PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 93--98
Tytuł artykułu

Społeczno-ekonomiczne aspekty wykorzystania gleb w Polsce

Warianty tytułu
Socio-Economic Aspects of Soil Utilization in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie głównych aspektów społeczno-ekonomicznych wykorzystania gleb w Polsce, z uwzględnieniem dynamiki i regionalnego zróżnicowania zmian. Wskazano, że racjonalne wykorzystanie gleb z uwzględnieniem uwarunkowań organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych jest celem strategicznym dla Polski. Jednocześnie problemy te są ważnym wyzwaniem dla nauki oraz doradztwa i praktyki rolniczej. Poszukiwanie możliwości racjonalnego wykorzystania użytków rolnych wymaga dostrzegania specyfiki gospodarki w regionach oraz wskazywania sposobów ograniczania zagrożeń dla wszystkich funkcji gleb, nakierowanych na zaspokajanie potrzeb społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents socio-economic aspects of soil utilization in Poland. It was indicated that the rational use of agricultural land is one of the priorities for Poland's development. It is also a challenge for science and advisory, serving business practice. The basic sources of information were statistical data of the Central Statistical Office (GUS) from the years 2000-2015. Changes in the use of agricultural land in voivodships, taking into account their specificity, were also considered. It was found that rational use of Polish soils requires support from science and cooperation with regional and local government authorities at different levels of management.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
93--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Bibliografia
 • 1. Chyłek Karol Eugeniusz, Jerzy Kopiński, Andrzej Madej, Mariusz Matyka, Janusz Ostrowski, HubertPiórkowski. 2017. Uwarunkowania i kierunki rozwoju biogospodarki w Polsce (Conditions and directionsof bioeconomy development in Poland). Warszawa, Falenty: MRiRW, ITP.
 • 2. Czudec Adam, Ryszard Kata, Teresa Miś. 2017. Efekty polityki rolnej Unii Europejskiej na poziomieregionalnym (Effects of the European Union's agricultural policy at the regional level). Poznań:Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • 3. GUS. 2000-2017. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.
 • 4. Kapusta Franciszek. 2017. Ewolucja bezpieczeństwa żywnościowego Polski i jej mieszkańców na początkuXXI wieku (Evolution of Polish food security and its residents at the beginning of the XXI century). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 161-178.
 • 5. Kopiński Jerzy, Mariusz Matyka. 2016. Ocena regionalnego zróżnicowania współzależności czynnikówprzyrodniczych i organizacyjno-produkcyjnych w polskim rolnictwie (Assessment of regional diversityof correlations between environmental and organisational-production factors in Polish agriculture). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 57-79.
 • 6. Kuś Jan, Mariusz Matyka. 2013. Zróżnicowanie warunków przyrodniczych i organizacyjnych produkcjirolniczej w Polsce. [W] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (Diversification of naturaland organizational conditions of agricultural production in Poland. [In] Research on socially sustainableagriculture, ed. Józef S. Zegar, 47-70. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 7. Krasowicz Stanisław, Jan Kuś. 2010. Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 - próbaprognozy (General directions of the agricultural production in Poland until the year 2020 - a prognosis). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3: 5-18.
 • 8. Krasowicz Stanisław, Jan Kuś. 2015. Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. [W] Badanianaukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej,15-30. Warszawa: III Kongres Nauk Rolniczych. Nauka - Praktyce.
 • 9. Nowak Anna. 2017. Konkurencyjność rolnictwa Polski Wschodniej (Competitiveness of agriculture in EasternPoland). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
 • 10. Siebielec Grzegorz. 2017. Stały monitoring gleb użytków rolnych Polski (Permanent monitoring of agriculturalland in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 51 (5): 57-72.
 • 11. Stuczyński Tomasz, Jerzy Kozyra, Artur Łopatka, Grzegorz Siebielec, Jan Jadczyszyn, Piotr Koza, AndrzejDoroszewski, Rafał Wawer, Eugeniusz Nowocień. 2007. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczejw Polsce (Natural conditions of agricultural production in Poland). Studia i Raporty IUNG-PIB 7: 77-115.
 • 12. Stuczyński Tomasz, Artur Łopatka. 2009. Prognoza przekształceń gruntów rolnych na cele związane z urbanizacjąw perspektywie roku 2030 (Forecast for transformation of agricultural land for purposes relatedto urbanization in the perspective of 2030). Studia i Raporty IUNG-PIB, 14: 259-271.
 • 13. Zegar Józef Stanisław. 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa (Contemporary agriculture challenges). Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.