PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 112--118
Tytuł artykułu

Żywność funkcjonalna - wyzwanie dla konsumenta, szansa dla producenta

Warianty tytułu
Functional Food - a Challange for the Consumer, Opportunity for Producers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie obaw i potrzeb konsumentów względem żywności funkcjonalnej, z uwzględnieniem jej znaczenia zdrowotnego, prawodawstwa i szans dla rozwoju tego segmentu rynku. Wykonano analizę wyselekcjonowanych publikacji skupiających się na problematyce żywności funkcjonalnej z ostatnich dwóch dekad. Dane wskazują na rosnącą świadomość konsumentów względem zdrowego żywienia i zainteresowanie rynkiem żywności funkcjonalnej. Jednak istnieją obawy względem tych produktów w aspekcie realizowania zaleceń prawidłowego żywienia. Konsumenci wykazują niewielką zdolność do identyfikacji takich produktów oraz brak pełnego zaufania do przemysłu. Producenci żywności, z uwagi na wątpliwości i potrzeby konsumentów, mają szansę zwiększyć popyt na żywność funkcjonalną, prowadząc szeroko pojęte działania marketingowe, produktowe i edukacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
Pro-health trend dominates all over the world, as well in Poland. Nutrition education is present from the early stages of our lives, which gradually creates healthy food conscious consumer. They are led to choose their nutrition in a way to prevent diseases of affluence, therefore there is a need for functional foods. Nowadays, together with the lack of definition of those products and with absence of dedicated to them law, consumers experience problems with identifying this type food correctly. Producers, on the other hand, are obligated to conduct complicated and expensive research to be able to set functional foods on the market. The social attitudes towards necessity and price of those products seems positive. Current feasible trends could be a chance for agribusiness and manufacturers to step in, listen to the consumers doubts and troubles and prepare products that not only would be an answer for markets needs, but also would meet diet recommendations. Such conjoint actions, together with well designed marketing strategy could build a market ready for getting functional food regularly in the future. There is also a need observed among consumers to design special mark, helping in distinguish between functional and conventional products.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
112--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Annunziata Azzurra, Riccardo Vecchio. 2011. Functional foods development in the European market: aconsumer perspective. Journal of functional foods 3: 223-228.
 • 2. Bazhan Marjan. 2017. Consumers' awareness and perceptions regarding functional dairy products in Iran. A qualitative research. British Food Journal 119 (2): 253-266.
 • 3. Canavan Caroline, Joe West, Timothy Card. 2014. The epidemiology of irritable bowel syndrome. ClinicalEpidemiology 6: 71-80.
 • 4. Derewiaka Dorota, Małgorzata Dawidziuk, Marta Ciecierska, Beata Drużyńska, Ewa Majewska, JolantaKowalska. 2014. Charakterystyka dostępnych na rynku warszawskim produktów wzbogacanych wfitosterole i fitostanole (Characteristics of available on the Warsaw market products enriched withphytosterols and phytostanols). Towaroznawcze Problemy Jakości 4 (41): 50-59.
 • 5. Dhiman Anju, Walia Vaibhav, Nanda Arun. 2014. Introduction to the Functional Foods. Introduction toFunctional Food Science: Textbook. Dallas: TX Functional Food Center.
 • 6. Diplock T. Anthony et al. 1999. Scientific concepts of functional foods in Europe: Consensus document. British Journal of Nutrition 81 (1): 1-27.
 • 7. FDA. 2009. Guidance for Industry: Evidence-based review system for the scientific evaluation of healthclaims - final. US Food and Drug Administration, http://www. fda. gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm073332. htm, acces: 28. 06. 2018.
 • 8. Gawęcki Jan, Wojciech Roszkowski. 2012. Żywienie człowieka a zdrowia publiczne (Human nutritionand public health). Warszawa: PWN.
 • 9. Górecka Danuta, Jolanta Czarnocińska, Marek Idzikowski, Justyna Kowalec. 2009. Postawy osób dorosłychwobec żywności funkcjonalnej w zależności od wieku i płci (Dietary attitudes of adults in relation tofunctional food depending on the age and sex). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4 (65): 320-326.
 • 10. Jones Peter J. H. , Stephanie Jew. 2007. Functional food development: Concept to reality. Trends in FoodScience and Technology 18: 387-390.
 • 11. Krupińska Paulina, Magdalena Zegan. 2013. β-glukan - wybrane korzyści zdrowotne ze szczególnymuwzględnieniem jego wpływu na gospodarkę lipidową (β-glucan - selected sanitary advantages withparticular reference to lipid metabolism). Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLVI (2): 162-170.
 • 12. Krygier Krzysztof. 2007. Functional foods in Poland. [In] Proceedings of the 4th international FFNetmeeting on functional foods. March 26-27, Budapest, Hungary.
 • 13. Lee Suan Chua, Hsia Mung Foo. 2014. Functional foods and its biormarkers. Introduction to functionalfood science: Textbook. Richardson, TX: Functional Food Center.
 • 14. Martiorosyan M. Danik, Jaishree Singh. 2015. A new definition of functional food by FFC: what makesa new definition unique? Functional Foods in Health and Disease 5 (6): 209-223.
 • 15. Nielsen 2011. Battle of the bulge and nutrition labels. Healthy eating trends around the world. New York:The Nielsen Company.
 • 16. Niva Mari. 2007. "All foods affect health": Understandings of functional foods and healthy eating amonghealth-oriented Finns. Appetite 48: 384-393.
 • 17. Nowak Anna. 2011. Fitosterole w codziennej diecie (Phytosterols in everyday dietary). Postępy Fitoterapii1: 48-51.
 • 18. PTK. 2016. Wytyczne ESC/EAS dotyczące leczenia zaburzeń lipidowych w 2016 roku. Grupa RoboczaEuropejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego(EAS) do spraw leczenia zaburzeń lipidowych (ESC/EAS guidelines for the treatment of lipid disordersin 2016. Working Group of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society ofAtherosclerosis (EAS) for the treatment of lipid disorders). Kardiologia Polska 74 (11): 1234-1318.
 • 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawienowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenieKomisji (WE) nr 1852/2001 (Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and ofthe Council of 25 November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of theEuropean Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the EuropeanParliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 (Text with EEArelevance). OJ L 327, 11. 12. 2015.
 • 20. Shimizu Toshio. 2003. Health claims on functional foods: the Japanese regulations and an internationalcomparison. Nutrition Research Reviews 16: 241-252.
 • 21. Siegrist Michael, Jing Shi, Alex Giusto, Christina Hartmann. 2015. Worlds apart. Consumer acceptanceof functional foods and beverages in Germany and China. Appetite 92: 87-93.
 • 22. Siró István, Emese Kápolna, Beáta Kápolna, Andrea Lugasi. 2008. Functional food. Product development,marketing and consumer acceptance. A review. Appetite 51 (3): 456-467.
 • 23. Tomaszewska Marzena, Beata Bilska, Wiesława Grzesińska, Wiesław Przybylski. 2014. Żywność funkcjonalnajako możliwość rozwoju polskich firm spożywczych (Functional food as a possibility fordevelopment of Polish food companies). Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 293-298.
 • 24. Van Trijp Hans C. M. , Ivo A. van der Lans. 2007. Consumer perceptions of nutrition and health claims. Appetite 48: 305-324.
 • 25. Walęga Aneta. 2012. Rynek produktów funkcjonalnych w Polsce (The market of functional products inPoland), http://networkmagazyn. pl, access: 28. 06. 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.