PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 9 | 5--16
Tytuł artykułu

Prawne kontrowersje związane z ustalaniem płatnika składek na podstawie art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Warianty tytułu
Legal Controversy over Contribution Payer's Determination upon Article 38a of the Social Insurance System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor omawia prawne kontrowersje związane z ustaleniem płatnika składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 38a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wychodząc od analizy konieczności wprowadzenia tej regulacji, autor ocenia zakres jej zastosowania, charakter prawny normy z niej wynikającej, a także szereg problemów związanych z jej stosowaniem. Analizie poddaje także przepisy intertemporalne dotyczące omawianego przepisu. Przeprowadzone rozważania doprowadziły do wniosku, że założenia mające uzasadniać wprowadzenie art. 38a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych były błędne, a sam przepis został zredagowany wadliwie, zaś usunięcie opisywanych mankamentów nie jest możliwe w drodze jego wykładni. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses legal controversy over contribution payer's determination upon Article 38a of the Social Insurance System Act of October 13, 1998. Having begun with analysing necessity of introducing the aforesaid regulation, the Author assesses its material scope, the legal character of legal norm derived the reform, as well as a number of problems related to its application. The intertemporal provisions concerning the discussed provision were also analysed and assessed. The considerations undertaken herein led to the conclusion that assumptions underlying introduction of Article 38a of the Social Insurance System Act were erroneous, the provision itself has been drafted incorrectly and removing its drawbacks is not possible by way of legal interpretation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Błaś, A. (1998). W: J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku. Wrocław.
 • Koksanowicz, G. (2014). Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa. Studia Iuridica Lublinensia, (22).
 • Leoński, Z. (1985). Problematyka wyodrębniania materialnego prawa administracyjnego. Acta Universitatis Wratislaviensis (857, Prawo CXIII). Wrocław.
 • Matczak, M. (2004). Kompetencja organu administracji publicznej. Kraków.
 • Radzisław, A. (2017). Ustalenie płatnika przez ZUS i indywidualne konta do wpłat wszystkich składek. Rachunkowość i Podatki, https://rachunkowosc.com.pl/ustalenie_platnika_przez_zus_i_indywidualne_konta_do_wplat_wszystkich_skladek (21.06.2018).
 • Skrzydło, W. (2013). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1990 r. Komentarz. Warszawa.
 • Ślebzak, K. (2017). Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego - wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 • Wajda, D. (2011). Komentarz do art. 38. W: B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Warszawa.
 • Wierczyński, G. (2016). Komentarz do rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej". W: G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Warszawa.
 • Winczorek, P. (2008). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa.
 • Wronkowska, S. (2006). Zasady przyzwoitej legislacji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W: M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa.
 • Zaleśny, J. (2011). Określoność przepisów prawa na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, (1).
 • Zubik, M. Sokolewicz, L. (2016). Komentarz do art. 7 Konstytucji RP. W: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.