PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 154--159
Tytuł artykułu

Klasyfikacja obszarów wiejskich w Polsce pod względem poziomu kapitału ludzkiego

Autorzy
Warianty tytułu
Classification of Rural Areas in Poland in Terms of the Level of Human Capital
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań było przedstawienie klasyfikacji obszarów wiejskich w Polsce pod względem poziomu kapitału ludzkiego w 2016 roku. Poziom kapitału ludzkiego określono za pomocą wskaźnika złożonego, do którego konstrukcji wykorzystano sześć wskaźników cząstkowych. W grupie regionów, których obszary wiejskie charakteryzowały się wysokim poziomem kapitału ludzkiego znalazły się województwa: mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie, pomorskie i dolnośląskie. Z kolei najniższym poziomem kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich odznaczały się województwa: lubelskie, lubuskie, podlaskie, opolskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to present the classification of rural areas in Poland in terms of the level of human capital in 2016. The level of human capital has been evaluated using composite index, to the construction of which six partial indicators were used. The highest level of human capital in rural areas was in voivodeships: Mazovia, Greater Poland, Lesser Poland, Pomerania, and Lower Silesia. In turn, the lowest level of human capital in rural areas was marked by the following voivodeships: Lublin, Lubusz, Podlachia, Opole, Warmia-Masuria and West-Pomerania.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
154--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Becker Gary Stanley. 1964. Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago: University of Chicago Press.
 • 2. Domański Stanisław Ryszard. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy (Human capital and economic growth). Warszawa:PWN.
 • 3. GUS. 2017. Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r. (Rural areas in Poland in 2016). Warszawa-Olsztyn: Wydawnictwo GUS.
 • 4. Kowalewska Magdalena. 2014. Terytorialne zróżnicowanie poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich (Territorialdifferentiation of the level of human capital in rural areas). Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 105-110.
 • 5. Kowalewski Tadeusz. 2011. Zagadnienie kapitału ludzkiego w kontekście funkcjonowania banku (The problem of thehuman capital in the context of the functioning of the bank). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 34 (7):377-382.
 • 6. Kunasz Marek. 2004. Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej. [W] Unifikacja gospodarek europejskich:szanse i zagrożenia (The theory of human capital at the background of economic thought. [In] Unification ofEuropean economies: Opportunities and threats), ed. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk, 433-442. Warszawa:Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 7. Mincer Jacob. 1958. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy 4(66): 281-302, doi: 10. 1086/258055.
 • 8. Mossakowska Ewa, Aldona Zawojska. 2009. Rozwój gospodarczy a kapitał ludzki na obszarach wiejskich (Economicdevelopment and rural human capital). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej79: 5-21.
 • 9. Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata, Małgorzata Wachowska. 2012. Wiedza - kapitał ludzki - innowacje (Knowledge -human capital - innovations). Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 • 10. Pietrzak Michał. 2003. Najlepiej wycenić z kartą (The best to evaluate with card). Personel i Zarządzanie 10 (151): 16-22.
 • 11. Pietrzak Piotr, Michał Pietrzak. 2014. Publiczne szkolnictwo wyższe jako kreator kapitału ludzkiego i wiedzy na rzeczrolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich po akcesji Polski do UE. [W] Rolnictwo, gospodarkażywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej (Public higher education as a creator of human capitaland knowledge for agriculture, food economy and rural areas after the Polish accession to the EU. [In] Agriculture,food economy, rural areas - 10 years in EU), ed. Nina Drejerska, 81-96. W arszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • 12. Przygodzki Zbigniew. 2009. Znaczenie kapitału ludzkiego w budowaniu innowacyjności regionów. [W] Budowaniezdolności innowacyjnych regionów (The role of human capital in building the innovative regions. [In] Buildingregional innovative capacities), ed. Aleksandra Nowakowska, 61-82. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 13. Romer Paul Michael. 1986. Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy 5 (94): 1002-1037,doi: 10. 1086/261420.
 • 14. Say Jean-Baptiste. 1960. Traktat o ekonomii politycznej (A Treatise on political economy). Warszawa: PWN. Google Scholar
 • 15. Schultz Theodore William. 1961. Investment in human capital. The American Economic Review 1 (51): 1-17.
 • 16. Walsh John Richard. 1935. Capital concept applied to man. The Quarterly Journal of Economics 2 (49): 255-285, doi:10. 2307/1884067.
 • 17. Wronowska Gabriela. 2005. Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne. [W] Teoretyczne aspekty gospodarowania(The concept of human capital - a historical approach. [In] Theoretical aspects of management), ed. DanutaKopycińska, 121-123. Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 18. Zajączkowska-Jakimek Sylwia. 2006. Wiedza techniczna i kapitał ludzki w teorii wzrostu gospodarczego (Know-howand human capital in the theory of economic growth), Gospodarka Narodowa 11-12: 47-69.
 • 19. https://bdl. stat. gov. pl/BDL, access: 11. 07. 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171537999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.