PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 14 Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym = The Role of Entrepreneurship in Socio-economic Development | 374--386
Tytuł artykułu

Motywy podejmowania studiów na kierunku turystyka i rekreacja

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Motives for Studying Tourism and Recreation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Motyw to pojedyncza składowa wielowymiarowego zjawiska motywacji. Motywacja jest stanem wewnętrznej gotowości do działania. Jako siła napędowa każdego działania człowieka jest również warunkiem skutecznej edukacji. Analiza motywacji do studiów, będąca tematem niniejszej pracy, opiera się na teorii samodeterminacji. Celem badań były identyfikacja, analiza i diagnoza motywacji studentów kierunku turystyka i rekreacja do podjęcia studiów w AWF Katowice. Badaniami objęto 450 studentów. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego techniką ankietową. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety Dlaczego studiujesz? przygotowany według the Academic Motivation Scale. Najwyższą średnią odpowiedzi odnotowano w przypadku twierdzenia Po to, żeby później lepiej zarabiać, mieć szansę na wyższe zarobki, a najniższą w przypadku twierdzenia Nie mogę zrozumieć, dlaczego poszedłem/poszłam na studia i, szczerze, nie dbam o to. U badanych dominująca okazała się motywacja zewnętrzna regulowana - pierwszy poziom motywacji zewnętrznej. Studenci turystyki i rekreacji najmniej identyfikowali się z twierdzeniami z grupy amotywacji. Istotne statystycznie różnice motywacji mężczyzn i kobiet odnotowano w przypadku amotywacji (wyższa u mężczyzn), motywacji zewnętrznej regulowanej oraz motywacji zewnętrznej zidentyfikowanej (wyższe średnie u kobiet). (abstrakt oryginalny)
EN
Motives are the components that make up the multidimensional phenomenon of motivation. Motivation is the state of internal willingness to act. It is the driving force of every human activity and it is essential for effective education. The analysis of motivation to study which is the subject of this work is based on the Self Determination Theory. The aim of the research was to identify, analyse and diagnose the motivation to study of tourism and recreation students at the Academy of Physical Education in Katowice. The research included 450 students. The method of a diagnostic survey using the questionnaire technique was applied. The survey participation was voluntary and anonymous. The questionnaire titled Why do you study? according to the Academic Motivation Scale was used. The highest average response rate was recorded for the item In order to have a better salary later on. The lowest average was recorded in the case of the amotivation item I can't see why I go to college and frankly, I couldn't care less. The highest mean value was recorded for the first level of extrinsic motivation - external regulation, the lowest for amotivation. Statistically significant differences between males and females motivation were recorded in the case of amotivation (higher mean value in males) and two levels of extrinsic motivation - external regulation and identified extrinsic motivation (higher mean values in females). Statistically significant differences between means of males and females motivation in the case of the internalized regulations and of all kinds of intrinsic motivation have not been recorded. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice, Polska
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice, Polska
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice, Polska
Bibliografia
 • Ardeńska, A., Tomik, R., Berber, S., Düz, B., Çivak, B., Çalişkan, U., Ogrodnik, J. (2016). A Comparison of Physical Education' Students' Motivation Using Polish and Turkish Versions of the Academic Motivation Scale. Journal of Human Kinetics, 54, 207-218.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, Prentice-Hall NJ.
 • Barkoukis, V., Tsorbatzoudis, H., Grouios, G., Sideridis, G. (2008). The assessment of intrinsic and extrinsic motivation and amotivation: Validity and reliability of the Greek version of the Academic Motivation Scale. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 15(1), 39-55.
 • Deci, E.L., Ryan, R.M. (2008). Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and Health. Canadian Psychology, 49(3), 182-185.
 • Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.
 • Deci, E.L., Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Ryan, R.M. (1991). Motivation and Education: The Self-Determination Perspective. Educational Psychologist, 26(3, 4), 325-346.
 • Deci, E.L., Ryan, R.M. (1990). A Motivational Approach to Self: Integration in Personality. Nebraska Symposium on Motivation, 38, 237-288.
 • Deci, E.L., Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum Press.
 • Franken, R.E. (2013). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hegarty, N. (2010). Application of the Academic Motivation Scale to graduate school students. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6(2), 48-55.
 • Horyna, B., Bonds-Raacke, J.M. (2012). Differences in Students' Motivation to Attend College: Large versus Small High Schools. Education, 132(4), 708-724.
 • Litalien, D., Morin, A.J.S., Gagné, M., Vallerand, R.J., Losier, G.F., Ryan, R.M. (2017). Evidence of a continuum structure of academic self-determination: A two-study test using a bifactor-ESEM representation of academic motivation. Contemporary Educational Psychology, 51, 67-82.
 • Pelletier, L.G., Fortier, M.S., Vallerand, R.J., Tuson, K.M., Brière, N.M., Blais, M.R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport & Exercise Psychology, 17, 35-53.
 • Paffenbarger, R.S. Jr., Blair, S.N., Lee, I.M., Hyde, R.T. (1993). Measurement of physical activity to assess health effects in free-living populations. Medicine and Science in Sports and Exercise, 25(1), 60-70.
 • Robinson, J.A., Glanzer, P.L. (2017). Building a Culture of Academic Integrity: What Students Perceive and Need. College Student Journal, 51(2), 209-221.
 • Ryan, R.M. (1995). Psychological Needs and the Facilitation of Integrative Processes. Journal of Personality, 63, 397-427.
 • Ryan, R.M., Koestner, R., Deci, E.L. (1991). Ego-Involved Persistence: When Free Choice Behavior is not Intrinsically Motivated. Motivation and Emotion, 15, 185-205.
 • Seligman, M.E.P. (1975). Helplessness. Freeman, San Francisco.
 • Turkmen, M. (2013). The Relationships between Gender, Physical Self-Perception, Sport Experience, Motivation Orientations and Academic Success. International Journal of Academic Research, 5(5), 66-72.
 • Vallerand, R.J. (2000). Deci and Ryan's Self-Determination Theory: A View from the Hierarchical Model of Intrinsic and Extrinsic Motivation. Psychological Inquiry, 312-318.
 • Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Blais, M.R., Brière, N.M., Senecal, C., Vallieres, E.F. (1992). The Academic Motivation Scale: A Measure of Intrinsic, Extrinsic, and Amotivation in Education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003-1017.
 • Walczak, M., Tomczak, M. (2011a). Enjoying physical education: Intrinsic Motivations to participate in physical education classes; teacher-student relation in the context of self-determination theory. W: J. Ogrodnik, E. Przybyła, K. Sas-Nowosielski (red.), Teacher in Demanding Times, Katowice: Wydawnictwo AWF Katowice, 123-152.
 • Walczak, M., Tomczak, M. (2011b). Struktura psychologicznych uwarunkowań wybranych aspektów aktywności fizycznej w świetle teorii samodeterminacji. Ekonomiczne Problemy Usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 78, 127-152.
 • Wilkesmann, U., Fischer, H., Virgillito, A. (2012). Academic Motivation of Students - the German case. Discussion Papers des Zentrums für HochschulBildung, Technische Universitat, 2, 1-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.