PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 122 | 17--28
Tytuł artykułu

Efektywność i skuteczność kształcenia akademickiego na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency and Effectiveness of Academic Teaching Based on the Example of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto dyskusję na temat efektywności i skuteczności kształcenia akademickiego. Dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicznej w tym zakresie. W artykule zaprezentowano także wyniki wstępnych badań dla dwunastu wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Analiza efektywności i skuteczności działalności dydaktycznej dotyczyła lat akademickich 2014/2015-2015/2016. Żaden z uwzględnionych w badaniu wydziałów nie odznaczał się pełną efektywnością i skutecznością. Istnieje potrzeba kontynuacji badań na większej, ale wewnętrznie jednorodnej próbie badawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the efficiency and effectiveness of academic teaching. A review of the relevant domestic and international literature is included. The article presents also the results of research for twelve faculties of the Warsaw University of Life Sciences - SGGW. The analysis covers the period from 2014/2015 to 2015/2016. None of the faculties included in the study was characterized by full efficiency and effectiveness. There is a need to continue research on a larger, but internally homogeneous research sample. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • ABBOTT M., DOUCOULIAGOS C., 2003: The efficiency of Australian universities: a data envelopment analysis, Economics of Education Review 1 (22), 89-97, DOI: 10.1016/S0272-7757(01)00068-1
 • AGASISTI T., JOHNES G., 2009: Beyond frontiers: comparing the efficiency of higher education decision-making units across more than one country, Education Economics 1 (17), 59-79, DOI: 10.1080/09645290701523291
 • AVKIRAN K.N., 2001: Investigating technical and scale efficiencies of Australian universities through data envelopment analysis, Socio-Economic Planning Sciences 1 (35), 57-80, DOI: 10.1016/S0038-0121(00)00010-0
 • BONACCORSI A. (red.), 2014: Knowledge, diversity and performance in European higher education. A Changing landscape, Edward Elgar Publishing, Cheltenham - Northampton.
 • BRZEZICKI Ł., PIETRZAK P., 2017: Efektywność dwuetapowego procesu dydaktycznego w publicznych uczelniach technicznych, Studia Ekonomiczne 2 (93), 221-238.
 • BUKŁAHA E., 2012: Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 113, 24-34.
 • CELIK O., ECER A., 2009: Efficiency in accounting education: Evidence form Turkish universities, Critical Perspectives on Accounting 5 (20), 614-634, DOI: 10.1016/j.cpa.2008.01.007
 • DĄBROWSKI J., 2012: Metodyczne aspekty pomiaru efektywności przedsiębiorstw portowych, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego 9, 31-50.
 • ELA3 - Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Edycja 3, 2018: Ekonomiczne aspekty losów absolwentów - raport ogólnopolski, http://ela.nauka.gov.pl [dostęp: 04.04.2018].
 • FORYCKI Z., 2016: Metody pomiaru efektywności projektów innowacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 418, 61-68, DOI: 10.15611/pn.2016.418.06
 • JULKOWSKI B., 2014: Problematyka oceny efektywności szkolnictwa wyższego, Gospodarka Rynek Edukacja 3 (15), 31-36.
 • KUKUŁA K., 2012: Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 1 (13), 5-16.
 • MANCEBON M-J., BANDRES E., 1999: Efficiency evaluation in secondary schools: the key role of model specification and of ex post analysis of results, Education Economics 2 (7), 131-152, DOI: 10.1080/09645299900000012
 • PIETRZAK P., 2016: Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • PIETRZAK P., 2018: Skuteczność kształcenia akademickiego w zakresie nauk rolniczych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 22 (1), 104-110.
 • PIETRZAK P., BRZEZICKI Ł., 2017: Wykorzystanie sieciowego modelu DEA do pomiaru efektywności wydziałów Politechniki Warszawskiej, Edukacja 3 (142), 83-93, DOI:10.24131/3724.170306
 • PSZCZOŁOWSKI T., 1978: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • RUTKOWSKA A., 2013: Teoretyczne aspekty efektywności - pojęcie i metody pomiaru, Zarządzanie i Finanse 1 (4), 439-453.
 • SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D., 1999: Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • SIDOR-RZĄDKOWSKA M., 2005: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sprawozdanie Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego z działalności Uczelni za 2014 rok, 2015. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • STONER J.A.F., FREEMAN R.E., GILBERT D.R., 1997: Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • WOLSZCZAK-DERLACZ J., 2013: Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce - podejście nieparametryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • WOLSZCZAK-DERLACZ J., PARTEKA A., 2010: Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce - bibliometryczna analiza porównawcza, Wydawnictwo EY - Sprawne Państwo, Warszawa.
 • ZIELENIEWSKI J., 1969: Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.