PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 105--111
Tytuł artykułu

Determinanty opłacalności produkcji pszczelarskiej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie czynników wpływających na opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce. Wykorzystano dane GUS, Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz literaturę przedmiotu. Przeprowadzono także osiem wywiadów bezpośrednich z pszczelarzami. Obliczenia wykonano dla czterech typów pasiek różniących się skalą produkcji i sposobem gospodarowania. Dla wskazanych typów pasiek obliczono wysokość nadwyżki bezpośredniej dla dwóch sposobów sprzedaży miodu (do punktu skupu i sprzedaż bezpośrednia). Najwyższe wyniki uzyskano w przypadku pasieki wędrownej. Wartość nadwyżki bezpośredniej na pień pszczeli wyniosła w przypadku sprzedaży bezpośredniej 1160 zł, a skupu 450 zł. W przypadku prowadzenia gospodarki stacjonarnej wysokość nadwyżki bezpośredniej była od 2 do kilkunastu razy niższa niż w przypadku pasieki wędrownej. Podobne różnice odnotowano także, szacując wartość dochodu rolniczego netto. Do czynników warunkujących opłacalność produkcji pszczelarskiej w Polsce można zaliczyć: skalę produkcji, rodzaj prowadzonej gospodarki w pasiece (stacjonarna czy wędrowna), kanały dystrybucji miodów oraz renomę pszczelarza.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to identify factors affecting the profitability of apiculture production in Poland. In the work was used data from the Central Statistical Office, the Polish Beekeeping Association and literature on the subject. Eight direct interviews with beekeepers were also conducted. The calculations were made for four types of apiaries differing in the scale of production and the way of management. For the types of apiaries indicated, the calculated direct surplus for two methods of selling honey (purchase and direct sales). The highest results were obtained in the case of a migratory apiary. The value of direct surplus per bee colony amounted to PLN 1,160 for direct sales, and PLN 450 for purchase. In the case of stationary management, the amount of direct surplus was from 2 to a dozen times lower than in the case of a migratory apiary. Similar differences were also recorded when estimating the value of net agricultural income. The factors determining the profitability of beekeeping production in Poland include: the scale of production, the kind of economy in the apiary (stationary or migratory), honey distribution channels and the beekeeper's reputation.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
105--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Cichoń Janusz, Jerzy Wilde. 2002. Opłacalność produkcji pasiecznej w Polsce (Profitability of productionapiary in Poland). Biuletyn Naukowy 18: 137-143.
 • 2. GUS. 2017. Rocznik Statystyczny Rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.
 • 3. InHort. 2007-2017. Sektor pszczelarski w Polsce (Beekeeping sector in Poland). Puławy: Instytut Ogrodnictwa. Zakład Pszczelnictwa w Puławach.
 • 4. Klein Alexandra-Maria, Bernard E. Vaissière, James H. Cane, Ingolf Steffan-Dewenter, Saul A. Cunningham,Claire Kremen, Teja Tscharntke. 2007. Importance of Pollinators in Changing Landscapes forWorld Crops. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 274: 303-313.
 • 5. Lautenbach Sven, Ralf Seppelt, Juliane Liebscher, Carsten F. Dormann. 2012. Spatial and temporal trendsof global pollination benefit. PLoS ONE 7 (4): e35954, doi:10. 1371/journal. pone. 0035954.
 • 6. Madras-Majewska Beata, Janusz Majewski. 2006. Opłacalność i perspektywy produkcji miodu w Polsce(The profitability of and perspectives for honey production in Poland). Zeszyty Naukowe SGG W wWarszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15: 58-68.
 • 7. Majewski Janusz. 2016a. Ekonomiczna wycena roli owadów zapylających w polskim rolnictwie. [W] Zbadań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Internalizacja efektów zewnętrznych w rolnictwie- europejskie doświadczenia (Economic valuation of the role of pollinators in Polish agriculture. [In] Research on socially sustainable agriculture. Internalization of external effects in agriculture - Europeanexperience), ed. Konrad Prandecki, 80-97. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 8. Majewski Janusz. 2016b. Pszczoły w biogospodarce - znaczenie i wartość ekonomiczna (Bees in bioeconomy- role and economic value). Roczniki Naukowe SER iA XVIII (4): 172-177.
 • 9. Majewski Janusz, Wojciech Pizło. 2012. Znaczenie gospodarcze pszczół w polskim sadownictwie (Economicsignificance of bees in Polish fruit-growing). Wieś i Rolnictwo 1 (154): 146-159.
 • 10. Skarżyńska Aldona. 2016. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2015 roku (Economicresults of selected agricultural products in 2015). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 11. Wituszyńska Alicja. 2012. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw pasiecznych w 2009 roku prowadzącychrachunkowość polski FADN (Economic situation of apiary farms running Polish accounting FADNin 2009). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1: 78-86.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.