PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 527 Polityka ekonomiczna | 213--227
Tytuł artykułu

Polityka wykorzystania środków z instrumentów zwrotnych wdrażanych w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych

Warianty tytułu
Policy on The Use of Funds from Repayable Instruments Implemented Under Selected Regional Operational Programs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza i ocena, w jaki sposób regiony zagospodarowały środki powracające z inwestycji wspartych w formie zwrotnej w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych w okresie 2007-2013. Autor zbadał to zagadnienie w okresie, w którym - co do zasady - projekty unijne z zakresu instrumentów inżynierii finansowej powinny być wygaszane, a uwalniane środki stopniowo zwracane do dysponentów (samorządu województw), tj. po 2015 roku. Artykuł w szczególności skupia się na instytucjach oraz rozwiązaniach stworzonych w ramach obowiązujących regulacji krajowych. Dokonana została ocena wykorzystania ww. środków pod kątem realizacji celu, na rzecz którego powinny one pracować. Wykazano, że krajowy system instytucjonalny nie był przygotowany na przejęcie zadań związanych z nowym strumieniem środków rozwojowych, które pozostały w regionach w wyniku decyzji o wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej w okresie 2007-2013. Badanie ma charakter diagnostyczny, na podstawie przeprowadzonych analiz empirycznych autor formułuje także wnioski aplikacyjne(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to examine and assess how regions managed the funds returning from investments supported under selected regional operational programs for the period 2007-2013. The author has carried out an analysis of the use of the reflows in a period when - generally speaking - the EU projects concerning financial engineering instruments should have been faded, and the gradual reflows returned to their holders (regional self- -government) - i.e. beyond 2015. The article focuses in particular on institutions and solutions created under the current national regulations. An assessment was made of the use of the abovementioned measures to achieve the goal for which they should work. It is proved that the national institutional system was not prepared to take over the tasks related to the new(original abstract)
Rocznik
Strony
213--227
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Broniek P., 2013, Konkurencyjność infrastrukturalna miast na przykładzie miast na prawach powiatu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 794, Ekonomiczne problemy usług, nr 108.
 • Dziekański P., 2015, Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego, [w:] Owsiak S. (red.), Determinanty rozwoju polski, Finanse publiczne, PTE, Warszawa.
 • Filipiak B., 2006, Analiza finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu finansami, [w:] Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, red. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gorynia M., 2009, Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wyd. Nauk. P WN, Warszawa.
 • Gorzelak G., 1979, Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej, Wiadomości Statystyczne, z. 3, PTS, GUS, Warszawa.
 • Huggins R., 2003, Creating a UK Competitiveness Index; Regional and Local Benchmarking, Regional Studies, 37(1), 89-96 (za:) M. Dolata, Infrastruktura jako instrument poprawy regionalnej konkurencyjności obszarów wiejskich, 2017, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 17 (XXXII), z. 3.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa
 • Ossowska L., Ziemińska A., 2010, Kondycja finansowa gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18).
 • Pawlik A., 2014, Dystans innowacyjny województw w roku 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szymla Z., 2000, Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław.
 • Śmiłowska T., 1997, Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym, Studia i Prace Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, GUS i PAN, z. 247, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.