PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 70--81
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody Z. Hellwiga w badaniu innowacyjności regionów państw Grupy Wyszehradzkiej

Warianty tytułu
Application of Z. Hellwig's Method in the Study of Regional Innovation in the Countries from Visegrad Group
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszechobecny postęp technologiczny, a szczególnie wzrost i rozwój współczesnej gospodarki jest oparty na innowacjach. Przedsiębiorstwa oraz państwa, w których jest niski poziom innowacyjności rozwijają się bardzo wolno. Natomiast przedsiębiorstwa i kraje, które dynamicznie tworzą i wdrażają innowacyjne rozwiązania, podnoszą swoją pozycję konkurencyjną i stają się liderami na rynku międzynarodowym. Innowacyjność jest ważnym elementem konkurencyjności kraju czy przedsiębiorstwa, a także trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd literatury związanej z problematyką innowacji. Podjęto próbę ustalenia rankingu krajów Grupy Wyszehradzkiej na bazie przyjętych zmiennych. Analizę oparto na kilkunastu zmiennych, które dotyczyły różnych aspektów, np. rynku pracy, wydatków na innowacje, klimatu gospodarczego. Artykuł ma charakter metodyczny i jego celem jest przedstawienie pozycjonowania poszczególnych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Za pomocą metody Hellwiga stworzono ranking krajów. Wskazuje na możliwość wykorzystania polityki innowacyjnej na zbudowanie przewagi konkurencyjnej kraju. Przeprowadzoną analizę wykonano na podstawie danych z 2015 roku pozyskanych z Eurostat. Zwiększone nakłady na działalność innowacyjną, szczególnie badawczo-rozwojową przez przedsiębiorstwo oraz sektor publiczny przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjnej regionu. Również istotne jest tutaj odpowiednie kształtowanie kapitału ludzkiego, aby ludność potrafiła absorbować i akumulować wiedzę oraz ją umiejętnie wykorzystywać. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of modem economy is based on innovation. The companies and countries with low levels of innovation are developing very slowly. However companies and countires which dynamically create and implement innovative solutions are increasing their position and become leaders in the international market. The innovation is important element of the competitiveness of country or company. It affects of permanent and sustainable economic development. The article presents a review of literature focused on innovation. An attempt was made to determine the ranking of country in Visegrad Group. The analysis was based on a number of variables that addressed different aspects, i.e. the labor market, expenditure of innovation activities, economic climate. The article is of methodical type and its purpose is to present the positioning of individual country in Visegrad Group. The country ranking was created using the Hellwig method. It also demonstrates the possibilities of location advantage of country, and this again is associated with the influx of foreign direct investment. The analysis is made on the basis of data for 2015 obtained from the Eurostat. A increased expenditure on innovative activities by the company, especially research and development, will contributed to the region's competitive advantage. Proper shaping of human capital is also very important. The human capital can absorb and accumulate knowledge. Then they can skillfully use it. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
70--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • 1. European Commission, 2016, Regional Innovation Scoreboard 2016.
 • 2. European Commission, 2017, Regional Innovation Scoreboard 2017.
 • 3. Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • 4. Dunning, J., Bannerman, E., Lundan, S.M., 1998, Competitiveness and Industrial Policy in Northern Ireland, Monograph 5, March, Northern Ireland Research Council, za: Budd, L., Hirmis, A., 2004, Conceptual Framework for Regional Competitiveness, Regional Studies, 38(9), s. 1015-1028.
 • 5. GolejewskaA., 2012, Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 19, s. 93-115.
 • 6. Gôssling T., Rutten R., 2007, Innovation in Regions, European Planning Studies Vol. 15, No. 2, s.. 253- 270.
 • 7. Grabia T., Sytuacja gospodarcza w krajach Grupy Wyszehradzkiej - analiza porównawcza, Gospodarka w Praktyce i Teorii, nr 2(35), 2014, s. 35-47.
 • 8. Kasperkiewicz W., 2014, Innowacyjność polskiej gospodarki: ocena poziomu, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Acta Universitatis Lodziensis, vol. 3, No. 303, s. 151-171.
 • 9. Kisielnicki J., 2016, Innowacyjność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 281, s. 67-79.
 • 10. Kitson, M., Martin, R., Tyler, R, 2004, Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept?, Regional Studies, 38(9), s. 991-999.
 • 11. Malinowski M., 2017, Zróżnicowanie polskich województw ze względu na poziom innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2010-2014 - wykorzystanie metod taksonomicznych, OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, nr 2 (86), s. 178-197.
 • 12. Mazur A., Witkowska D., 2006, Zastosowanie wybranych mierników taksonomicznych do oceny nieruchomości, Że szyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr. 60, s. 251-258.
 • 13. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, 2008, Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie Trzecie, OECD/European Communities, Warszawa.
 • 14. OECD, 2002, Podręcznik Frascati, Pomiar działalności naukowo-badawczej. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
 • 15. Porter M.E., 2003, The Economic Performance of Regions, Regional Studies, t.37, nr 6-7, s. 549-578.
 • 16. Schumpeter J. A., 1964, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw Hill, New York.
 • 17. Siłka R, 2012, Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy, PAN IGiPZ, Warszawa.
 • 18. Simmie J., 2003, Innovation and Urban Regions as National and International Nodes for the Transfer and Sharing of Knowledge, Regional Studies, t.37, nr 6-7, s. 607-620.
 • 19. Stec M. 2008, Ranking poziomu rozwoju krajów Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa Nr. 7-8, s. 99-118.
 • 20. Surówka A., 2014, Konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej w świetle badań własnych, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/2014), s. 394-407.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.