PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 5 | 160--166
Tytuł artykułu

Potencjał obszarów wiejskich na Litwie dla rozwoju energetyki odnawialnej

Warianty tytułu
The Potential of Rural Areas in Lithuania for the Development of Renewable Energy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest zbadanie potencjału obszarów wiejskich na Litwie dla rozwoju energetyki odnawialnej. Materiałem badawczym i źródłem informacji były dokumenty: Program Rozwoju Litewskiej Wsi 2014-2020 Ministerstwa Rolnictwa Republiki Litewskiej oraz Narodowa Strategia Niezależności Energetycznej z 2018 roku Ministerstwa Energetyki RL, a także dane statystyczne Departamentu Statystyki RL oraz raporty instytucji związanych z energetyką odnawialną. Badania obejmują lata 2007-2018 z perspektywą do 2050 roku. Analiza materiałów wykazała, że udział OZE w energetyce Litwy będzie się nieprzerwanie zwiększał, głównie ze względu na wybraną przez państwo politykę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Obszary wiejskie mają szanse wykorzystać daną koniunkturę w celu poprawy swojej sytuacji ekonomicznej poprzez wdrożenie innowacji, obniżenie kosztów produkcji rolnej, zmniejszenie bezrobocia na lokalnym rynku pracy oraz ogólnie poszerzenie i dywersyfikację aktywności ekonomicznej. Z analizy wynika, że największy udział w OZE będzie miała energetyka wiatrowa oraz słoneczna, a znaczenie produkcji biomasy zmniejszy się.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to identify the potential of rural areas in Lithuania for the development of renewable energy. The research material and source of information were legal acts of Lithuania regarding the Programme of Rural Development for 2014-2020 of the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania and National Energy Independence Strategy of 2018 Ministry of Energy, statistical data of the Department of Statistics of Lithuania and reports of institution related to renewable energy. The research covers the years 2007-2018 with a perspective up to 2050. The analysis shows that the share of renewable energy in the energy sector will continue to grow mainly due to the policy chosen by the state regarding energy security and environmental protection. Rural areas have a chance to take advantage of the state policy in order to improve their economic situation, including implementing innovations, reducing agricultural production costs, improving the local labor market and broadening and diversifying economic activity in general. The analysis shows that the largest share in RES will be played by wind and solar energy, and the share of biomass production will decrease.(original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
160--166
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
  • 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowaniastosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive No. 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council ofApril 23, 2009, on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending andsubsequently repealing Directives No. 2001/77/EC and No. 2003/30/EC), https://eur-lex. europa. eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=PL, access: 30. 06. 2018.
  • 2. Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2017. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej - wyzwaniai szanse dla obszarów wiejskich (European Union climate and energy policy - challenges and chancesfor the development of rural areas). Roczniki Naukowe SERiA XIX (4): 79-85.
  • 3. Gradziuk Piotr, Błażej Jendrzejewski. 2017. Wyzwania dla sektora biopaliw w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej (The challenges for the biofuels sector in the context ofthe EU climate and energy policy). Roczniki Naukowe SERiA XIX (2): 58-65.
  • 4. Gradziuk Piotr. 2017a. Energetyka słoneczna w Unii Europejskiej - stan i tendencje rozwojowe (Solarenergy in the UE -state of the art and development trends). Roczniki Naukowe SERiA XIX (1): 52-59.
  • 5. Gradziuk Piotr. 2017b. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych a zatrudnienie (The use of energyfrom renewable sources and employment). Roczniki Naukowe SERiA XIX (6): 92-98.
  • 6. KE (Komisja Europejska). 2017. Informacijos apie 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programąsuvestinė (Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme for Lithuania), https://ec. europa. eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/lt/factsheet_lt. pdf, access: 26. 09. 2018.
  • 7. Litewski Departament Statystyki (Lithuanian Statistics Department), https://osp. stat. gov. lt/statistiniu--rodikliu-analize?theme=all
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.