PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3 (975) | 191--204
Tytuł artykułu

Conventional and Extended Versions of Means-end Chain Theory

Autorzy
Warianty tytułu
Tradycyjne i rozszerzone wersje teorii łańcucha środków i celów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule podjęto próbę zbadania złożoności i znaczenia opartego na modelu kognitywnym łańcucha środków i celów. Celem artykułu jest przeprowadzenie szczegółowego porównania obecnie stosowanych podejść związanych z analizą łańcucha środków i celów, zbadanie dostępnych modeli zgodnych z tą teorią, ujawnienie luk pojęciowych i przedstawienie kierunków przyszłych badań. W większości prac na temat łańcucha środków i celów autorzy skupiają się na technicznych aspektach teorii lub interakcji łańcucha z wartościami osobowymi. Prezentowane opracowanie umożliwia spojrzenie na łańcuch środków i celów z nowej perspektywy dzięki włączeniu do teorii poziomów mikro i makro. Autorka dokonuje krytycznej oceny literatury naukowej i określa metodologię, skupiając się na technikach drabinowych, metodach i programach statystycznych do tworzenia hierarchicznych map wartości. Szczególną uwagę poświęcono rozszerzonym modelom łańcucha środków i celów łączącym się ze skalami wartości (RVS, LOV), narzędziami wykorzystywanymi do badania stylu życia (AIO, RISC, CCA, FRL itp.) i modelami dualnego procesu przetwarzania informacji (model prawdopodobieństwa przetwarzania przekazu perswazyjnego, model heurystyczno-systematyczny) oraz teorii planowanego działania, aby zaprezentować podejścia dominujące we współczesnym marketingu i badaniach konsumenckich. Wyniki badań wskazują na możliwość zwiększenia wszechstronności zastosowań łańcucha środków i celów przez włączenie do teorii poziomów mikro i makro.(abstrakt oryginalny)
EN
This methodological and concept paper reviews the role and complexity of the recently emerged yet already well-established value-based cognitive model - Means-end Chain (MEC). The paper compares the most commonly used approaches to MEC. It examines the compatibility of available models with the theory behind MEC, reveal the conceptual gaps and outlines opportunities for future research. Leading papers, books and publications on MEC address either technical aspects of the theory or the interaction of MEC and values. The present paper paves the way for understanding the MEC from a novel, motivational perspective by integrating micro- and macro-levels into the theory. The theoretical framework is based on a critical view of the scientific literature and includes the identification of methodologies focusing on laddering techniques, statistical methods and programmes to plot Hierarchical Value Maps. Particular attention is paid to extended MEC models intersecting with value instruments (RVS, LOV), lifestyle approaches (AIOs, RISC, CCA, FRL, etc.), dual process models (the Elaboration Likelihood Model and the Heuristic-systematic Model) and the Theory of Planned Behaviour. These are used to outline the prospects prevailing in modern marketing and consumer research. The results of the investigation point to opportunities for enlarging the latitude of MEC by integrating micro and macro elements to enhance the model with symbolism, dynamics and multi-dimensionality.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Cracow University of Economics, Doctoral Studies
Bibliografia
 • Ajzen I. (1991), The Theory of Planned Behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Process", vol. 50, no. 2, https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T.
 • Ajzen I. (2017), Consumer Attitudes and Behavior: The Theory of Planned Behavior Applied to Food Consumption Decisions, "Italian Review of Agricultural Economics", vol. 72, no. 3, http://dx.doi.org/10.13128/REA-18003.
 • Ajzen I., Fishbein M. (1980), Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Aschmoneit P., Heitmann M. (2002), Customer Centred Community Application Design, Introduction of the Means-end Chain Framework for Product Design of Community Applications, "The International Journal on Media Management", vol. 4, no. 1, https://doi.org/10.1080/14241270209389976.
 • Bagozzi R. P. (2000), Discursive Psychology: An Alternative Conceptual Foundation to Means-end Chain Theory, "Psychology & Marketing", vol. 17, no. 7, https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6793(200007)17:7<535::AID-MAR1>3.0.CO;2-H.
 • Baker M. J. (2003), The Marketing Book, 5th ed., Butterworth-Heinemann, Boston.
 • Barrena R., Sánchez M. (2009), Consumption Frequency and Degree of Abstraction: A Study Using the Laddering Technique on Beef Consumers, "Food Quality and Preference", vol. 20, no. 2, https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2008.08.002.
 • Bech-Larsen T. (2000), Model-based Development and Testing of Advertising Messages - A Comparative Study of Two Campaign Proposals Based on the Meccas Model and a Conventional Approach, "International Journal of Advertising. The Review of Marketing Communications", vol. 20, no. 4, https://doi.org/10.1080/02650487.2001. 11104908.
 • Bernard H. R. (2011), Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, 5th ed., AltaMira Press, Lanham.
 • Berry D. (2006), Health Communication: Theory and Practice, Health Psychology, Open University Press, Maidenhead.
 • Bohner G., Moskowitz G. B., Chaiken S. (1995), The Interplay of Heuristic and Systematic Processing of Social Information, "European Review of Social Psychology", vol. 6, no. 1, https://doi.org/10.1080/14792779443000003.
 • Borgardt E. (2017), Motivation and Consumer Behavior, "Konsumpcja i Rozwój", no. 4(21).
 • Brunsø K., Grunert K. G. (1995), Development and Testing of a Cross-Culturally Valid Instrument: Food-related Life Style, "Advances in Consumer Research", vol. 22.
 • Brunsø K., Grunert K. G. (1998), Cross-cultural Similarities and Differences in Shopping for Food, "Journal of Business Research", vol. 42, no. 2.
 • Brunsø K., Scholderer J., Grunert K. G. (2004), Closing the Gap Between Values and Behavior - A Means-end Theory of Lifestyle, "Journal of Business Research", vol. 57, no. 6, https://doi.org/10.1016/S0148-2963(02)00310-7.
 • Business-to-business Marketing Management: Strategies, Cases, and Solutions (2012), M. S. Glynn, A. G. Woodside (eds), Advances in Business Marketing and Purchasing, vol. 18, Emerald, Bingley.
 • Chaiken S. (1980), Heuristic versus Systematic Information Processing and the Use of Source versus Message Cues in Persuasion, "Journal of Personality and Social Psychology", vol. 39, no. 5.
 • Chaiken S. (1987), The Heuristic Model of Persuasion, Social Influence: The Ontario Symposium, Lawrence Erlbaum Associates vol. 5, Hillsdale.
 • Chin-Feng L., Hsien-Tang T., Chen-Su F. (2016), A Logic Deduction of Expanded Means-end Chains, "Journal of Information Science", vol. 32, no. 1, https://doi.org/ 10.1177/0165551506059218.
 • Claeys C., Swinnen A., Vanden Abeele P. (1995), Consumer Means-end Chains for "Think" and "Feel" Products, "International Journal of Research in Marketing", vol. 12, no. 3, https://doi.org/10.1016/0167-8116(95)00021-S.
 • Cooper J., Blackman S. J., Keller K. (2016), The Science of Attitudes, Routledge, New York.
 • Costa A., Dekker M., Jongen W. (2004), An Overview of Means-end Theory: Potential Application in Consumer-oriented Food Product Design, "Trends in Food Science & Technology", vol. 15, no. 7-8, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2004.02.005.
 • Del Giudice T., Caracciolo F., Cicia G., Grunert K., Krystallis A., Zhou Y. (2016), New Trends in Chinese Diet: Cultural Influences on Consumer Behavior, "Italian Journal of Food Safety", vol. 5, no. 2, https://doi.org/10.4081/ijfs.2016.5273.
 • Doing Social Psychology Research (2008), G. M. Breakwell (ed.), The British Psychological Society, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Ferran F., Grunert K. G. (2007), French Fair Trade Coffee Buyers' Purchasing Motives: An Exploratory Study Using Means-end Chains Analysis, "Food Quality and Preference", vol. 18, no. 2, http://doi.org/10.1016/j.foodqual.2005.11.001.
 • Grunert K. G., Bech-Larsen T. (2005), Explaining Choice Option Attractiveness by Beliefs Elicited by the Laddering Method, "Journal of Economic Psychology", vol. 26, no. 2, https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.04.002.
 • Haws K. L., Netemeyer R. G., Bearden W. O. (2011), Handbook of Marketing Scales: Multi-item Measures for Marketing and Consumer Behavior Research, 3rd ed., Sage Publications Ltd., Thousand Oaks.
 • Henneberg S.C., Gruber T., Reppel A., Ashnai B., Naudé P. (2009), Complaint Management Expectations: An Online Laddering Analysis of Small Versus Large Firms, "Industrial Marketing Management", vol. 38, no. 6, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2009.05.008.
 • Hofstede F. ter, Andenaert A., Steenkamp J. B., Wedel M. (1998), An Investigation into the Association Pattern Technique as a Quantitative Approach to Measuring Means-end Chains, "International Journal of Research in Marketing", vol. 15, no. 1, https://doi.org/10.1016/s0167-8116(97)00029-3.
 • Kaciak E. (2011), Market Segmentation Based on Consumer Cognitive-motivational Structures, "Konsumpcja i Rozwój", no. 1.
 • Kaciak E., Cullen C. W. (2009), A Method of Abbreviating a Laddering Survey, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", vol. 17, no. 2, http://doi.org/10.1057/jt.2009.4.
 • Kaciak E., Cullen C. W., Sagan A. (2010), The Quality of Ladders Generated by Abbreviated Hard Laddering, "Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing", vol. 18, no. 3-4, https://doi.org/10.1057/jt.2010.20.
 • Kahle L., Sharon E. B., Homer P. (1986), Alternative Measurement Approaches to Consumer Values: The List of Values (LOV) and Values and Life Style (VALS), "Journal of Consumer Research", vol. 13, no. 3, https://doi.org/10.1086/209079.
 • Kelly G. A. (1955), A Theory of Personality - the Psychology of Personal Constructs, vol. 1, Wiley, New York.
 • Kuisma T., Laukkanen T., Hiltunen M. (2007), Mapping the Reasons for Resistance to Internet Banking: A Means-end Approach, "International Journal of Information Management", vol. 27, no. 2, no. 5, https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2006.08.006.
 • Langbroek I., Beuckelaer A. (2007), Between-method Convergent Validity of Four Data Collection Methods in Quantitative Means-end-chain Research, "Food Quality and Preference", vol. 18, https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2005.07.009.
 • Leppard P., Russell C. G., Cox D. N. (2004), Improving Means-end-chain Studies by Using a Ranking Method to Construct Hierarchical Value Maps, "Food Quality and Preference", vol. 15, no. 5, https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2003.09.001.
 • Lind L. W. (2007), Consumer Involvement and Perceived Differentiation of Different Kinds of Pork - A Means-end Chain Analysis, "Food Quality and Preference", vol. 18, no. 4, https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2006.10.004.
 • Mazzocchi M. (2010), Statistics for Marketing and Consumer Research, Sage, Los Angeles.
 • Myrda A. (2016), The Means-end Approach in Market Segmentation - Clustering of Laddering Data, "Econometrics", vol. 4(54).
 • Olson J. C., Reynolds T. J. (2001), Understanding Consumer Decision Making: The Means-end Approach to Marketing and Advertising Strategy, Routledge, New Jersey.
 • O'Shaughnessy J. (1985), A Return to Reason in Consumer Behavior: An Hermeneutical Approach, "Advances in Consumer Research", vol. 12.
 • Petty R. E., Cacioppo J. T. (1986), The Elaboration Likelihood Model of Persuasion, "Advances in Experimental Social Psychology", vol. 19, https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60214-2.
 • Phillips J. M., Reynolds T. J., Reynolds K. (2010), Decision-based Voter Segmentation: An Application for Campaign Message Development, "European Journal of Marketing", vol. 44, no. 3/4, https://doi.org/10.1108/03090561011020444.
 • Possel S. von (2010), Integrating The Means-end Approach into the Product Positioning Process, Diploma Thesis, Grin Verlag, München.
 • Proceedings of the 1993 World Marketing Congress (2015), M. J. Sirgy, K. D. Bahn, T. Erem (eds), Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, Springer, Cham-London.
 • Roehrich G., Valette-Florence P. (1991), A Weighted Cluster-based Analysis of Direct and Indirect Connections in Means-end Chains: An Application to Lingerie Retail, Workshop on values and lifestyle research in marketing, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Belgium.
 • Rokeach M. (1973), The Nature of Human Values, Free Press, New York.
 • Rossiter J. R., Percy L. (1987), Advertising and Promotion Management, McGraw-Hill, New York.
 • Sagan A. (2005), Structural Model of Product Meaning Using Means-end Approach (in:) Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems, D. Baier, K. D. Wernecke (eds), Springer, Berlin-Heidelberg.
 • Scholderer J., Brunsø K., Grunert K. G. (2002), Means-end Theory of Lifestyle - A Replication in the UK, "Advances in Consumer Research", vol. 29.
 • Social Psychology: A General Reader (2003), A. W. Kruglanski, E. T. Higgins (eds), Key Readings in Social Psychology, Psychology Press, New York.
 • Solomon M., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M. K. (2008), Consumer Behaviour: A European Perspective, 3rd ed., Pearson Education, Harlow.
 • Søndergaard A. H. (2005), Market-oriented New Product Development: How Can a Means-end Chain Approach Affect the Process?, "European Journal of Innovation Management", vol. 8, no. 1, https://doi.org/10.1108/14601060510578583.
 • Uleman J. S., Bargh J. A. (1989), Unintended Thought, "Psychology & Marketing", https://doi.org/10.1002/mar.4220110109.
 • Vallacher R. R., Wegner D. M., (1987), What Do People Think They're Doing? Action Identification and Human Behavior, "Psychological Review", vol. 94, no. 1.
 • Valette-Florence P., Rapacchi B. (1990), A Cross-cultural Means-end Chain Analysis of Perfume Purchases, Proceedings of the third symposium on cross-cultural consumer and business studies, University of Hawaii, Honolulu.
 • Vanden Abeele P. (1990), A Means-end Study of Dairy Consumption Motivation, No. EC Regulation 1000/90-43ST, EC.
 • van Rekom J., Wierenga B. (2007), On the Hierarchical Nature of Means-end Relationships in Laddering Data, "Journal of Business Research", vol. 60, no. 4, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2006.10.004.
 • Wansink B. (2007), Using Laddering to Understand and Leverage a Brand's Equity, "Qualitative Market Research: An International Journal", vol. 60, no. 4, https://doi.org/10.1108/13522750310470118.
 • Young S., Feigin B. (1975), Using the Benefit Chain for Improved Strategy Formulation, "Journal of Marketing", July.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.