PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 127--133
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie poziomu życia w wiejskich i miejskich gospodarstwach domowych w latach 2006 i 2016

Autorzy
Warianty tytułu
Diversification of the Living Standards of Rural and Urban Households in 2006 and 2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena zróżnicowania poziomu życia wiejskich i miejskich gospodarstw domowych w Polsce. Dokonano analizy wskaźników stanowiących miarę stopnia zaspokojenia potrzeb. Uwzględniono czynniki ekonomiczne, infrastrukturalne i środowiskowe. Wyniki zaprezentowano dla danych za lata 2006 oraz 2016. Dane zostały poddane analizie statystycznej. Obliczono wskaźniki dynamiki, miarę rozstępu oraz miarę dystansu pomiędzy wartościami cech. Poziom życia na wsiach i w miastach znacznie różnił się na niekorzyść wiejskich gospodarstw domowych. Spowodowane to było gorszą sytuacją materialną, słabiej rozwiniętą infrastrukturą społeczną i techniczną oraz gorzej zagospodarowanymi walorami środowiska przyrodniczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to assess differences in the standard of living in households in rural areas and in rural areas in Poland. An analysis was made of indicators that measure the level of satisfaction of needs. Economic, infrastructural and environmental factors were taken into account. The results were presented for 2006 and 2016. The data was subjected to statistical analysis. The dynamics indexes, the measure of the range and the measure of the distance between the features values were calculated. The living standards in rural areas and in urban areas are significantly different to the detriment of rural households. This is due to the poorer material situation, less developed social and technical infrastructure and less developed assets of the natural environment.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
127--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Berbeka Jadwiga. 2006. Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej (Thestandard of living of the population and economic growth in the countries of the European Union). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 2. Bywalec Czesław. 2010. Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny (Consumption and economic andsocial development). Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 • 3. GUS. 2007. Budżety gospodarstw domowych w Polsce w 2006 r. (Household budgets in Poland in 2006). Warszawa: GUS.
 • 4. GUS. 2017. Budżety gospodarstw domowych w Polsce w 2016 r. (Household budgets in Poland in 2016). Warszawa: GUS.
 • 5. GUS. 2018. Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r. (Rural areas in Poland in 2016). Warszawa: GUS.
 • 6. Gutkowska Krystyna. 2003. Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomiewieków (Diagnosis of the functioning of rural households at the turn of the century). Warszawa:Wydawnictwo SGGW. Zróżnicowanie poziomu życia w wiejskich i miejskich gospodarstwach domowych w latach. . . 133.
 • 7. Halamska Maria. 2007. Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi. [W] Polska regionalna i lokalna w Świetlebadań EUROREG -u (Regional diversification of rural development. [In regional and local Poland in thelight of EUROREG research), ed. G. Gorzelak, 76-96. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • 8. Heffner Krystian. 2007. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje-uwarunkowaniazależności-czynniki-skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich. [W] Zróżnicowaniepoziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian(Socio-economic development of rural areas. Definitions of-conditions-relationships-factors-effects. Studies on the diversification of rural areas development. [In] Diversification of the level of socio--economic development of rural areas and diversification of dynamics of changes), ed. A. Rosner,11-26. Warszawa: IRWiR PAN.
 • 9. Kalinowski Sławomir. 2016. Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach (The living standardsof the rural population with uncertain income). Warszawa: PWN.
 • 10. Murawska Anna. 2012. Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce(Changes in the level and quality of life of the population in rural areas in Poland). Journal of Agribusinessand Rural Development 3 (25): 169-180.
 • 11. Murawska Anna. 2014. Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie zrównoważonegorozwoju (The financial situation of rural households in the context of sustainable development). Roczniki Naukowe SER iA XVI (1): 147-152.
 • 12. Murawska Anna. 2017. Ocena nierówności społecznych na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacjicelów polityki spójności (Assessment of social inequalities in rural areas of Poland in the lightof achieving cohesion policy objectives). Roczniki Naukowe SER iA XIX (3): 206-211.
 • 13. NU. 1954. Rapport sur la définition et évaluation des niveaux de vie du pointde vue international (Reporton the definition and assessment of living standards from the international point of view). New York:Nations Unies.
 • 14. NU. 1962. Définition et évaluation des niveaux de vie du pointde vue international (Definition and assessmentof living standards from the international point of view). New York: Nations Unies, E-CN-3-270-Rev. 1: 1-20.
 • 15. Piasny Janusz. 1993. Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania (Standard andquality of living). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2: 73-92.
 • 16. Słaby Teresa. 1990. Poziom życia, jakość życia (The standard of living, quality of life). WiadomościStatystyczne 6: 8-25.
 • 17. Wilkin Jerzy. 2007. Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany. [W] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XXI wieku (Polish countryside and agriculture in the face of a great change. [In] Dimensions of social life. Poland at the turn of the 21st century), ed. M. Marody, 161-179. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.