PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | R. 16, nr 1, cz. 2 | 173--188
Tytuł artykułu

Koncepcja budowy systemu motywowania pracowników urzędów gmin miejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Concept of Building a Motivation System for Employees of Municipal Offices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę motywowania pracowników i budowę zespołów w jednostkach samorządu terytorialnego, zwracając szczególną uwagę na specyfikę ich pracy. W wyniku rozważań wykazano, że stosowane w urzędach rozwiązania systemów motywowania nie zapewniają poziomu motywacji pracowników na miarę organizacji XXI wieku. W artykule zaprezentowano ideę, zasady oraz warunki funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym unormowania prawne działalności gminy. Główny cel podjętych badań stanowiło stworzenie autorskiego spersonalizowanego systemu motywowania pracowników jednostek samorządu terytorialnego spójnego z zadaniami gminy, ponieważ tylko skutecznie zmotywowani pracownicy są najbardziej efektywni, lojalni wobec organizacji, zaangażowani w pracę, ale przede wszystkim wykonują ją na wysokim poziomie. Badania empiryczne prowadzono wśród pracowników 21 losowo wybranych urzędów gmin miejskich województwa pomorskiego. W oparciu o przeprowadzone badania zidentyfikowano oczekiwania pracowników samorządowych, dokonując ich hierarchizacji w kontekście potencjału motywowania. Wykazały one również, że różne urzędy stosują podobne sposoby i narzędzia motywowania. Dzięki przeprowadzonym badaniom, określającym, jaki wpływ na pracowników mają poszczególne czynniki motywowania, pracodawca będzie mógł kształtować poziom motywacji, który gwarantuje dużą skuteczność działania oraz dopasowany jest do specyfiki i trudności zadań wykonywanych przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł napisany został w oparciu o opracowania i badania własne oraz literaturę zwartą i periodyczną. Bardzo istotne były aktualne regulacje prawne działalności urzędów administracji samorządowej, w tym regulacje wewnętrzne badanych jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented article is taking issue of local government employees motivation and building the creative teams in local government units, paying the close attention to specificity of their work. As a result of the considerations, it has been shown, that the solutions of motivation systems used in the offices do not provide the level of employees motivation fit for the 21st century organization. In the article there were presented the idea, the rules and the conditions of local government functioning including the legal provisions of municipal district activity. The main purpose of undertaken research was to create the original, personalized motivation system of local government employees which would be coherent with municipal districts assignments because only effectively motivated employees are the most efficient, loyal to the organization, engaged in work, but above all they do their work at high level. The empirical research has been done among the employees of 21 chosen offices in Pomerania Province municipal districts. On the basis of performed studies there have been identified the employees expectations prioritised in the context of motivation. The research has also shown that different offices use similar motivation means. Due to conducted research, defining the effect of individual motivation factors on employees, the employer will be able to create the level of motivation which guarantees the high effectiveness and fits the specificity and difficulty of the assignments performed by local government employees. The article was written on the basis on elaborations and own research and also on specialist and periodic literature. The current legal regulations concerning on local government functioning have been very important, including internal regulations of examined local government units. (original abstract)
Rocznik
Strony
173--188
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Czubasiewicz H., Nogalski B. (2005), Ocenianie motywacji pracowników i satysfakcji z pracy. Analiza przypadku, w: A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Górniak J. (2003), Zasady budowania porządku organizacyjnego, a funkcje administracji publicznej, w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grzybowski M. (2003), Administracja publiczna a ład konstytucyjny. Kwestie pojęciowe, w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Izdebski H. (2003), Badania nad administracją, w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Izdebski H., Kulesza M. (1999), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • Makles S., Suwara B. (2013), Kapitał ludzki w administracji samorządowej - perspektywy rozwoju na najbliższe dziesięciolecia, w: D. Adrianowski, K. Patara, J. Sikorski (red.), Finanse, rachunkowość i zarządzanie. Polska, Europa, Świat 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (2004), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ochendowski E. (1997), Prawo administracyjne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 • Podgórski R. (2007), Metodologia badań socjologicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn.
 • Sikorski C. (2004), Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych (1996), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.