PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 37 | 128--141
Tytuł artykułu

The Economic Diplomacy of Poland - the Origin and Evolution of the Organisational Model and Tasks During the Transformation Period

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dyplomacja gospodarcza Polski - geneza oraz ewolucja modelu organizacyjnego i zadań w okresie transformacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Problematykę szeroko pojętej dyplomacji gospodarczej jak dotąd rzadko porusza się w polskiej literaturze. W sytuacji, gdy organizacja dyplomacji już od co najmniej kilku dekad odgrywa istotną i coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu międzynarodowych powiązań gospodarczych, uzasadnione wydaje się spojrzenie na ten problem z polskiej perspektywy. W artykule podjęto próbę uporządkowania pewnego chaosu definicyjnego. Ważną jego częścią wydaje się prezentacja najważniejszych wyników analizy zmierzającej do nakreślenia genezy oraz ewolucji modelu organizacyjnego dyplomacji gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji. W badaniu przyjęto hipotezę, że mimo podejmowania wielu prób dopasowania modelu organizacyjnego, zadań i funkcji dyplomacji gospodarczej do wymogów współczesnego otoczenia gospodarczego, nadal trudno mówić o jej spójności organizacyjnej i wymiernej - z punktu widzenia biznesu - skuteczności. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
So far, broadly-understood economic diplomacy has rarely been addressed in Polish literature. Considering that at least for several decades the organisation of diplomacy has played an increasingly important role in the development of international economic links, it seems justified to view the issue from the perspective of Poland. The article attempts to give structure to a certain chaos in definitions. Its significant contribution seems to be the presentation of major findings from the analysis aimed at outlining the origin and evolution of the organisational model of economic diplomacy in Poland, with a special focus on the period of transition. The study is based on the hypothesis that, in spite of various efforts to adjust the organisational model, tasks, and functions of economic diplomacy to the requirements of the modern economic environment, it is still difficult to speak of its organisational consistency and measurable business-oriented effectiveness. The article ends with a summary of the most important conclusions from the analysis performed.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
128--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Berridge G., James A., 2001, A dictionary of diplomacy, Palgrave Macmillan, Hampshire.
 • Cohen R.,1999, Reflections on the new global diplomacy: Statecraft 2500 BC to 2000 AC, [in:] Innovation in diplomatic practice, ed. J. Melissen, Palgrave Macmillan, London.
 • Dumała H., 2013, Dyplomacja ekonomiczna RP - założenia i realizacja, [in:] Nowe oblicza dyplomacji, ed. B. Surmacz, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Gawin G., 2008, Kształtowanie się i rola dyplomacji ekonomicznej w Polsce, Polski Przegląd Dyplomatyczny, no. 3.
 • Hryniewiecki R., Borońska K., 2010, Dyplomacja gospodarcza jako nowe narzędzie polityki zagranicznej państwa, [in:] Ekonomia 12 - Problemy globalizacji, ed. J. Rymarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Kostecki M., Naray O., 2007, Commercial diplomacy and international business, Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations, Clingendael, http:// www.clingendael.nl/sites/default/files/20070400_cdsp_diplomacy_kostecki_naray.pdf [access: 10.07.2017].
 • Krzymiński A.H., 2002, Dyplomacja gospodarcza, [in:] Dyplomacja, ed. M. Wilk, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.
 • Kunikowski J., Turek A., 2011, Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa.
 • Łossowski P., 1992, Dyplomacja Drugiej Rzeczpospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Marchewka-Bartkowiak K., 2014, Dyplomacja ekonomiczna w Polsce - organizacja, zadania i kierunki działalności, Analizy BAS, no. 6.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Musiałkowska I., 2015, Dyplomacja handlowa w krajach Unii Europejskiej jako przykład współpracy administracji i przedsiębiorstw, Studia BAS, no. 1.
 • Molendowski E., Polan W., 2007, Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Orzechowski M., 2002, Nowoczesna dyplomacja (geneza, ewolucja, istota, charakter, rola), [in:] Dyplomacja, ed. M. Wilk, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź.
 • Paulsen T., 1999, Economic Diplomacy. Die Ökonomisierung der amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Clinton, Springer Verlag, Wiesbaden.
 • Pinder J., 1976, Economic Diplomacy, [in:] World Politics. An Introduction, eds. J. N. Rosenau, K.W. Thompson, G. Boyd, Macmillan., New York.
 • Rana S.K., 2007, Economic diplomacy: The experience of developing states, [in:] Bayne N., Woolcock S., The new economic diplomacy, Ashgate Publishing. Hampshire.
 • Saner R., Yiu L., 2003, International Economic Diplomacy: Mutations in Post-modern Times, Discussion Papers in Diplomacy, no. 84, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", http://www.diplomacydialogue.org/images/files/20030109-DP-DSP.pdf [access: 10.07.2017.].
 • Sejm RP, 2007, Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 8904, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ5.nsf/main/33DD7A0F [access: 10.07.2017.].
 • Surmacz B., 2008, Dyplomacja w późno westfalskim ładzie międzynarodowym, [in:] Późno westfalski ład międzynarodowy, ed. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Surmacz B. (ed.), 2013, Nowe oblicza dyplomacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Sutor J., 2000, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Szczepanik K., 2002, Organizacja i funkcjonowanie służby dyplomatyczno-konsularnej, [in:] Polityka zagraniczna RP 1989-2002, ed. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Wydawnictwo Askon, Warszawa.
 • Wiśniewski R., 2006, Rola i zaangażowanie instytucji publicznych w promocję gospodarczą Polski i regionów, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=7520 [access: 10.07.2017)].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.