PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 529 Ekonomia | 357--368
Tytuł artykułu

Polityka proeksportowa w świetle teorii handlu międzynarodowego

Warianty tytułu
Pro-export Policy in the Light of the Theory of International Trade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba przedstawienia istoty i znaczenia polityki proeksportowej w świetle teorii handlu zagranicznego i jej instrumentów. Polityka proeksportowa stanowi odmianę polityki gospodarczej o interwencjonistycznym oddziaływaniu, a także jest jednym z elementów polityki handlowej. Poprzez wspieranie eksportu oddziałuje na wzrost gospodarczy kraju. Stosowanie polityki proeksportowej wiąże się więc z pełnym otwarciem gospodarki na wymianę z zagranicą towarami i usługami oraz zastosowaniem wielu instrumentów wsparcia eksportu. W polityce proeksportowej wykorzystywane są instrumenty wsparcia zarówno z zakresu polityki gospodarczej, jak i polityki handlowej. Polityka proeksportowa oddziałuje na wzrost konkurencyjności, wymuszając specjalizację oraz rozwój najbardziej efektywnych sektorów gospodarki kraju. Teorie handlu międzynarodowego wskazują na silne powiązanie pomiędzy wzrostem eksportu a wzrostem dobrobytu w danym kraju i poprawą konkurencyjności na arenie międzynarodowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the nature and significance of pro-export policy and its instruments. Pro-export policy is a variation of economic policy with interventionist influence, and is one of the elements of trade policy. By supporting exports, it affects the country's economic growth. The application of pro-export policy is connected with the full opening of the economy to the exchange of goods and services with foreign countries and the application of many export support instruments. Pro-export policy affects the growth of competitiveness, forcing the specialization and development of the most effective sectors of the country's economy. Theories of international trade point to a strong link between the growth of exports and the increase in prosperity in a given country and the improvement of international competitiveness.(original abstract)
Rocznik
Strony
357--368
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Bednarczyk T.H., 2000, Instrumenty wspierania eksportu: kredyty i ubezpieczenia, PWN, Warszawa.
 • Belay S., 2009, Export-Import Theory, Practices, and Procedures, Routledge Taylor&Francis Group, New York and London.
 • Belloc M., Di Maio M., 2011, Survey of Literature on Successful Strategies and Practices for Export Promotion by Developing Countries, International Growth Centre, London.
 • Bilski J., 2006, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa.
 • Bombińska E., 2014, Możliwości wspierania eksportu w świetle międzynarodowych zobowiązań Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 6(930).
 • Bożyk P., 2004, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Bożyk P., 2008, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Chojna J., Sokołowska B., 2006, Metody i instrumenty wspierania rozwoju eksportu w świetle doświadczeń międzynarodowych, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Domiter M., 2008, Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Felbur S., Upława S., Wierzbołowski J., 1994, Uwarunkowania i przesłanki polityki proeksportowej, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E., 2002, Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., 2016, Wspólna Polityka Handlowa oraz ekonomiczne aspekty swobodnego przepływu towarów w UE, [w:] Integracja Europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, red. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, PWE, Warszawa.
 • Misala J., 1999, Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, PWE, Warszawa.
 • Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa.
 • Nowik M., 2010, Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach 1991-2008, [w:] Promocja Polski, Narzędzie wspierania konkurencyjności?, red. A.Z. Nowak, K. Opolski, J. Górski, UW, Warszawa.
 • Rosati D., 1990, Polityka proeksportowa, PWE, Warszawa.
 • Rymarczyk J., 2012a, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Rymarczyk J., 2012b, Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2012, Ekonomia, Rebis, Poznań.
 • Sołdaczuk J., 1987, Teoria międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Struktura i mechanizm funkcjonowania gospodarki światowej, [w:] Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, red. J. Sołdaczuk, Z. Kamecki, P. Bożyk, PWE, Warszawa.
 • Świerkocki J., 2011, Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa.
 • Tereszczuk M., 2016, Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych - zakres i znaczenie, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3(81), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Tereszczuk M., 2017, Działalność promocyjna jako czynnik konkurencyjności polskich producentów żywności, [w:] Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty [3], red. I. Szczepaniak, seria "Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019", nr 67, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • https://www.kuke.com.pl/wsparcie-eksportu/panstwowy-system-wsparcia (7.05.2018)
 • https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-eksportu/finansowanie (02.05.2018)
 • https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja- eksportu/ (10.05.2018).
 • https://kig.pl/o-kig/o-nas/ (7.05.2018).
 • https://www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie-eksportu/informacje-podstawowe (10.04.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.