PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 528 Finanse publiczne | 185--195
Tytuł artykułu

Organizacja i zasady rachunkowości w publicznych jednostkach oświatowych

Autorzy
Warianty tytułu
Organization and Accounting Principles in Public Education Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto rozważań na temat zasad i organizacji rachunkowości w publicznej jednostce oświatowej, która funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Celem artykułu jest przedstawienie uregulowań prawnych z zakresu rachunkowości jednostki oświatowej ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych rozwiązań stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej, której wynikiem jest zidentyfikowanie występujących w praktyce rozwiązań z zakresu organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych. W artykule wskazano przede wszystkim te zasady rachunkowości, których stosowanie gwarantuje rzetelne i przejrzyste prowadzenie rachunkowości, co jest niezbędne w sytuacji wykorzystywania do realizacji zadań środków publicznych. W opracowaniu wskazano także możliwe formy obsługi ekonomiczno-administracyjnej jednostek oświatowych wykorzystywane przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the principles and organization of accounting in a public educational unit which operates as a budgetary unit. The aim of the article is to present legal regulations on the accounting of an educational unit, with particular emphasis on the specific solutions applied in units of the public finance sector. The study uses a descriptive analysis method which results in the identification of practical solutions in the field of accountancy organization in educational units. The article primarily identifies the accounting principles whose application guarantees reliable and transparent accounting, which is essential when using public funds to carry out tasks. The study also identifies possible forms of economic and administrative services for educational units used by bodies managing schools and educational institutions.(original abstract)
Rocznik
Strony
185--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Bibliografia
 • Heciak S., 2014, Finanse i rachunkowość sektora publicznego. Przewodnik dla niefinansistów, Presscom Sp. z o.o., Wrocław.
 • Kaczurak-Kozak M., 2016, Rachunkowość jednostek oświatowych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kaczyńska A., 2017, Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin. Czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.
 • Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. 2017, poz. 1911 ze zm.
 • Świderek I., 2016, Rachunkowość jednostek oświatowych 2017. Praktyczne wskazówki jak prowadzić księgowość i zarządzać finansami w placówkach oświatowych, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 2015,. poz. 2156 ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., 2013, Rachunkowość budżetowa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Winkowska-Zakrzewska. U. (red.), 2014, Rachunkowość i podatki w publicznych jednostkach oświaty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Zysnarska A., 2016, Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, ODDK Spółka z o.o. Sp.k., Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.