PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 41 | 91--106
Tytuł artykułu

Przydatność koncepcji resilience w reformowaniu pomocy społecznej w Polsce - przypadek stowarzyszenia "Mateusz"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Usefulness of the Concept of Resilience in the Social Welfare Reform in Poland - the Case of the "Mateusz" Association
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Resilience to: 1) elastyczność, prężność, odporność, zdolność do regeneracji sił; 2) zespół umiejętności, które pozwalają radzić sobie z dużym stresem; 3) dobre funkcjonowanie mimo niekorzystnych warunków życia; 4) zdolność jednostki do "odbijania się od dna"; 5) konfrontacja ze zdarzeniami, uzyskanie niezbędnych zasobów odporności. Na przykładzie Waldemara Dąbrowskiego w sposób modelowy można analizować następujące etapy resilience: 1) wystąpienie czynników ryzyka: niespecyficznych (utrata rodziców) i specyficznych (sukces sportowy i finansowy); 2) życiowe trudności w postaci choroby alkoholowej, która zagraża podstawowym wartościom, takim jak zdrowie i życie; 3) cierpienie konfrontowane z tym ryzykiem i podjęcie działań naprawczych (terapia, remont baraku, prowadzenie ośrodka "Mateusz" itd.); 4) kształtowanie w sobie niezbędnych zasobów odporności w postaci oderwania się od negatywnych doświadczeń i wzbudzenia w sobie pozytywnych emocji; 5) umiejętność nowego spojrzenia na własne doświadczenia i zachowanie nadziei, która nakręca spiralę pozytywnych procesów. "Mateusz" to miejsce, w których można uzyskać pierwszą pomoc postpenitencjarną oraz odbyć pozytywną adaptację (proste zasady, indywidualne podejście, kilkunastu mieszkańców, aktywizacja mieszkańców). To także narzędzie służące do koordynowania działań między instytucjami pomocowymi. (abstrakt oryginalny)
EN
Resilience it is: 1) flexibility, resilience, agility, an ability to regenerate forces; 2) a group of skills that allow you to handle a lot of stress; 3) a proper functioning despite the unfavorable conditions of life; 4) an individual's ability to 'bounce off the bottom'; 5) a confrontation with events, obtaining the necessary immunity resources. Based on the Waldemar Dabrowski's example you can analyze resilience in the form of the following stages: 1) the occurrence of risk factors: non-specific (poor communication within the family concerning alcohol) and specific (sport and financial success); 2) life problems as alcoholism, which threatens the fundamental values, such as health and life; 3) suffering confronted with that risk and taking corrective action (therapy, barracks renovation, running the "Mateusz" centre etc.); 4) forming in oneself the necessary resistance resources in the form of detachment from negative experiences and awakening positive emotions within; 5) an ability to take a fresh look at your experience and preserve hope that fuels positive processes. "Mateusz" is a place, where - first of all - you can get first post-penitentiary aid and pass a positive adaptation (simple rules, individual approach, a dozen or so residents, residents activation). It is also a tool for coordinating activities between aid institutions. (original abstract)
Rocznik
Tom
41
Strony
91--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Barczykowska, A. (2004). Niedomagania pomocy postpenitencjarnej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. (315-323). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Błaszkiewicz, P. (2015). Takie inicjatywy jak "Mateusz" są bezcenne. Nowości. Dziennik toruński, 13 listopada.
 • Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, nr 12, s. 587-597.
 • Frysztacki, K., Piątek, K. (2017). Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".
 • Kumpfer, K.L., Summerhays, J.F. (2006). Prevention Approaches to Enhance Resilience among High-Risk Youth: Comments on the Papers of Dishion & Connell and Greenberg. Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1094, iss. 1, s. 151-163. DOI: 10.1196/annals.1376.014.
 • Luthar, S.S., Cicchetti, D., Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, vol. 71, s. 543-562.
 • Malec, J. (1994), Stan i problemy pomocy postpenitencjarnej dla dorosłych w Polsce. Warszawa: wewnętrzne nieopublikowane opracowanie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Napadło, A. (2007). Analiza oczekiwań osób skazanych wobec oferowanej pomocy oraz efektywność oddziaływania instytucjonalnych form pomocy. Komunikat z badań. W: A. Rejzner (red.), Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (2005). Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. Wybrane zagadnienia. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • Rutter, M. (1987). Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms. The American Journal of Orthopsychiatry, vol. 57, iss. 3, s. 316-331. DOI: 10.1111/j.1939-0025.1987.tb03541.x.
 • Rutter, M. (2006). Implications of Resilience Concepts for Scientific Understanding. Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1094, iss. 1, s. 1-12. DOI: 10.1196/annals.1376.002.
 • Werner, E.E. (1994). Overcoming the Odds. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, vol. 15, no. 2, s. 131-136.
 • Werner, E.E. (2000). Protective Factors and Individual Resilience. W: J.P. Shonkoff, S.J. Meisels (red.), Handbook of Early Childhood Intervention. (115-132). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Więcławski, T. (2015). Powrót z piekła. ABC, nr 36 (36), s. 44-45.
 • Witkowski, L. (2014). Memoriał w sprawie wspierania oddolnych inicjatyw społecznych w rewitalizacji systemowej polityki postpenitencjarnej RP (dziesięć tez). Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji. Rocznik naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, iss. 9, s. 13-19.
 • Zielińska, E. Działalność Stowarzyszenia "Mateusz" odpowiedzią na skutki izolacji więziennej i wynikających z niej trudności w readaptacji (maszynopis).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537993

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.