PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 503 Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości | 272--280
Tytuł artykułu

Raportowanie zintegrowane a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Integrated Reporting vs. Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja sprawozdawczości zintegrowanej powstała w 2010 r., a jej wytyczne ( Framework) zostały opublikowane przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanego Raportowania (International Integrated Reporting Council - IIRC) w 2013 r. Początkowo była ona silnie związana ze społeczno-środowiskowymi aspektami działalności przedsiębiorstw, z którymi przez wielu autorów nadal jest utożsamiana. Celem artykułu jest przybliżenie krytycznych głosów, zgodnie z którymi związki zintegrowanego raportowania ze zrównoważonym rozwojem (sustainable development) czy społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) znajdują się obecnie na dalszym planie. Raport zintegrowany ma przede wszystkim informować o procesie tworzenia wartości i jest adresowany do dostarczycieli kapitału (inwestorów). Jest on dodatkowym raportem, możliwym do opracowywania przez spółki obok sprawozdań finansowych i raportów społecznych. W zamierzeniu autorki rozważania zawarte w artykule przyczynią się do rozwoju naukowej dyskusji nad sprawozdawczością zintegrowaną i prowadzenia badań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of integrated reporting originated in 2010 and its guidelines ( Framework) were published by the International Integrated Reporting Council (IIRC) in 2013. Initially, the concept was strongly linked to the socio-environmental impacts of companies and it is still identified with them by many authors. The aim of the paper is to present the opinions of some critics who claim that connotations of sustainable development or corporate social responsibility carried by the concept of integrated reporting have recently lost significance. The integrated report is primarily to inform about the process of value creation and it is addressed to capital providers. It is an additional report, which can be prepared by companies along with financial statements and CSR (social) reports.The author hopes the article will contribute to the scientific debate about the concept of integrated reporting and encourage scientific research in this area.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adams C., 2015, The International Integrated Reporting Council: A Call to Action, Critical Perspec- tives on Accounting, vol. 27, s. 23-28.
 • Alexander D., Blum V., 2016, Ecological economics: A Luhmannian analysis of integrated reporting, Ecological Economics, vol. 129, s. 241-251.
 • Bek-Gaik B., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 873(77), s. 479-491.
 • Corporate Leadership Group on Integrated Reporting, 2017, https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI CLGir 2017.pdf (dostęp: 30.05.2017).
 • Dumay J., Bernardi C., Gurthie J., Demartini P., 2016, Integrated reporting: A structured literature review, Accounting Forum, vol. 40, s. 166-185.
 • Dyczkowska J., 2015, Raportowanie zintegrowane - obecne i przyszłe kierunki badań oraz oczekiwane korzyści, [w:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 94-104.
 • Eccles R., Krzus M., 2010, One report: Integrated reporting for a sustainable strategy, Wiley & Sons, Hoboken, New York.
 • Flower J., 2015, The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure, Critical Perspectives on Accounting, vol. 27, s. 1-17.
 • FOB, 2017, http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/raportowanie-spoleczne (dostęp: 15.05.2017).
 • GRI, IIRC, 2013, Memorandum of Understanding: IIRC and GRI - 01 February 2013, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/02/MoU-IIRC-GRI-20130201-1.pdf?dm_i=4J5,1BERL, 2NHPCK,4GJ8M,1 (dostęp: 30.05.2017).
 • IIRC, 2010, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/03/Press-Release1.pdf (dostęp: 30.04.2017).
 • IIRC, 2011, Towards Integrated Reporting, Communicating value in the 21st Century.
 • IIRC, 2013a, Capitals Background Paper for <IR>.
 • IIRC, 2013b, Consultation Draft of the International Integrated Reporting Framework.
 • IIRC, 2013c, The International <IR> Framework.
 • IIRC, 2013d, http://integratedreporting.org/news/the-international-ir-framework-released-with-business- and-investor-support/ (dostęp: 30.05.2017).
 • Kamela-Sowińska A., 2009, Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2011, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-681-PL-F1-1.Pdf (dostęp: 10.05.2017).
 • Kwiecińska K., 2015, Wiarygodność zintegrowanego raportu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1.
 • Mazurowska M., 2015, Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Committee, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1.
 • Remlein M., 2015, Doświadczenia polskich grup kapitałowych w zakresie zintegrowanej sprawozdawczości, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1.
 • Remlein M., 2016, Koszty i korzyści prezentowania dokonań przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w zintegrowanym sprawozdaniu, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, nr 23(2), s. 51-59.
 • Rodrigue M., 2015, The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure; 'But Does Sustainability need Capitalism or an Integrated Report' a Commentary on 'The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure' by Flower, J.; The International Integrated Reporting Council: A Call to Action, Social and Environmental Accountability Journal, vol. 35(2), s. 128-129.
 • Thomson I., 2015, 'But Does Sustainability need Capitalism or an Integrated Report' a Commentary on 'The International Integrated Reporting Council: A Story of Failure' by Flower, J., Critical Perspectives on Accounting, vol. 27, s. 18-22.
 • United Nations, 1987, Our Common Future, Report of the Commission on Environment and Development, New York.
 • United Nations, 2002, Report of the Word Summit of Sustainable Development, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.