PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 29--40
Tytuł artykułu

Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej jako strukturalna podstawa systemu prawa unijnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Principle of the Primacy of European Union Law as a Structural Basis of the EU Law System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czynnikiem, który w znacznym stopniu definiuje tożsamość Unii Europejskiej jest jej system prawny. System, który bazuje na dorobku regulacji, orzecznictwa i piśmiennictwa, kształtowanym i rozwijanym od samego początku istnienia Unii. Cechuje się stabilnością, która wynika z posiadania pewnych podstaw aksjologicznych, ale także i wypracowanych w toku ewolucji zasad. Absolutnie kluczową z nich jest uznana przez opinię publiczną za kontrowersyjną zasada pierwszeństwa prawa UE nad prawem krajowym. Jednym z celów opracowania jest przedstawienie tego w jaki sposób zasada prymatu rozwijała się poprzez kluczowe orzeczenia, próby realizacji postulatów jej kodyfikacji czy też dyskusje doktrynalne. Niebagatelne znaczenie ma także refleksja nad wpływem samej zasady na Unię Europejska jako organizację, a także systemy prawne Państw Członkowskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The factor that largely defines the identity of the European Union is its legal system. A system that is based on the acquis, jurisprudence and literature, shaped and developed from the very beginning of the Union's existence. It is characterized by stability, which results from having certain axiological foundations, but also those developed in the course of the evolution of the principles. Key of them is recognized by the public as a controversial principle of the primacy of EU law over national law. One of the aims of the study is to present how the principle of primacy developed through key decisions, attempts to implement the demands of its codification, or doctrinal discussions. The reflection on the impact of the principle itself on the European Union as an organization as well as the legal systems of the Member States is also of great importance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Arnold R., Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego a proces integracji europejskiej, [w:] Studia Europejskie Warszawa 1999/ 1.
 • Balicki R., Zagadnienie "rozdziału europejskiego" w Konstytucji RP - uwagi de lege ferenda; [w:] Jabłoński M., Jarosz- Żurkowska S. (red.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2015.
 • Barnard C., Peers S., European Union Law, Oxford University Press, 2014.
 • Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2017.
 • Biernat S., Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia ustrojowe. Warszawa 2006.
 • Biernat S., Zasada pierwszeństwa prawa unijnego po traktacie z Lizbony, Gdańskie studia prawnicze, 2011/ t. XXV.
 • Całka E., Zasada pierwszeństwa w prawie Unii Europejskiej. Wybrane problemy, Studia Iuridica Lublinensia 2016/ t. XXV/1.
 • Chalmers D., Hadjiemmanuil C., Monti G., Tomknins A., European Union Law- Text and materials, Cambridge 2006.
 • Hałub O., Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Jabłoński M.,Jarosz- Żurkowska S. (red.), Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, Wrocław 2015.
 • Lenaerts K., Corthaut T., Of Birds and Hedges: the Role of Primacy in Invoking Norms of EU Law [w:], European Law Review 2006/ 31(3).
 • Sarnecki P., Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.