PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 134--138
Tytuł artykułu

Production Value of Edible Potatoes Depending on the Type of Biostimulators Used

Warianty tytułu
Wartość produkcji ziemniaków jadalnych w zależności od rodzaju stosowanych biostymulatorów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badań było określenie wpływu stosowania biostymulatorów na plonowanie i opłacalność uprawy ziemniaków jadalnych w porównaniu do obiektu kontrolnego. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2015-2017, z zastosowaniem biostymulatorów w gospodarstwie indywidualnym w układzie split-plot w trzech powtórzeniach. Badanymi czynnikami były: I - trzy odmiany ziemniaka jadalnego: Honorata, Jelly, Tajfun, a II - cztery rodzaje stosowania biostymulatorów: obiekt kontrolny (bez stosowania biostymulatorów), biostymulator Kelpak SL®, Titanit®, GreenOk®, BrunatneBio Złoto®. Zastosowane w doświadczeniu biostymulatory wpływały na zwiększenie plonu (średnio o 1,80 t/ha) w porównaniu do poletka kontrolnego bez dolistnego dokarmiania. Obliczono wartość produkcji, bezpośrednie koszty produkcji i nadwyżkę bezpośrednią. Stosowane biostymulatory stanowiły element różnicujący bezpośrednie koszty produkcji. Badania wykazały, że największe plony otrzymano na obiekcie, gdzie zastosowano dolistnie biostymulator BrunatneBio Złoto Cytokinin.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine the effect of biostimulators on the yield and profitability of edible potato cultivation in comparison with the control. The field experiment was carried out in 2015- 2017 with the use of biostimulators on an individual farm in a triplicate, split-plot system. The factors were: I - three varieties of edible potato: Honorata, Jelly and Tajfun; II - four types of biostimulators: the control (without using biostimulators), biostimulator Kelpak SL®, Titanit®, GreenOk® and BrunatneBio Złoto®. The biostimulators used in the experiment influenced the yield increase (on average by 1.80 t/ha) as compared to the control plot without foliar feeding. The value of production, direct production costs and direct surplus were calculated. The biostimulators used were the element differentiating the direct production costs. Studies have shown that the highest yield was obtained on the site where BrunatneBio Złoto Cytokinin was applied.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
134--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • 1. Augustyńska-Grzymek Irena, Leszek Goraj, Sławomir Jarka, Tadeusz Pokrzywa, Aldona Skażyńska. 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej I zasady typologii gospodarstw rolniczych (Methodology ofcalculating direct surplus and the typology of farms). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja ProgramówPomocy ds. Rolnictwa (FAPA).
 • 2. Chotkowski Jacek. 2000. Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków (Technologicaland market factors of profitability of potato production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej2-3: 48-59.
 • 3. Czeczko Renata, Maria Mikos-Bielak. 2004. Effects of Asahi bio-stimulator application in the cultivationof different vegetable species. Annales UMCS . Agricultura 59 (3): 1073-1079.
 • 4. Dobrzański Adam, Zbigniew Anyszka, Krystyna Elkner. 2008. Reakcja marchwi na ekstrakty pochodzenianaturalnego z alg z rodzaju Sargassum - Algaminoplant i z leonardytu Humiplant (Reaction of carrotsto extracts of natural origin from algae of the genus Sargassum - Algaminoplant and leonardite Humiplant. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 53 (3): 53-58.
 • 5. Emitazi G, A. Nader, Z, Etemadifar. 2004. Effect of nitrogen fixing bacteria on growth of potato tubers. Advances in Food Sciences 26 (2): 56-58.
 • 6. Erlichowski Tomasz, 2005. Wpływ zastosowania regulatorów rozwoju roślin na cechy jakościowe i plonowanieziemniaka (Impact of the use of plant growth regulators on qualitative characteristics andyielding of potato). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 645-649.
 • 7. Erlichowski Tomasz, Maria Pawińska. 2003. Biologiczna ocena preparatu Kelpak w ziemniaku (Biologicalevaluation of Kelpak in potato). Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43(2): 606-609.
 • 8. Kozak Marcin. 2009. Biostymulator dobry wybór (Biostimulator a good choice). Agrotechnika 3: 61-62.
 • 9. Koziara Wiesław, Hanna Sulewska, Katarzyna Panasiewicz. 2006. Efekty stosowania stymulatorówodporności w wybranych roślinach rolniczych (Effects of using immunity stimulators in selectedagricultural plants). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 82-87.
 • 10. Maciejewski Tadeusz, Jerzy Szukała, Antoni Jarosz. 2007. Wpływ biostymulatora Asahi SL i Atonik SL na cechyjakościowe bulw ziemniaków (The impact of Asahi SL and Atonik SL biostimulant on quality characteristicsof potato tubers). Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52 (3): 109-112.
 • 11. Matysiak Kinga, Kazimierz Adamczewski. 2010. Wpływ regulatora wzrostu i rozwoju roślin Moddus 250EC, Kelpak SL, Algaminoplant, Humiplant i Yeald Plus na plonowanie i wielkość bulw ziemniaka(Effect of plant growth and development regulator Moddus 250 EC, Kelpak SL, Algaminoplant,Humiplant and Yeald Plus on yield and size of potato tubers). Ziemniak Polski 1: 28-33.
 • 12. Mystkowska Iwona, Krystyna Zarzecka, Alicja Baranowska, Marek Gugała, Bożena Głuszczak, MarcinLipiecki. 2016. Porównanie opłacalności produkcji ziemniaków skrobiowych w rodzinnym gospodarstwierolnym (Comparison of profitability of production of starch potatoes in a family farm). RocznikiNaukowe SER iA XVIII (1): 186-189.
 • 13. Nowacki Wojciech. 2009. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce (Factorsaffecting the profitability of potato production in Poland). Roczniki Naukowe SER iA XI (1): 320-323.
 • 14. Nowacki Wojciech. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce (Opportunities and threats ofthe potato market in Poland). Roczniki Naukowe SER iA XVII (2): 169-175.
 • 15. Trawczyński Cezary. 2014. Biostymulatory aminokwasowe -Tecaminy w uzupełniającym odżywianiuroślin ziemniaka (Amino acid biostimulants - Tecamines in complementary potato plant nutrition). Poradnik Gospodarski 6:16-18.
 • 16. Rembeza Jerzy, Jacek Chotkowski. 1995. Opłacalność produkcji ziemniaków na różne kierunki użytkowania(Profitability of potato production for various directions of use). Poznań: Wydawnictwo CDiER.
 • 17. Sawicka Barbara, Barbara Krochmal-Marczak, 2009b. Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 ibioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka" (Influence of foliage applicationof preparation Insol 7 and Asahi SL on sanitary conditions of tubers of some potato cultivars). Annales UMCS . Agricultura 64 (2): 29-38, doi: 10. 2478/v10081-009-0015-z.
 • 18. Skarżyńska Aldona, ed. 2008. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczychw 2007 roku (Production, costs and direct surplus of selected agricultural products in 2007). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 19. Słowiński Adam. 2004. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin (Biostimulators in modern cropcultivation). Nauka i Praktyka 3 (68): 25-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.