PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 146--153
Tytuł artykułu

Konkurencyjność polskich gospodarstw ekologicznych o różnych kierunkach produkcji w świetle danych FADN

Warianty tytułu
Competitiveness of Polish Organic Farms with Different Directions of Production in the Light of FADN Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena efektywności oraz konkurencyjności polskich gospodarstw ekologicznych o różnych kierunkach produkcji. Przedstawiono też ich potencjał produkcyjny, intensywność oraz koszty produkcji. Wykorzystano informacje z gospodarstw prowadzących rachunkowość według polskiego FADN zawarte w publikacjach IERiGŻ-PIB: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w latach 2013, 2014, 2015. Zastosowano metody opisową z wykorzystaniem zestawień tabelarycznych oraz porównawczą. Badaniami objęto lata 2013-2015. W analizowanym okresie kierunek produkcji wpływał na efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw ekologicznych. Gospodarstwa prowadzące produkcję roślinną charakteryzowały się wyższą produktywnością pracy niż gospodarstwa utrzymujące zwierzęta. Wśród badanych gospodarstw ekologicznych pełną zdolnością konkurencyjną wykazały się jedynie gospodarstwa z uprawami trwałymi, zdolnością do konkurencji - wyspecjalizowane w uprawach polowych, natomiast brakiem zdolności konkurencyjnej - gospodarstwa utrzymujące zwierzęta: krowy mleczne, zwierzęta trawożerne oraz mieszane.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the work was to assess the effectiveness and competitiveness of Polish organic farms with different production directions. Their production potential, intensity and production costs were also presented. The information from holdings conducting Polish FADN accounting was used. It was included in the publications: Technical and economic parameters by groups of agricultural holdings participating in the Polish FADN in 2013-2015. The following methods were used: descriptive, using tabular, and comparative tables. The research covered the years 2013-2015. In the analyzed period, the direction of production influenced the efficiency and competitiveness of Polish organic farms. Farms running only crop production were characterized by higher labor productivity than farms keeping animals. From among the surveyed organic farms, only permanent crops showed full competitive ability. Farms specialized in field crops showed ability to compete. And lack of competitive ability was showed by farms keeping animals: with dairy cows, other grazing livestock and mixed.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
146--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • 1. Bocian Monika, Dariusz Osuch, Adam Smolik. 2017. Parametry techniczno-ekonomiczne według grupgospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2015 roku (Technical and economic parametersby group of farms participating in the Polish FADN in 2015).
 • 2. Goraj Lech, Monika Bocian, Dariusz Osuch, Adam Smolik. 2015. Parametry techniczno-ekonomicznewedług grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2013 roku (Technical and economicparameters by group of farms participating in the Polish FADN in 2013). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 3. Goraj Lech, Monika Bocian, Dariusz Osuch, Adam Smolik. 2016. Parametry techniczno-ekonomicznewedług grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2014 roku (Technical and economicparameters by group of farms participating in the Polish FADN in 2014). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 4. Czubak Wawrzyniec, Arkadiusz Sadowski. 2014. Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE nazmiany sytuacji majątkowej gospodarstw rolnych w Polsce (Impact of the EU Funds Supporting FarmModernisation on the Changes of the Assets in Polish Farms). Journal of Agribusiness and RuralDevelopment 2 (32): 45-57.
 • 5. Grzelak Aleksander. 2015. Determinanty zasobowe procesów reprodukcji majątku gospodarstw rolnychprowadzących rachunkowość rolną (FADN) (Resource determinants of reproduction processes of assetsof farms engaged in agricultural accountancy (FADN). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 69-74.
 • 6. Józwiak Wojciech. 2012. Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. Program Wieloletni 2011-2014 53 (Polish agriculture and farms in the first and second decade of the21st century. Multiannual Program 2011-2014 53). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • 7. Kleinhanss Werner. 2015. Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolnych w Niemczech (Competitivenessof the major types of agricultural holdings in Germany). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej1 (342): 25-41, doi: 10. 5604/00441600. 1146869.
 • 8. MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2016. Przewodnik po działaniu Rolnictwo EkologicznePROW 2014-2020 (Guide to the action Organic Farming Program for Rural Development 2014-2020). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 9. Natchman Grażyna. 2014. Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw roślinnych na tle gospodarstwprowadzących produkcję z udziałem zwierząt (Competitiveness of organic crop farms against a backgroundof farms involved in the livestock production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 131-143.
 • 10. Niewęgłowska Grażyna. 2014. Gospodarstwa ekologiczne - szansą czy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa?(Organic farms - an opportunity or a threatfor polish agriculture?). Prace Naukowe UniwersytetuEkonomicznego we Wrocławiu 361: 169-176.
 • 11. Nowogródzka Teresa. 2012. Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (Currentstatus and prospects of organic farming in Poland). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. ProblemyRolnictwa Światowego 12 (2): 54-65.
 • 12. Rozporządzenie RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Council Regulation (EC) No. 834/2007of 28 June 20070). OJ L 189, 20. 7. 2007.
 • 13. Sass Roman. 2017. Konkurencyjność gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim w zależnościod kierunku i skali produkcji (Competitiveness of farms in kujawsko-pomorskie voivodeshipdepending on the direction and scale of production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (351): 32-50,doi 10. 5604/00441600. 1240388.
 • 14. Sobierajewska Jolanta, Wojciech Ziętara. 2017. Konkurencyjność polskich gospodarstw ogrodniczych(Competitiveness of the Polish horticulture farms). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i RozwojuObszarów Wiejskich 104 (3): 21-32, doi 10. 22630/RNR. 2017. 104. 3. 18.
 • 15. Ziętara Wojciech. 2014. Konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych (Competitiveness of polishfarms). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 257-262.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.