PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 528 Finanse publiczne | 23--31
Tytuł artykułu

Koncepcja pomiaru efektywności na potrzeby audytu w jednostce budżetowej

Autorzy
Warianty tytułu
The Concept for Efficiency Measurement for the Audit Requirements in the Budgetary Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych coraz większą rolę odgrywa audyt, a szczególnie audyt efektywnościowy. Ma on bowiem za zadanie przyczyniać się do usprawnienia działalności operacyjnej danej organizacji. Z uwagi na fakt, że bardzo istotnym elementem audytu są mierniki, za cel niniejszego artykułu przyjęto ukazanie ich znaczenia, a także zaproponowanie takiego zestawu mierników, który mógłby zostać wykorzystany w wybranej jednostce budżetowej. Realizacja celu wymagała dokonania przeglądu literatury przedmiotu, zastosowania ogólnej metody dedukcyjnej, analizy materiałów źródłowych udostępnionych przez badany podmiot, a także przeprowadzenia wywiadu z naczelnikiem wydziału zajmującego się sprawami finansowymi i administracyjnymi w jednostce. Proponowane mierniki skonstruowano, kierując się odpowiednimi wytycznymi, a także specyfiką działalności prowadzonej przez badany podmiot.(abstrakt oryginalny)
EN
The audit, in particular the performance audit, plays an ever more important role in the functioning of public finance sector units. This kind of audit has the task to contribute to improving the operational activity of the organization. Due to the fact that measures are a very important element of the audit, the aim of this article is to show their significance and to propose such a set of measures that could be used in a selected budgetary unit. The implementation of objective has required reviewing the literature, applying the general deductive method, analyzing the documents from the researched entity and conducting the interview with the head of the department dealing with financial and administrative matters in the unit. The proposed measures were constructed in accordance with the appropriate guidelines as well as the specificity of the business conducted by the entity.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
23--31
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Audyt efektywnościowy. Metodyka (propozycja), 2008, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=d2d410f2-cf22-47e4-96d1-c70ad8d719b9&groupId=764034 (18.05.2018).
 • Bartoszewicz A., 2015, Transformacja audytu wewnętrznego w Polsce - od audytu zgodności do audytu efektywnościowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 390, s. 36-44.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., 2002, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • IIA, 2016, Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, http://www.iia.org.pl/o-nas/cele (24.05.2017).
 • Krynicka H., 2006, Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), Studia Lubuskie PWSZ w Sulechowie, nr 2, s. 193-202.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2015, Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Przewodnik, Presscom, Wrocław.
 • Pogoda A., Chrzanowski M., Marczewski K., 2010, Fundamentalne znaczenie miernika jako elementu ściśle skorelowanego z celami w ramach budżetu zadaniowego, [w:] Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, Dz.U. 2017, poz. 1154.
 • Sawicki K., 2012, Relacje między kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą i rewizją finansową, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 718, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, nr 53, s. 33-47.
 • Strąk T., 2012, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.