PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 313--328
Tytuł artykułu

Znaczenie turystyki w rozwoju Krynicy-Zdroju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Tourism in the Development of Krynica-Zdrój
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Krynica-Zdrój od lat opiera swój rozwój na turystyce. W powyższym podejściu ważne są przedsiębiorcza i aktywna postawa lokalnych władz, konkretny plan działań zapisany w dokumentach strategicznych oraz stała analiza zmieniającego się profilu turysty. Celem niniejszej pracy było ukazanie obecnego znaczenia turystyki w rozwoju Krynicy-Zdroju oraz zbadanie preferencji, zadowolenia i opinii turystów, którzy na przestrzeni ostatnich lat odwiedzają to uzdrowisko. Wykorzystane metody badawcze to badania ankietowe przeprowadzone wśród turystów w roku 2013 i 2017 oraz analiza dokumentów strategicznych. Uzyskane wyniki wskazują, że turystyka odgrywa decydującą rolę w rozwoju gospodarczym, przestrzennym i funkcjonalnym Krynicy-Zdroju. Bogata i zróżnicowana oferta kurortu, w tym kreowana przez lokalne władze, stanowi jego silną przewagę konkurencyjną. Zmienia się jednak profil turysty i charakter wizyt, pomimo że walory zdrojowe i krajobrazowe na przestrzeni lat pozostają głównym impulsem przyjazdów. (abstrakt oryginalny)
EN
Krynica-Zdrój has been developing its tourism for years. This approach has to be supported by the entrepreneurial and active attitude of local authorities documented in the strategic documents and a constant analysis of the changing profile of tourists. The aim of this work was to present the current importance of tourism in the development of Krynica-Zdrój and to explore the preferences, satisfaction and opinion of tourists who visited Krynica-Zdrój over the last years. The research methods used were the survey of tourists (2013, 2017) and analysis of strategic documents. The results of both analyses show that tourism plays a decisive role in the economic, spatial and functional development of Krynica-Zdrój. Numerous and varied values are a strong competitive advantage and local authorities are very active in differentiating the offer addressed to the visitors. However, the profile of the tourist and the nature of the visit is changing, despite the fact that the spa and landscape values over the years remain the main impetus for arrivals. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
 • Bajgier-Kowalska, M. (2015). Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 9, 9-23. DOI:10.24917/3071
 • Basińska-Zych, A. (2014). Samorząd lokalny jako podmiot tworzący warunki do rozwoju przedsiębiorczości w opinii przedstawicieli branży turystyczno-rekreacyjnej w województwie wielkopolskim. Studia Periegetica, 2(12), 125-149.
 • Borowiec, M., Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 267-284.
 • Brzosko-Sermak, A. (2014). Tourist function in borderlands. 3. Mezinárodní Vědecká Konference Cestovní Ruch, Hotelnictví a Lázeňství ve Světle Vědeckého Výzkumu a Paxe, Karviná 14-15 květen 2014, Slezská univerzita v Opavě.
 • Brzosko-Sermak, A., Cierniak-Szóstak, E., Karwińska, A., Pawlina, A. (2015). Poszukiwanie rozwiązań dla współczesnych miast. Przykładowe obszary interwencji socjotechnicznych, A. Karwińska (red.), Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Brzosko-Sermak, A., Płaziak, M. (2017). Rola dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w rozwoju miast nadgranicznych Polski wschodniej. Monografia, 548, Politechnika Krakowska.
 • Buczek, M., Quirini-Popławski, Ł. (2009). Frekwencja kuracjuszy w Krynicy w Karpatach Zachodnich i Truskawcu w Karpatach Wschodnich (Ukraina). Prace Geograficzne, 121, 39-58.
 • Čuka, P., Dorocki, S., Rachwał, T. (2015). Development of tourism infrastructure in the regions of Central and Eastern Europe. Conference: Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, At Amsterdam, Netherlands, Volume: 25, 402-417.
 • Čuka, P., Dorocki, S., Rachwał, T., Rettinger, R. (2015). Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of Krynica-Zdroj (Poland). 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-41-4 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book5 Vol. 3, 189-196, DOI: 10.5593/SGEM2015/B53/S21.024
 • Dorocki, S. (1999). Monografia społeczno-gospodarcza gminy Krynica. Krynica: Urząd Gminy Uzdrowiskowej.
 • Dorocki, S., Borowiec, M. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 267-284.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Impact of natural resources on the development of spa industry in Krynica-Zdroj. Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM 2013, Vol. II, Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 89-96, DOI: 10.5593/SGEM2013/BE5.V2/S21.012,309-316.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013a). Zarys historii uzdrowiskowej Krynicy w XIX w. W: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Tom I, Wrocław: Quaestio, 347-371.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013b). Szkice z historii uzdrowiskowej Krynicy od fin de siècle'u do końca dwudziestolecia międzywojennego. W: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim. Tom I, Wrocław: Quaestio, 373-390.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Ski and spa tourism as local development strategy - the case of Krynica Zdrój (Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 5, 88-116.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Intensyfikacja usług uzdrowiskowych w Polsce po okresie transformacji systemowej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 11, 165-176.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2015). Zarys działalności sportowo-turystycznej w Krynicy-Zdroju po roku 1918 i jej wpływ na kształtowanie się uzdrowiskowego klastra turystycznego W: M. Zowisło, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka w zwierciadle wartości społecznych. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 280-288.
 • Dorocki, S. (2007). Stacja Narciarska "Wierchomla" - lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość - Edukacja, 3, 81-87.
 • Dorocki, S. (2016). Wykorzystanie i stan infrastruktury narciarskiej w gminie Krynica-Zdrój w świetle badań ankietowych. Wyniki badań pilotażowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 10, 206-222. DOI:10.24917/20845456.10.15
 • Drygas, D. (2013). Wpływ regulacji prawno-organizacyjnych na sytuację ekonomiczną zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(23), 137-151.
 • Gminny program rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023. (2017). Uchwała Nr XXXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2017 r. Pozyskano z: https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj,m,292367,program-rewitalizacji.html (dostęp: 2017, 15 października).
 • Karwińska, A., Brzosko-Sermak, A. (2014). Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Kopczyńska, D. (2008). Od cieplicy do spa, czyli językowa historia mody na balneoterapię. Poradnik Językowy, 2, 63-69.
 • Mróz, F. (2016). Sanktuaria kościoła rzymskokatolickiego w przestrzeni sakralnej Polski. W: J. Mokras-Grabowska, J. Latosińska (red.), Kultura i Turystyka. Sacrum i Profanum. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 183-203.
 • Plan rozwoju uzdrowiska Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023. (2016). Uchwała Nr XXV.176.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r., https://bip.malopolska.pl/umkrynicazdroj/Article/get/id,1223984.html (dostęp: 2017, 15 października).
 • Strategia promocji Krynicy-Zdroju. (2011). Uchwała Nr XVIII.115.2011 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2011 r., Pozyskano z: https://bip. malopolska.pl/umkrynicazdroj,a,673334,strategia-promocji-gminy-krynicy-zdroju.html.
 • Strategia rozwoju i promocji małopolskiego produktu uzdrowiskowego na lata 2013-2018. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP; publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2035, Pozyskano z: http://www.archiwum.sgurp.pl/images/Strategia%20Rozwoju%20i%20Promocji%20MPU.pdf
 • Strategia rozwoju miasta i gminy Krynica-Zdrój. (2013). Uchwała nr XLIV.252.2013 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Krynicy-Zdroju", http://www.krynica-zdroj.pl/files/fck/File/Strategie/Uch_252_Strategia.pdf (dostęp: 2017, 15 października).
 • Strategia rozwoju zintegrowanego produktu turystycznego pt. "Perły Doliny Popradu", opracowana dla sześciu gmin: Krynicy-Zdroju, Łabowej, Muszyny, Piwnicznej-Zdroju, Rytra, Starego Sącza. (2003). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Turystyki.
 • Wołowiec, T., Reśko, D., (2012). Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą. Zeszyty Naukowe WSEI. EKONOMIA, 5(2), 61-89.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.