PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 95--114
Tytuł artykułu

Zarządzanie wartością dla klienta w modelach biznesu aptek

Warianty tytułu
Value Management for the Customer in Pharmacy Business Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie w jaki sposób zarządzać wartością dla klienta i kreować związany z tym model biznesu na rynku aptecznym. Jednocześnie autorzy artykułu stawiają, tezę, iż niezbędna do osiągnięcia tego celu, jest kreacja wartości dla klienta w ramach modelu biznesu dostarczanej w atrakcyjnej formule. Rynek apteczny podlega dynamicznym zmianom, które inicjują zarówno powstawanie nowych modeli biznesu jak i kształtują nowe warunki dostarczania wartości dla klientów. Nowe warunki mają istotne znacznie dla rozwoju i przetrwania istniejących formuł prowadzenia biznesu na tym rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is to show how to manage customer value and create a related business model in the pharmacy market. At the same time, the authors of the article argue that the need to achieve this goal is to create value for the customer within the business model provided in an attractive formula. The pharmacy market is subject to dynamic changes that initiate both the emergence of new business models and new customer value propositions. The new terms are significant for the development and survival of existing business models on this market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--114
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Bibliografia
 • 1. Afuah A., Tucci C., 2003, Biznes internetowy strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 2. Amit R., Zott C., 2001, Value creation in e-business, Strategic Management Journal, 22(6-7), s. 493-520.
 • 3. Banach E., 2014, Zarządzanie wartością klienta jak niezbędny element strategii budowy wartości przedsiębiorstwa, w: Jabłoński M., (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, s. 109-118.
 • 4. Caputa W., 2015, Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
 • 5. Chesbrough H.W., 2007, Why companies should have open business models, MIT Sloan Management Review, 48(2), s. 22-28.
 • 6. Dobiegała-Korona B., 2011, Orientacja na wartość klienta, w: Dobiegała-Korona, B., Doligalski T., (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna wydawnicza szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • 7. Doyle R, 2003, Marketing wartości, FELBERG SJA, Warszawa.
 • 8. Falencikowski T., 2013, Spójność modeli biznesu koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 • 9. Fischer T., 2011, Managing Value Capture. Empirical Analyses of Managerial Challengesin Capturing Value, Dissertation Technische Universität München.
 • 10. Garbarski L., 2011, Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 11. Gassmann O., Frankenberger K., Csik M., 2017, Nawigator Modelu Biznesowego, Helion, Gliwice.
 • 12. Godziszewski B., 2001, Zasobowe uwarunkowania strategii, Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • 13. Gulski B., 2017, Zjawisko zawłaszczania wartości a zachowania obronne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • 14. GUS, 2001, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001, Warszawa.
 • 15. GUS, 2014, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014, Warszawa.
 • 16. GUS, 2015, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2015, Warszawa.
 • 17. GUS, 2017, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2017, Warszawa.
 • 18. Jabłoński A., 2013, Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa.
 • 19. Jabłoński, A., 2014, Model biznesu i strategia w osiąganiu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw-ujęcie wielowymiarowe, w: Jabłoński M., (red), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, s. 25-44.
 • 20. Jabłoński A., 2015, Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym, Difin.
 • 21. Jabłoński M., 2012, Projektowanie innowacyjnych modeli biznesu, a wartość przedsiębiorstwa, w: Jabłoński M., Zamasz K., (red.), Kreacja wartości przedsiębiorstw. Nowe trendy i kierunki rozwoju, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, s. 18-19.
 • 22. Jabłoński M., 2013, Kształtowanie modeli biznesu łt> procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin.
 • 23. Jabłoński M., 2017a, Labilność modeli biznesu a zarządzanie interfejsami w koncepcji ekonomii współdzielenia, Przegląd Organizacji, 9/2017, s. 13-27.
 • 24. Jabłoński M., 2017b, Methods of evaluating the investment attractiveness of business models in the context of the performance management concept, w: Jabłoński M. (red.), Strategie Performance Management, New Concept and Contemporary Trends, Nova Science Publishers Inc. New York, s. 1-17.
 • 25. Kazarkiewicz A., 2007, Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, Rachunkowość zarządcza i controling, nr 5/2007.
 • 26. Kempisty M" 1973, Mały słownik cybernetyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 423-424.
 • 27. Kotier Ph., 1994, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ś-ka, Warszawa.
 • 28. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk- Hugiet E., 2009, Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 29. Kucharska B., 2011, Kreowanie wartości dla klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego, w: Dobiegała-Korona B., Doligalski T., (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • 30. Lepak D.P., Smith K.G., Taylor M.S., 2007, Value Creation and Value Capture: A Multilevel Perspective, Academy of Management Review, Vol. 32, No.l, s. 180-194.
 • 31. Mazur K., 2011, Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji: pracownik-organizacja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • 32. Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E., 2010, Zarządzanie Kanony i trendy, C.H. Beck, Warszawa.
 • 33. Nogalski B., 2008, Idea strategii "błękitnego oceanu" w rozwiązywaniu kluczowych problemów Zarządzanie wartością dla klienta w modelach biznesu aptek polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, w: Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • 34. Nogalski B., 2009, Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, w:, Krupski R., (red.), Zarządzanie strategiczne, rozważania, kierunki badań, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Seria: Zarządzanie, Wałbrzych, s. 33-48.
 • 35. Obłój K, 2002, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • 36. Obłój K., 2007, Strategia organizacji. Wposzukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 37. Osterwalder A., Pigneur Y. &Tucci C.L., 2005, Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of the Concept, Communications of the Association for Information Systems, 16(1), s.1-25.
 • 38. Osterwalder R, Pigneur Y., 2010, Tworzenia modeli biznesowych podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice.
 • 39. Piercy N., 2003, Marketing. Strategiczna reorganizacja firmy, FELBERG SJA, Warszawa.
 • 40. PorterM. E., 1985, Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance.Flew York: The Free Press.
 • 41. Ritter T., Lettl C., 2017, The wider implications of business-model research, Long Range Planning.
 • 42. Romanowska M., 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczna, Warszawa.
 • 43. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrześnie 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki.
 • 44. Shefer S., Smith H., Lindner J., 2005, The Power of Business Models, Business Horizons 2005, Vol. 48, s. 199-207.
 • 45. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., 2001, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 46. Szymura-Tyc, M., 2007, Handel w procesie tworzenia wartości dla klienta, w: Rola handlu w kształtowaniu wartości dla klienta, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • 47. Szymura-Tyc M., 2003, Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2003, nr 6, s. 25-32.
 • 48. Teece D., 2010 Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning 43.
 • 49. Thome de Oliveira D., NogueiraCortimiglia M., 2017, Value co-creation in web-based multisided platforms: A conceptual framework and implications for business model design, Business Horizons.
 • 50. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P, Witczak H., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 51. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
 • 52. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.
 • 53. Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 • 54. Zott C., Amit R., Massa L., 2010, The business model, theoretical roots, recent developments and future research, Working paper, WP-562, June 2010, Rev. September, IESE Business School - University of Navarra.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537389

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.