PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (4) | 81--93
Tytuł artykułu

Neuro(management) through the Prism of Brain Research

Autorzy
Warianty tytułu
Neuro(zarządzanie) przez pryzmat badań nad mózgiem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Główną tezą artykułu jest twierdzenie, iż wykorzystanie neuronauk w zarządzaniu zasobami ludzkimi stanowi dobry kierunek do skuteczniejszego wykorzystywania potencjału pracownika. Współcześnie neuronauki stały się naukami interdyscyplinarnymi, w których fachowcy z różnych dziedzin wspólnie pracują nad badaniem skomplikowanego organu, jakim jest mózg. Podejmują próbę wyjaśnienia procesów myślowych, odczuć, emocji, procesu decyzyjnego. Rozwój technologii pozwolił na powstanie kilku istotnych metod neuroobrazowania, dzięki którym uzyskujemy odpowiedzi na klasyczne pytania zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie dotyczące motywów człowieka w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów, przede wszystkim w nabywaniu kompetencji (motywacji do uczenia się). Źródłem odpowiednich rodzajów informacji o motywacji są różne obszary mózgu, a za połączenie informacji i nakierowanie motywacji na właściwy (w ocenie mózgu) cel odpowiadają przede wszystkim przyśrodkowe obszary kory przedczołowej. Artykuł zawiera prezentację wybranych wyników badań metod neuroobrazowania mózgu i ich wpływu na zmiany w zarządzaniu organizacją, szczególnie w aspekcie zasobów ludzkich oraz informacje o potencjale neuroprzekaźników stymulujących motywację. W drugiej części artykułu autorka prezentuje autorski model uczenia się osób dorosłych oparty na założeniach neuronauki, który powstał jako wynik dwuletniej pracy Metodą Design Thinking, od fazy pomysłu do innowacji (produktu gotowego), poprzez etapy preinkubcji do inkubacji, w ramach których testowano prototypy na grupie badawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main thesis of this article is contained in a statement that application of neuroscience in human resources management is a good direction towards more effective use of employee potential. Nowadays neuroscience has become interdisciplinary with professionals that represent different disciplines cooperating to study a complex human organ - the brain. They strive to explain the processes underlying thinking, feelings, emotions, and decision-making. Technological change has led to the emergence of several important neuroimaging methods that provide us with answers to classic questions asked in human resources management, in particular as regards people's motives in making decisions and choice, especially in terms of acquiring competence (i.e., motivation to learn). The sources of various types of information on motivation are various areas of the brain, while linking information and directing motivation to the right path (according to the brain) happens predominantly in the medial prefrontal cortex. This article presents the selected research findings obtained through neuroimaging and their influence on changes in organisation management, especially as regards human resources, as well as information on the potential of neurotransmitters stimulating motivation. In the second part of the article, the author presents an author's model of adult learning based on the assumptions of neuroscience, which emerged in consequence of a two-year process of Design Thinking - from idea to innovation (i.e., a ready product) through pre-incubation stages to incubation (during which prototypes were tested on a research group). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--93
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Collegium Civitas, Warsaw
Bibliografia
 • 1. Arnsten A., The biology of being frazzled, "Science" 1998, 280.
 • 2. Eagleman D., Incognito Brain. Civil War in Your Head, Carta Blanca PWN, Warszawa 2012.
 • 3. Davis S.W. et al., Que PASA? The posterior-anterior shift in ageing, Cereb Cortex, New York 2008, No. 18(5).
 • 4. GUS, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5488/14/1/1/ ksztalcenie_doroslych_w_2016.pdf (accessed on 15 July 2018).
 • 5. Fritz Ch., From Brain to Mind. How is Our Inner World Formed, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • 6. Jamka B., Neuroscience versus Stimulation of Entrepreneurship: the Potential Hidden in Hemispheric Specialization, Neurotransmitters, and Brain Plasticity in: M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (eds.), Contemporary Dilemmas in Research on Entrepreneurship, "Przedsiębiorczość Międzynarodowa" 2016, Vol. 2, No. 1.
 • 7. Jaśkowski P., Cognitive Neuroscience: How Brain Creates Mind, Vizja Press&It, Warszawa 2009.
 • 8. Kahneman D., Thinking Traps. About Fast and Slow Thinking, Media Rodzina, Poznań, 2012.
 • 9. Kłos M., Neuroscience - Perspectives for the Development of Human Resources Management?, "Marketing i Rynek" 3/2016.
 • 10. Knowles M.S., Holton III E.F., Swanson R.A. (eds.), Adult Education, PWN, Warszawa 2009.
 • 11. Kosslyn S.M., Rosenberg R.S., Psychology: Brain. Human. The World, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 • 12. Kozielecki J., Psychological Theory of Decision, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977.
 • 13. Krawczyk D., Contributions of the Prefrontal Cortex to the Neural Basis of Human Decision Making, "Neuroscience and Biobehavioral Reviews" 2002, 26.
 • 14. Lee D., Rushworth M.F., Walton M.E., Watanabe M., Sakagami M., Functional specialization of the primate frontal cortex during decision making, "The Journal of Neuroscience" 2007, August 1.
 • 15. Morgan G., Images of Organization, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • 16. Ma Q., Wang X., From Neuroeconomics and Neuromarketing to Neuromanagement, "Journal of Industrial Engineering and Engineering Management" 2006, Vol. 20, No. 3.
 • 17. Ohme R., Change in Management is Approaching, 2015, http://inemo.pl/wp-content/ uploads/2016/03/THINKTANK-2015-Nadchodzi-zmiana-w-zarz dzaniu.pdf (accessed on 10 July 2018).
 • 18. Rock D., Your Brain in Action, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015.
 • 19. Rock D., Schwartz J., The Neuroscience of Leadership, 2006, https://www.strategybusiness. com/article/06207?gko=6da0a (accessed on 10 July 2018).
 • 20. Spitzer M., How the Brain Learns, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • 21. Tkaczyk B.J., Richard Bagozzi: Neuroscience and Management. Interview with Professor Richard Bagozzi, 2010, http://manager.inwestycje.pl/nauka_manager/Richard-Bagozzineuronauki- i-zarzadzanie;110949;0.html (accessed on 20 July 2018).
 • 22. Training Partner, Polish Motivation Map, 2016, https://trenerzy.pl/polska-mapa-motywacji/ (accessed on 20 July 2018).
 • 23. Wawrzyniak A., Wąsikowska B., Neuroimaging Methods in Research on Decision-Making in Management, "Organizacja i Kierowanie" 2016, No. 1.
 • 24. Wollenweber L., Neuromanagement. Schlussel zum Erfolg von Manager, 2012, Mitarbeiter und Unternehmen, http://www.coamax.de/tl_files/inhalt/bilder-blog/Neuromanagement. pdf (accessed on 15 July 2018).
 • 25. Zaleśkiewicz T., Piskorz Z., Brain, Mind. Decisions. Neurobiology of Not Only Subjective Probability [in:] Psychology of the Mind, Z. Piskorz, T. Zaleśkiewicz (eds.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.