://www.researchgate.net/publication/263571152 (dostęp: 2.07.2018 r.).
 • Kostecki J., 2016, Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 3(49).
 • Księżopolski K.M., 2011, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Majka P., 2015, Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. E. Ura, S. Pieprzny, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Niemiec B., 2014, Godność człowieka [w:] Wielka encyklopedia nauczania Jana Pawła II, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
 • Nowakowski Z., Protasowicki I., 2008, Bezpieczeństwo ekonomiczne jednostki a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, https://www.researchgate.net/publication/263559594 (dostęp: 3.07.2018 r.).
 • Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. (red.), 2013, Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat. Wiedza. Demarkacja, Difin, Warszawa.
 • Rajchel K. (red.), 2007, Bezpieczeństwo osobiste obywatela w RP, WSIZiA, Warszawa.
 • Rosati D., 2016, Przejęcie władzy a nie rozwój, "Gazeta Wyborcza" z 5.02.2016 r.
 • Sen A., 2002, Rozwój i wolność, Zysk i s-ka, Poznań.
 • Stachowiak Z., Stachowiak B., 2014, Kontrowersje i dylematy rozwiązania problemu bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce, "Ekonomia Bezpieczeństwa i Logistyka", ZN AON, nr 3 (96).
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2014 http://www.bbn. gov.pl (dostęp: 2.07.2018 r.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2009 r., nr 157 poz. 1240.
 • Włoch R., 2009, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa [w:] Bezpieczeństwo państwa. Wybrane zagadnienia, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa.
 • Żukrowska K., 2006, Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, SGH, Warszawa.
 • Żukrowska K. (red.), 2011, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, IUSatTAX, Warszawa.
 • Żukrowska K., 2013, Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa [w:] Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, red. K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber, Difin, Warszawa.
 • Żukrowska K. (red.), 2016, Otwarcie. Konkurencyjność. Wzrost, SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.