PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 528 Finanse publiczne | 230--243
Tytuł artykułu

Sprawność fiskalna podatków majątkowych

Warianty tytułu
Fiscal Efficiency of Property Taxes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie podatków majątkowych w aspekcie warunków zapewniających sprawność i skuteczność realizacji ich funkcji fiskalnej. Dokonano klasyfikacji podatków, omówiono znaczenie ich funkcji fiskalnej, cech podatków majątkowych oraz przeprowadzono analizę dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatków majątkowych na tle dochodów własnych samorządów w latach 2008-2017. Analiza pokazuje, że rola podatków majątkowych w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego jest dominująca, zatem tym większa jest potrzeba dbania władzy publicznej o właściwą wewnętrzną konstrukcję tych podatków, aby mogły spełniać swe funkcje sprawnie i skutecznie. W konkluzji stwierdzono, że tylko optymalna i spójna konstrukcja podatków może sprzyjać realizacji celów fiskalnych przez samorządy, a tym samym stabilizować dochody podatkowe służące osiąganiu pozostałych celów polityki fiskalnej i społecznej w wymiarze lokalnym na rzecz społeczeństwa i gospodarki.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the property taxes in terms of conditions that ensure the efficiency and effectiveness of their fiscal functions. The tax classification was made, the significance of their fiscal function and features of property tax were discussed. There were also analyzed the budget revenues of local self-government from these taxes in the years 2008 to 2017. The analysis shows that the role of property taxes in the income of self-government units is dominant, so the greater is the need for the public authorities to ensure proper internal construction of these taxes so that they can fulfill their functions in an efficient and effective manner. The conclusion is that only the optimal and coherent construction of taxes can foster the implementation of fiscal objectives implemented by local governments, and thus stabilize tax revenues aimed at achieving other objectives of fiscal and social policy in the local dimension for the benefit of society and economy.(original abstract)
Rocznik
Strony
230--243
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W., 1997, Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa.
 • Easterly W., Rebelo S., 1993, Fiscal Policy and Economic Growth. An Empirical Investigation, Working Paper 4499, NBER, Cambridge.
 • Elel L., 2000, System podatkowy, [w:] E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, t. 2, Wyd. KiK, Warszawa.
 • Gajl N., 1994, Miejsce podatków w konstytucji, Przegląd Podatkowy, nr 9. Głuchowski J., 2006, Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Gomułowicz A., Małecki J., 2002, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Harasimowicz J., 1988, Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa.
 • Komar A., 1995, Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 • Kuzińska H., 2002, Rola podatków pośrednich w Polsce, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Litwińczuk H. (red.), 2008, Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Majchrzycka-Guzowska A., 2011, Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa.
 • McKenzie R.B., 1986, Macroeconomics, HMC, Boston.
 • Novysedlák V., Palkovičová J., 2012, The Estimate of the Value Added Tax Revenue Loss, Institute for Financial Policy, Economic Analysis 25, The Ministry of Finance of the Slovak Republic, http:// www.finance.gov.sk/ifp (24.05.2018).
 • Owsiak S., 1999, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • Rosiński R., 2010, Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań, Difin, Warszawa.
 • Szczodrowski G., 2002, Polski system podatkowy. Strategia transformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ustawa z 15 lipca 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2014, poz. 851 z późn. zm
 • . Ustawa z 24 sierpnia 2006 o podatku tonażowym, Dz.U. 2006, nr 183, poz. 1353.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.
 • Wójtowicz W., 2002, Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego, [w:] W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.