PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 528 Finanse publiczne | 244--252
Tytuł artykułu

Znaczenie składów podatkowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Autorzy
Warianty tytułu
Significance of Tax Warehouses in the Excise Duty Suspension Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procedura zawieszenia poboru akcyzy jest fundamentalnym rozwiązaniem na gruncie podatku akcyzowego, które umożliwia realizację zasady jednokrotności opodatkowania. Istotą procedury zawieszenia poboru akcyzy jest możliwość przeniesienia zapłaty akcyzy do momentu wydania wyrobu akcyzowego do konsumpcji. Prawo stosowania tej procedury mają wyłącznie podmioty, które uzyskają po spełnieniu stosownych wymagań określony status, w tym składu podatkowego. Celem artykułu jest prezentacja instytucji składu podatkowego oraz ocena jej znaczenia w kontekście funkcjonowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zagadnienie przedstawiono w aspekcie teoretycznym na podstawie unijnych i krajowych aktów prawnych oraz studiów literaturowych, a także w aspekcie praktycznym poprzez dokonanie analizy funkcjonowania składów podatkowych w Polsce w 2018 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
Excise duty suspension procedure is the fundamental solution with respect to excise duty that enables the implementation of the single tax principle. The essence of excise duty suspension procedure is to enable the deferment of payment of excise duty until the release of particular excise goods for consumption. The right to apply this procedure shall be applicable only for the entities that will obtain a particular status, including the status of tax warehouse, upon meeting relevant requirements. The purpose of the article is to present tax warehouse and evaluate its significance in the context of the functioning of excise duty suspension procedure. The theoretical aspect of the problem was presented on the basis of EU and domestic legal acts, as well as literature studies, whereas the practical aspect was presented by performing the analysis of the functioning of tax warehouses in Poland in 2018.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
244--252
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Boratyńska K., 2009, Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 75.
 • Brzeziński B., Kalinowski M. (red.), 2017, Prawo podatkowe Unii Europejskiej, ODDK, Gdańsk.
 • Decyzja nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi, Dz.Urz. WE L 162 z dnia 1 lipca 2003 r., s. 5.
 • Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, Dz.Urz. UE L 9, s. 12.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r., 2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Famulska T., 2007, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Janczukowicz K., Kieszkowski W., 2015, Podatki pośrednie w praktyce, ODDK, Gdańsk.
 • Jatzke H., 2012, Production, holding and movement of excise goods under duty suspension within in European Union, World Customs Journal, no. 2, s. 3.
 • Lasiński-Sulecki K. (red.), 2014, Akcyza w prawie Unii Europejskiej, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 • Litwińczuk H. (red.), 2017, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Łużak T., 2017, Przesłanki tworzenia się nisz rynkowych na przykładzie rynku browarniczego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Parulski S., 2016, Akcyza. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, Dz.Urz. UE L 197 z dnia 20 lipca 2009, s. 24.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym, tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 43 z późn. zm.
 • https://www.biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2073-sklad-podatkowy (dostęp: 30.04.2018)
 • http://ksplegal.pl/wp-content/uploads/2016/05/publikacje-podatkowe-12-02-2013.pdf (dostęp: 30.04.2018).
 • http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/301129851-Rok-2017-moze-byc-rekordowy-dla-malychbrowarow- w-Polsce.html (dostęp: 27.04.2018).
 • Zimny M. (red.), 2017, Akcyza. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.