PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 100 | 49--65
Tytuł artykułu

Towarowa Giełda Energii jako instrument realizacji obowiązków publicznoprawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Power Exhange as an Instrument of Public Obligations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępująca globalizacja niesie za sobą istotną zmianę form obrotu we wszystkich dziedzinach gospodarki. Proces ten objął także sektor energetyczny. Liberalizacja rynku energetycznego zainicjowana jeszcze w latach 90. XX w. dokonała sui generis przewartościowania w postrzeganiu energii elektrycznej. Przestała ona być bowiem postrzegana wyłącznie jako dobro strategiczne, ale również jako towar będący przedmiotem transakcji handlowych. Pierwotnie umowy te miały charakter niejawny, dwustronny i długoterminowy. Skutkowało to zatem licznymi barierami w dostępie do rynku zwłaszcza dla nowych pomiotów. Szansą na przełamanie swoistej izolacji było utworzenie wirtualnej platformy obrotu energią, która ze swojej istoty umożliwiałaby wykreowanie konkurencji dzięki transparentności cen. Celem artykułu jest analiza i ocena krajowych rozwiązań prawnych w zakresie publicznoprawnych obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne, z uwzględnieniem roli prywatnoprawnych podmiotów.(abstrakt oryginalny)
EN
Globalization entails a significant change in forms of marketing in all areas of the economy. This process also included the energy sector. The liberalization of the energy market initiated in the 90-th of the twentieth century modified the approach to electric energy. It was because energy started to be perceived not only as a strategy good but also as a subject of trade. It must be underlined that originally electricity supply agreements were two-sided and long-term. This resulted numerous barriers to the market access, especially for new entities. A chance to break this isolation was the creation of a virtual platform for energy trading, which would make it possible to create competition through price transparency. The aim of the article aims to analyze and evaluate legal solutions in the field of public law obligations under the Energy Law Act, including the role of private legal entities.(original abstract)
Rocznik
Tom
100
Strony
49--65
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 1997 r., nr 118, poz. 754, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 października 2000 o giełdach towarowych (Dz.U. z 2000 r., nr 103, poz. 1099, z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538).
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2010 r., nr 21, poz. 104).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązywaniem umów długoterminowych sprzedaży o mocy i energii elektrycznej (Dz.U. z 2007 r., nr 130, poz. 905).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne z 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 984, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania i przeprowadzania przetargu na sprzedaż energii elektrycznej oraz sposobu i trybu sprzedaży energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej (Dz.U. z 2010 r., nr 186, poz.1246).
 • Dyrektywa PE i Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. WE z 30.01.1997 r. L 27/20).
 • Dyrektywa PE i Rady 98/30/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu ziemnego (Dz.U. WE z 21.07.1998 r. L 204).
 • Bogdanowicz Piotr, Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2012.
 • Brzeziński Tomasz, Daleko od stabilizacji. Sektor gazowy w świetle nowych przepisów cz. 1, Energetyka Cieplna i Zawodowa 2014/1.
 • Dul Marek, Giełdy towarowe. Komentarz, ABC 2006; http://sip-1lex-1pl-1lex-2nowy.han.uwm.edu.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.