PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 95--104
Tytuł artykułu

Conceptual Framework for Project Budgeting in Foundations Keeping Simplified Records of Revenues and Costs

Warianty tytułu
Założenia koncepcyjne budżetowania projektów w fundacjach prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zmiany, które przez ostatnie lata zostały wprowadzone w zakresie obowiązków ewidencjonowania działalności realizowanej przez fundacje oraz związanej z tym sprawozdawczości skutkują częściową harmonizacją szeroko pojętego obligatoryjnego raportowania. Wdrożenie ułatwień w tym obszarze, przede wszystkim w postaci uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, powoduje natomiast ambiwalentne odczucia. Z jednej bowiem strony stanowią szansę dla najmniejszych fundacji oraz tych rozpoczynających działalność, z drugiej zaś strony oparte są w dużej części na prawie podatkowym, a ich konstrukcja, w porównaniu do ksiąg rachunkowych, istotnie ogranicza możliwość generowania użytecznej informacji na potrzeby zarządcze. Przedstawione w artykule ramy koncepcji budżetowania projektów uwzględniającej aspekty prowadzenia wskazanej ewidencji to rozwiązanie wspierające zarządzanie fundacjami w perspektywie projektowej (zadaniowej). W szczególności zagadnienie to jest istotne dla fundacji rozpoczynających działalność, o ograniczonych zasobach oraz tych, które borykają się z trudnościami w pozyskaniu zewnętrznego finansowania. Celem artykułu jest więc zaprezentowanie ogólnych założeń koncepcji budżetowania projektów dla fundacji w warunkach stosowania omawianej ewidencji z uwzględnieniem tezy, iż realizowana forma ewidencji działalności w istotnym stopniu determinuje możliwości stosowania rachunkowości zarządczej. W pracy wykorzystano metody: indukcji, dedukcji oraz analizy. Artykuł stanowi przyczynek do dalszych prac na przedstawioną koncepcją. Budżetowanie projektów stanowi bowiem narzędzie rachunkowości zarządczej, którego atrybuty są zbieżne z ustawowym - zadaniowym charakterem działalności wszystkich fundacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The changes, which were implemented in recent years in the scope of keeping records of the business activity conducted by foundations and the related reporting, have resulted in partial harmonization of the widely understood obligatory reporting. However, the implementation of facilitations in this scope, above all in the form of simplified records of revenues and costs, results in ambivalent attitudes. On the one hand, they are an opportunity for the smallest foundations and those starting their business activity. On the other hand, however, they are largely based on tax law and their construction, compared to accounting books, significantly limits the possibility to generate useful information for management purposes. The presented in the article framework of project budgeting, which takes into account the aspects of keeping the said records, is a solution supporting management of foundations in a project (task) perspective. In particular, this issue is important for foundations starting their activity, for those with limited resources as well as those, which face difficulties in obtaining external financing. Therefore, the aim of the article is to present general concepts for budgeting projects for foundations keeping simplified records of revenues and costs. In the study, the author used the methods of induction, deduction and analysis. Importantly, simplified records may foster or hinder the foundations' development. The article provides a contribution to further work on the presented concept. Project budgeting is a tool of managerial accounting and its attributes are compatible with statutory and task-oriented character of activities of all foundations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Harrison F., Lock D., Advanced Project Management: A Structured Approach, fourth edition, Gower 2004.
 • 2. Kerzner H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, twelfth edition, Wiley 2017.
 • 3. Klinowski M., Projects-oriented management accounting, CeDeWu, Warsaw 2010.
 • 4. Łada M., Kozarkiewicz A., 2007, Management accounting and project controlling, C.H. Beck, Warsaw 2007.
 • 5. Regulation of the Minister of Finance from 18 December 2015 on keeping simplified records of revenues and costs by some non-governmental organizations and associations of local government units (Journal of Laws 2015, item 2178 as amended).
 • 6. Regulation of the Minister of Finance from 26 August 2003 r. concerning keeping a tax book of revenue and (Journal of Laws 2017, item 728).
 • 7. Sadowska B., Tools of financial accounting of the State Forests in the scope of satisfying information needs of the users of public, private and non-governmental sector in the concept of sustainable development of forest management., Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, Vol. 14, No. 2, Publishing house of the Faculty of Forestry of the University of Life Sciences in Poznań 2015.
 • 8. Sadowska B., Activity-based budget in self-governmental practice, Accountancy, No. 9, The Accountants Association in Poland, Warsaw 2015.
 • 9. The Act of 24 April 2003 on public benefit and volunteer work (Journal of Laws 2016 no.0 item 1817 as amended).
 • 10. The Act of 29 September 1994 on Accounting (Journal of Laws 2018 item 395).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537979

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.