PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 528 Finanse publiczne | 141--152
Tytuł artykułu

Kierunki zmian zasad opodatkowania dochodów osób prawnych w Polsce w latach 2004-2018

Warianty tytułu
Directions of Changes in Corporate Income Taxation in Poland in the Years 2004-2018
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja głównych kierunków zmian, jakie miały miejsce w zakresie zasad opodatkowania dochodów osób prawnych w Polsce w okresie 2004- -2018. Analiza obowiązujących regulacji prawnych wykazała, że zasadniczymi kierunkami zmian w tym obszarze były: uszczelnianie systemu podatkowego, stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego, korygowanie regulacji prawnych celem wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, dostosowywanie regulacji krajowych do wymagań prawa integracyjnego. Co do zasady, przesłanki, którymi polski prawodawca kierował się w procesie modyfikacji zasad opodatkowania dochodów, były czytelne, wprowadzane zaś zmiany należy uznać za uzasadnione. Jednakże w wielu przypadkach nowelizacje przepisów nie były zgodne z zasadami poprawnej legislacji oraz nie prowadziły do osiągnięcia zakładanych przez legislatora celów.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to identify the main directions of changes that occurred in corporate income taxation in Poland in 2004-2018. The analysis of legal regulations proved that the main changes on this field were: tightening of the tax system, stimulating the social and economic development, correction of legal regulations with the very aim to eliminate interpretation doubts, adjusting of the national regulations to the requirements of integration law. The reasons considered by the Polish legislator in the process of modification of the income taxation were justified. However, in many cases the amendments to the regulations were not consistent with the principles of correct legislation and did not allow to achieve the goals expected by the legislator.(original abstract)
Rocznik
Strony
141--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Borowiec P., Pałys A., 2016, Zmiany we wspieraniu innowacyjności w Polsce - czy na pewno na lepsze?, Przegląd Podatkowy, nr 4, s. 40-46.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2017, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 653.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2009-2016, Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej za lata 2009-2016, Warszawa.
 • International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2017, http://www.imf.org (12.05.2018).
 • Kuźniacki B., 2018, Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych oraz swoboda przepływu kapitału, Przegląd Podatkowy, nr 3, s. 12-27.
 • Matysek G., 2016, Racjonalizacja regulacji podatkowych z zakresu cen transferowych w Polsce, Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, Vol. L, 1 Sectio H, Oeconomia, s. 478-485.
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2007, Warszawa, lipiec 2008, www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2018).
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2008, Warszawa, lipiec 2009, www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2018).
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2009, Warszawa, lipiec 2010, www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2018).
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2010, Warszawa, lipiec 2011, www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2018).
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011, Warszawa, sierpień 2012, www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2018).
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2012, Warszawa, wrzesień 2013, www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2018).
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013, Warszawa, wrzesień 2014, www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2018).
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014, Warszawa, wrzesień 2015, www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2018).
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, Warszawa, sierpień 2016, www.finanse.mf.gov. pl (10.04.2018).
 • Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Informacja dotycząca rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016, Warszawa 2017, www.finanse.mf.gov.pl (10.04.2018).
 • Missala W., 2014, Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - co czeka polskich podatników?, Przegląd Podatkowy, nr 11, s. 15-20.
 • OECD, 2007, Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Series (2006), Centre for Tax Policy and Administration, February 2007, s. 110.
 • OECD, 2015, Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, OECD Publishing, Paris, s. 181.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U., 2004, nr 279, poz. 2761.
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, Dz.U. 2016, poz. 1933.
 • Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2009, nr 69, poz. 587.
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2016, poz. 1550.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, nr 209, poz. 1316.
 • Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, Dz.U. 2013, poz. 1387.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, Dz.U.,2017, poz. 2201.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1932.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2015, poz. 1296.
 • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, Dz.U. 2015, poz. 1595.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2016, poz. 780.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. 2003, poz. 1453 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U., 2016, poz. 846.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2006, nr 217, poz. 1589.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz.U. 2012, poz. 1342.
 • Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 254, poz. 2533.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 93, poz. 894.
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U., 2017, poz. 2369.
 • Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, Dz.U. 2015, poz. 1767.
 • Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1563.
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2017, poz. 2175.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. 2005, nr 179, poz. 1484.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, Dz.U. 2005, nr 155, poz. 1298.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 1926.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1328.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2006 r., sygn. akt K 40/05.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.