PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 99--104
Tytuł artykułu

Koncentracja gruntów rolnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Concentration of Agricultural land in the European Union Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono problematykę koncentracji gruntów rolnych w Polsce oraz w innych krajach członkowskich UE. Oceniono istniejącą sytuację oraz zmiany zachodzące w latach 2005-2013. W tym celu na podstawie danych Eurostat wykreślono krzywe Lorenza oraz oszacowano wartości współczynnika Giniego. Wyniki analiz wskazały, że koncentracja ziemi rolniczej w UE ma przede wszystkim charakter regionalny, co powinno zostać uwzględnione w ramach projektowanej oraz wdrażanej wspólnej polityki rolnej UE oraz narodowych polityk obejmujących sektor rolny.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the issue of concentration of agricultural land in Poland and in the European Union Member States by indicating the existing situation and changes occurring in the years 2005-2013. For this purpose, on the basis of Eurostat data the Lorenz curves were plotted and the values of the Gini indexes were estimated. As a result of analyzes, it is pointed out that the concentration of agricultural land in the EU has mainly local character, which should be included in the framework of the proposed and implemented Common Agricultural Policy of the European Union and national policies concerning the agricultural sector.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
99--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Eurostat, http://ec. europa. eu/eurostat/data/database, access: 15. 06. 2018.
 • 2. IERiGŻ-PIB. 2017. Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 3. Kapusta Franciszek. 2005. Metodyka badania stanu oraz tendencji zmian ustroju rolnego i strukturyagrarnej (Methodology of testing the state and the tendency of changes of the agricultural system andthe agricultural structure). Roczniki Naukowe SERiA VII (5): 38-43.
 • 4. Kay Sylvia, Jonathan Peuch, Jennifer Franco. 2015. Extent of farmland grabbing in the EU. AgricultureAnd Rural Development. Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B: Structuraland Cohesion Policies. Brussels: European Parliament.
 • 5. Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie nabywania gruntów rolnych i prawa Unii Europejskiej (2017/C350/05) (Commission Interpretative Communication on the Acquisition of Farmland and EuropeanUnion Law (C/2017/6168). OJ UE C 350/5.
 • 6. Marks-Bielska Renata. 2016, Conditions underlying the regional diversity of the area structure of farmsin Poland, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 15 (4): 105-116.
 • 7. Nowak Wioletta. 2006. Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego (Concepts of Convergencein the Growth Theory). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 8: 253-266.
 • 8. Pułaska-Turyna Beata. 2008. Statystyka dla ekonomistów (Statistics for economists). Warszawa: Difin.
 • 9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracjigruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (European Parliament resolution of27 April 2017 on the state of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access toland for farmers?). 2016/2141(INI), P8_TA(2017)0197.
 • 10. Sobczyk Mieczysław. 2006. Statystyka: aspekty praktyczne i teoretyczne (Statistics: practical and theoreticalaspects). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • 11. Wędrowska Ewa. 2012. Miary entropii i dywergencji w analizie struktur (Measures of entropy and divergencein the analysis of structures). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie.
 • 12. Ziętara Wojciech. 2014. Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z UniąEuropejską (Concentration and specialisation of agricultural holdings in the process of European Unionintegration). Zeszyty Naukowe SGG W w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 14 (1): 157-169.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.