PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 527 Polityka ekonomiczna | 264--299
Tytuł artykułu

Konkurencyjność gminy Kozienice w ujęciu podregionalnym i lokalnym (na podstawie GUS 2010-2016 I SWOT 2018)

Warianty tytułu
Competitiveness of Kozienice Community In Sub-Regional and Regional Terms (Based on CSO 2010-2016 and SWOT 2018)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie jest próbą identyfikacji obszarów względnej przewagi konkurencyjnej gminy Kozienice w podregionie radomskim i własnych, lokalnych obszarów przewagi konkurencyjnej oraz ocena ich strategicznego wpływu na konkurencyjność podregionu i gminy w kształtowaniu lokalnej jakości życia mieszkańców. Autor przyjmuje, iż poziom i jakość życia mieszkańców gminy są również pozytywnym skutkiem właściwie prowadzonej przez gminę lokalnej polityki rozwojowej, polegającej na ciągłym równoważeniu tego rozwoju. Pożądanym rezultatem tego procesu jest możliwie wysoki i zharmonizowany stan ładu: gospodarczego, społecznego, środowiskowego i instytucjonalnego. Zastosowana metoda badawcza triangulacji, w konkurencyjności względnej dane GUS, w konkurencyjności własnej analiza warsztatowa SWOT oraz obserwacja uczestnicząca autora umożliwią lepszą interpretację wyników badań i wykorzystanie ich w poprawie kompleksowej konkurencyjności gminy i podregionu(abstrakt oryginalny)
EN
This study is an attempt to identify the areas of relative competitive advantage of the Kozienice commune in the Radomski sub-region and its own local competitive advantage areas and to assess their strategic impact on the competitiveness of the sub-region and the commune in shaping the local quality of life of the residents. The author assumes that the level and quality of life of the commune's residents is also a positive result of the local development policy properly implemented by the commune, consisting in the constant balancing of this development. The desired result of this process is a possibly high and harmonized state of order: economic, social, environmental and institutional. The applied triangulation research method, relative competitiveness in CSO data, in self-competitiveness SWOT analysis and participant observation, will allow a better interpretation of research results and their use in improving the comprehensive competitiveness of the commune and sub-region(original abstract)
Rocznik
Strony
264--299
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, 2014, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Bank Danych Lokalnych - www.bdl.sts.gov.pl.
 • Czapiński J., 2002, Quo vadis homo?, [w:] Wymiary życia społecznego, Polska na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Marody M. (red.), WN Scholar, Warszawa, s. 377.
 • Czapiński J., Panek T., 2001, Diagnoza społeczna 2000, Warszawa.
 • Domański B., Guzik R., 2000, Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, nr 192.
 • Gałuszka K., 2006, Wydatki budżetowe gmin a poziom życia mieszkańców (na podstawie gmin województwa śląskiego), [w:] Działalność jednostek samorządu terytorialnego, wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. J Czempas, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 107-122.
 • Głąbicka K., Kalotka J. (red)., 2008, Zbadanie potencjału innowacyjnego subregionu radomskiego - raport z badań, Politechnika Radomska, Radom.
 • Gucwa-Leśny E., 2002, Zmiany poziomu życia i ich społeczne uwarunkowania, [w:] Wymiary życia społecznego, Polska na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Marody M. (red.), WN Scholar, Warszawa, s. 177-199.
 • Janoś-Kresło M., 2008, Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów, MIO SGH, Warszawa.
 • Kańtoch B., Szatur-Jaworska B., 1998, Potrzeby ludzkie i poziom życia w polityce społecznej, [w:] Polityka społeczna, Rajkiewicz A., Supińska J., Księżopolski M. (red.), Wydawnictwo "Śląsk", s. 47.
 • Kordos J., 1997, 40 lat badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce, Wiadomości Statystyczne.
 • Kurzynowski A., 2002, Polityka społeczna, SGH IGS, Warszawa, s. 20.
 • Lissowski A., Putz J., 2002, Potrzeby zdrowotne w świetle samooceny, [w:] Potrzeby socjalno-medyczne ludności w wybranych rejonach, red. A. Kuzynowski, SGH IGS Warszawa, s. 198.
 • Lodkowska G., 1985, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i warunków życia ludności w Polsce w 1980 roku, Przegląd Geograficzny, t. LVII, z. 3, PWN, Warszawa.
 • Luszniewicz A., 1982, Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, s. 11.
 • Malecki E.J., 2000, Knowledge and regional competitiveness, Erkunde Band, nr 54, s. 334.
 • Misala J., 2007, Region radomski w gospodarce Polski i Unii Europejskiej dzisiaj i w przyszłości - raport z badań, [w:] Problemy integracji subregionu radomskiego z gospodarką Polski i Unii Europejskiej, Radom, s. 63-110.
 • Misala J. (red.), 2007, Problemy integracji subregionu radomskiego z gospodarką Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s. 64-83.
 • Ostasiewicz W., 2004, Badanie jakości życia z perspektywy historycznej, [w:] Ocena i analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia, red. W. Ostasiewicz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, s. 11-13.
 • Rakowski W., 2007, Nadrabianie zaległości czy tracenie dystansu?, [w:] Problemy integracji subregionu radomskiego z gospodarką Polski i Unii Europejskiej, Radom, s. 12.
 • Rakowski W., (red.), 2003, Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku, SGH IGS, Warszawa, s. 352-353.
 • Ranking zamożności samorządów, 2017, Wspólnota, nr 14, www.wspolnota.org.pl.
 • Raport z warsztatów strategicznych przeprowadzonych w dniach 5, 8, 9, 12, 13, 19, 20 lutego 2018 r. w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030" - koordynator prac A. Sztando.
 • Rosa G., Smalec A. (red.), 2011, Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 663, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.