PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 100 | 91--102
Tytuł artykułu

Zdolność do czynności prawnych przedsiębiorcy jako osoby fizycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Capacity for Legal Acts by an Entrepreneur as a Natural Person
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wykazanie słuszności tezy, że dla bytu przedsiębiorcy nie jest konieczne posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą może dokonywać czynności prawnych za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego, a w niektórych sytuacjach za przyzwoleniem sądu opiekuńczego. Wymogu pełnej zdolności do czynności prawnych nie wprowadza ani k.c., ani u.s.d.g. Jedynie ustawy szczególne, w ściśle określonych przypadkach, warunkują wykonywanie działalności gospodarczej od posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to demonstrate the thesis that is not necessary to have full capacity for legal acts to be an entrepreneur. A natural person who carries out business activity may perform legal acts through a legal representative and, in some cases, with the consent of the guardianship court. Neither Polish Civil Code nor the Freedom of Business Activity Act require the capacity for legal acts. Only special laws - in specific cases - provide for business activity as a condition of having full capacity for legal acts.(original abstract)
Rocznik
Tom
100
Strony
91--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r., VI ACa 1083/08, OSA 2012/4/60-72.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 marca 2006 r., I OSK 1344/05, Lex nr 198287.
 • Wyrok NSA (do 2003.12.31) w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 1997 r., II SA/Po 1438/96, Lex nr 31311.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 1997 r., II SA/Po 1439/96, Lex nr 1688988.
 • Wyrok NSA (do 2003.12.31) w Warszawie z dnia 19 stycznia 1998 r., II SA 1238/97, Lex nr 34045.
 • Bielski Piotr, w: Stanisław Włodyka (red.), System Prawa Handlowego t. 1. Prawo handlowe - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Biskup Rafał, Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 • Czarnik Zbigniew, Zdolność gospodarcza osoby fizycznej, w: Elżbieta Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Mitel, Rzeszów 2001.
 • Dmowski Stanisław, w: Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Etel Maciej, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Gniewek Edward, w: Edward Gniewek, Piotr Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Ignatowicz Jerzy, w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Katner Wojciech J., w: Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Paweł Księżak (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz LEX, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kosikowski Cezary, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Kruczalak Kazimierz, Prawo handlowe. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2001.
 • Moskwa Leopold, Moskwa Paweł, w: Maciej Gutowski (red.), Kodeks cywilny t. I. Komentarz do art. 1-44911, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Naworski Jerzy P., Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym). De lege lata i de lege ferenda, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • Pawełczyk Mirosław, w: Andrzej Powałowski (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Pokryszka Katarzyna, w: Rafał Blicharz (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Popiołek Wojciech, w: Krzysztof Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny t. I. Komentarz do art. 1-44910, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Sieradzka Małgorzata, w: Marian Zdyb, Małgorzata Sieradzka (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Stępień-Sporek Anna, Działalność gospodarcza z udziałem małżonków, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Strzyczkowski Kazimierz, Prawo działalności gospodarczej, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Szczygłowska Ewa, Sukcesja uprawnień i obowiązków administracyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Szwaja Janusz, Kubiak-Cyrul Agnieszka, w: Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański, Janusz Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych t. V. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Szwaja Janusz, Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury (Przedsiębiorca jako podmiot udzielający prokury), w: Aurelia Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 • Szymanek Tadeusz, Swoboda działalności gospodarczej, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2010.
 • Żelechowski Łukasz, w: Konrad Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz t. I, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Bierć Andrzej, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca, Studia Prawnicze 1998/4, s. 5-61.
 • Bierć Andrzej, Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, Studia Prawnicze 1998/3, s. 5-70.
 • Katner Wojciech J., Pojęcie przedsiębiorcy - polemika, Przegląd Prawa Handlowego 2007/4, s. 41-44.
 • Kosikowski Cezary, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001/4, s. 15-32.
 • Miczek Zbigniew, Osoba fizyczna jako przedsiębiorca - na tle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa Handlowego 2005/9, s. 24-28.
 • Mróz Teresa, Bieniek-Koronkiewicz Elżbieta, Kontrowersje wokół pojęcia "przedsiębiorca", Prawo Spółek 2003/6, s. 40-49.
 • Zaporowski Piotr, Czy przedsiębiorcą może być osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych, Palestra 2006/7-8, s. 37-45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.