PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 100 | 349--362
Tytuł artykułu

Finansowanie wzrostu firmy rodzinnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Funding of the Growth of the Family Business
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie odnosi się do kwestii finansowania firmy rodzinnej. Liczba tego rodzaju firm jest znacząca w gospodarce każdego kraju, w tym także Polski. Firmy rodzinne są obecne w każdej branży i w każdej klasie wielkości firmy. Jednocześnie wykazują specyficzne cechy w porównaniu do firm nierodzinnych. Realizują specyficzne strategie, w tym także strategie finansowania. Jak wykazują dotychczasowe badania firmy rodzinne charakteryzują się niższym wskaźnikiem zadłużenia (zadłużenie w relacji do kapitałów własnych) oraz niższym stopniem wykorzystania kredytów (kredyty w zobowiązaniach ogółem). Wzrostowi wielkości firmy rodzinnej (mierzony zwiększeniem wartości aktywów czy przychodów ze sprzedaży) towarzyszy dojrzewanie firmy i zwiększanie stopnia profesjonalizacji zarządzania. Oznacza to pojawienie się osób spoza rodziny we własności, kontroli i zarządzaniu firmą. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja sposobu finansowania firmy z uwzględnieniem stopnia wzrostu i dojrzałości firmy. Postawiona hipoteza badawcza zakłada, że firmy rodzinne na każdym etapie dojrzewania charakteryzują się niższymi wskaźnikami zadłużenia i stosowaniem bezpieczniejszej strategii finansowania. Próba badawcza składa się z 8 celowo dobranych firm rodzinnych z różnych etapów dojrzewania. Zastosowana metoda badań to metoda porównań wskaźników charakteryzujących badane firmy z danymi branżowymi, danymi charakteryzującymi daną klasę wielkości firmy oraz podmioty gospodarki ogółem. Wyniki prowadzonej analizy wskazują, że 7 na 8 firm prowadzi bezpieczny sposób finansowania. Tylko jedna spośród badanych firm charakteryzuje się wyższymi wskaźnikami zadłużenia oraz bardziej ryzykowną strategią finansowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the subject of funding of family business. The number of those firms is significant in every economy. They are present in every industry and are run as small, medium and big companies. They show specific features in relation to non-family companies. They execute specific general strategies as well as financial strategies. They have lower debt-to-equity ratio and lower credit-to-debt ratio. The growth of the family company (becoming bigger) seems to be accompanied with "maturing" and "professionalization". It means that there are more people that own, control and manage the company that do not belong to the family. The aim of the paper is to identify the way the family business is funding with the respect to the level of their growth. The research hypothesis to be verified was formulated as following: the family business execute lower debt ratio and more conservative financing strategies at every level of growth. The sample consists of 8 family companies at every level of growth. The research method applied is to compare the debt ratio and golden balance sheet rule of the sample companies with the same ratios for a given class size and for the whole economy (basis for comparison). The results of this analysis allow to state that 7 family companies out of 8 perform safer or as safe as the companies from the basis for comparison. Only 1 family company from the sample performs more risky financing strategy and uses higher debt ratio than companies from the basis for comparison.(original abstract)
Rocznik
Tom
100
Strony
349--362
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Andrzejewski Marek, Ryzyko w zarządzaniu firmą rodzinną w: Łukasz Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2011/XII/6.
 • Barometr firm rodzinnych, raport KPMG, Warszawa 2015.
 • Fleming Quentin, Tajniki przetrwania firmy rodzinnej, Helion, Gliwice 2006.
 • Gabrusewicz Wiktor, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.
 • Jeżak Jan, Popczyk Wojciech, Winnicka-Popczyk Alicja, Przedsiębiorstwo rodzinne: funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 • Kałuża Halina, Firmy rodzinne w XXI wieku - specyfika i sukcesja, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2009/75.
 • Kowalewska Anna, Kwiatkowska Małgorzata, Lewandowska Barbara, Szut Jacek, Podsumowanie, w: Anna Kowalewska (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Krynicki Tomasz J., Kontekst i cele badania, w: Anna Kowalewska (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Łapiński Jacek, Finansowanie działalności innowacyjnej, w: Paulina Zadura-Lichota (red.), Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Marjański Andrzej, Specyfika firm rodzinnych, w: Firma w rodzinie czy rodzina w firmie: metodologia wsparcia firm rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Marjański Andrzej, Marjańska Justyna, Uwarunkowania strategii małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, w: Andrzej Marjański (red.), Firmy Rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie rozwojem i zmianą, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2011/XII/7, s. 44-57.
 • Popczyk Wojciech, Winnicka-Popczyk Alicja, Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce w świetle badań własnych. Podstawowe problemy rozwoju polskich firm rodzinnych, w: Łukasz Sułkowski (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Popczyk Wojciech, Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Safin Krzysztof, Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007.
 • Sierpińska Maria, Jachna Tomasz, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 • Skowronek-Mielczarek Anna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Stradomski Maciej, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 • Sułkowski Łukasz, Haus Ber, Safin Krzysztof, Raport z badań firm rodzinnych w Polsce, w: Łukasz Sułkowski (red.), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Sułkowski Łukasz, Definicje i typologie małych firm rodzinnych - wnioski z badań, w: Łukasz Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju. Współczesne aspekty zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2011/XII/6.
 • Winnicka-Popczyk Alicja, Możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału w przedsiębiorstwach rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego/Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2011/686/47.
 • Wrońska-Bukalska Elżbieta, Specyfika przedsiębiorstw sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w: Elżbieta Wrońska-Bukalska (red.), System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.