PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 529 Ekonomia | 307--318
Tytuł artykułu

Inspiracje intelektualne wybranych polskich ekonomistów

Autorzy
Warianty tytułu
Intellectual Inspirations of Selected Polish Economists
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono źródła inspiracji intelektualnych wybranych znanych polskich ekonomistów. Do identyfikacji tych źródeł wykorzystano pamiętniki, wspomnienia i wywiady, które zawierają informacje o rozwoju intelektualnym ekonomistów w latach szkolnych, podczas studiów i w początkach kariery naukowej. Najczęściej ekonomiści wskazują środowisko szkoły średniej, samodzielną lekturę wybranych dzieł, studia i środowisko naukowe jako źródła inspiracji intelektualnych. Na uwagę zasługuje niezmienność źródeł w różnych pokoleniach ekonomistów. Ważnym, wskazywanym przez wybranych polskich ekonomistów źródłem inspiracji intelektualnych jest kontakt z literaturą w ramach samokształcenia oraz studiów wyższych. Przedmiotem lektury były prace z zakresu socjologii, filozofii, historii i ekonomii. Kontakt z wybitną osobowością podczas studiów to kluczowa inspiracja intelektualna ekonomistów w przyszłym rozwoju naukowym i zawodowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the sources of intellectual inspirations of selected, well-known Polish economists. Diaries, memories and interviews were used to identify these sources which contain information about the intellectual development of economists in school years, during the studies and at the beginning of a scientific career. Most often, economists indicate the secondary school environment, independent reading of selected works, the studies and the scientific community as sources of intellectual inspiration. Noteworthy is the invariability of sources in various generations of economists. The source of important intellectual inspiration, indicated by selected Polish economists, is contact with literature within self-study and higher education. Works in the field of sociology, philosophy, history and economics were the subject of reading. Contact with outstanding personality during studies is a key intellectual inspiration of economists in future scientific and professional development(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Strony
307--318
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Balcerowicz L., 2014, Trzeba się bić, Czarne i Czerwone, Warszawa.
 • Belka M., 2016, Selfie, Studio Emka, Warszawa.
 • Brus W., Zmora reformowania socjalistycznego systemu ekonomicznego, http://www.pte.pl/120_wspomnienia_ o_wybitnych_ekonomistach_i_ludziach_pte.html (31.12.2017).
 • Chodorowski J., 1997, Roman Rybarski (1887-1942), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Drewnowski J., 1990, Autobiografia, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, r. 35, nr 4, s. 451-489.
 • Grabski S., 1989, Pamiętniki, t. I, Czytelnik, Warszawa.
 • Grabski W., 2008,, Władysław Grabski - zarys biogramu i bibliografia, [w:] Archiwum polityczne Władysława Grabskiego, t. II, Aneks 1935-1938, oprac. M.M. Drozdowski, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 196-203.
 • Grzybek D., 2005, Nauka czy ideologia. Biografia intelektualna Adama Krzyżanowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Kołodko G.W., 2014, Droga do teraz, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2015, Profesor Pohorille i jego spuścizna, Ekonomista, nr 4, s. 553-558.
 • Kowalik T., 2013, O lepszy ład społeczno-ekonomiczny, PTE, INE PAN, Warszawa.
 • Lipiński E., 1981, Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty, PWE, Warszawa.
 • López J., Assous M., 2011, Michał Kalecki, PTE, Warszawa.
 • Sadowski Z., 2011, Przez ciekawe czasy. Rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, ludziach i zdarzeniach, PTE, INE PAN, Warszawa.
 • Sobczak T., 2009, Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce międzywojennej, Key Text, Warszawa.
 • Styś W., 1986, O istocie nauki, [w:] Z Husowa po berła rektorskie. Wincenty Styś - człowiek, uczony, działacz społeczny, oprac. S. Urban, LSW, Warszawa.
 • Taylor E., 2008, Wspomnienia ekonomisty, wstęp i oprac. Z. Knakiewicz, Wyd. PTPN, Poznań.
 • Wierzbicki J., 1988, Edward Taylor - życie i twórczość, [w:] Edward Taylor 1884-1964. Wartości niedocenione a nieprzemijające, red. W. Wilczyński, PWN, Warszawa-Poznań, s. 9-19.
 • Wilczyński W., 1988, Edward Taylor jako teoretyk i nauczyciel, [w:] Edward Taylor 1884-1964. Wartości niedocenione a nieprzemijające, red. W. Wilczyński, PWN, Warszawa, Poznań, s. 21-30
 • Wilczyński W., 1997, Wyjście ze ślepej uliczki, [w:] Poznaniacy portretów kopa i trochę, W Drodze, Poznań, s. 382-388.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.