PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 56--78
Tytuł artykułu

Monitoring wizyjny jako ingerencja w sferę dóbr osobistych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Video Monitoring as Infringement of Moral Rights
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce w wyniku implementacji rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 doszło do wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących monitoringu w wybranych sferach życia. Brak jest wciąż ogólnej regulacji prawnej odnoszącej się do możliwości stosowania monitoringu wizyjnego przez podmioty prywatne np. przez osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe. Wobec braku kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej monitoringu wizyjnego stosować należy w powyższym zakresie ogólne regulacje prawne w tym m. in zasady ochrony dóbr osobistych oraz danych osobowych. W artykule przeanalizowane zostały prawne ramy umożliwiające funkcjonowanie monitoringu wizyjnego z perspektywy naruszenia dóbr osobistych. W artykule omówione zostały m. in. zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za stosowanie nielegalnego monitoringu, monitoring jako sposób ochrony osób i mienia, kwestia legalności dokonywania zapisów fonicznych i wizualnych, naruszenie prawa do prywatności przez monitoring oraz przesłanki dopuszczalności stosowania monitoringu wizyjnego z ukrycia m. in. możliwość instalacji monitoringu we wspólnotach mieszkaniowych, oraz na terenie prywatnej nieruchomości. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, as a result of the implementation of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679, legal regulations concerning monitoring in selected spheres of life have been introduced. There is still no general legal regulation regarding the possibility of using video surveillance by private entities, eg by individuals or housing communities. The article analyzes the law regarding the functioning of video monitoring from the perspective of violation of personal rights. The article discusses, among others problems related to: criminal liability for illegal monitoring, monitoring as a way to protect people and property, problems concerning video recording and violation of the right to privacy, prerequisites for using hiding video monitoring, ability to install monitoring in housing communities, and in the private property. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
56--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Filia w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Armitage R., G. Smyth, K.Pease, Burnley CCTV evaluation, [w:] K.Painter, N. Tilley (red.) Surveillance of Public Space CCTV, Street Lighting and Crime Prevention, Vol. 10 Crime Prevention Studies, Monsey 1999.
 • Augustyniak M., Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.
 • Banaszak B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
 • Barta J. , R. Markiewicz [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2001.
 • Ciapała J. , Wolność a uprawnienie - próba analizy porównawczej pojęć w kontekście wybranych postanowień Konstytucji RP, [w:] Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka 2000/7.
 • Kałużny P., Telewizyjne systemy dozorowe, Warszawa 2008.
 • Kamiński I. C., Prowokacja dziennikarska a Europejska Konwencja Praw Człowieka [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa-Poznań 2016.
 • Kardas P., Prawnokarna ochrona informacji z perspektywy przestępstw komputerowych, [w:] NP 2000/1.
 • Kister Ł., Prawne aspekty dopuszczalności monitoringu wizyjnego - ochrona wizerunku osób, "Ochrona Mienia i Informacji 2010/6.
 • Kowalewska-Borys E., Prawnokarne aspekty śledztwa dziennikarskiego, Białystok 2016.
 • Kunicka-Michalska B. [w:] A. Wąsek (red.), Komentarz. Kodeks karny. Część szczególna. t. II, Warszawa 2004.
 • Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz. C.H. Beck 2000.
 • Maczyński P., R. Płaszowska, Prawo do prywatności oraz ochrona danych osobowych osób monitorowanych przez systemy monitoringu wizyjnego funkcjonujące w celu zapewniania bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2015/3.
 • Makosz A., Informacje z ulicznych kamer poza kontrolą, [w:] "Dziennik Gazeta Prawna" z 11.06.2010 r.
 • Malinowski T., Aspekty prawne a prawa dziecka w świetle zastosowania systemów monitoringu wizyjnego, [w:] Zabezpieczenia 2011/4.
 • Ordysińska M., Aspekty prawne funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego w Polsce. Cz. II. Konsekwencje prawne funkcjonowania systemów monitoringu, [w:] Systemy Alarmowe 2006/5.
 • Palczewski M., Prowokacja dziennikarska. Definicja - aspekty prawne i etyczne - typologia, [w:] Studia Medioznawcze 2008/2(33).
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Stosowanie przez dziennikarzy "podstępnych" metod zbierania informacji oraz ukrytej kamery na tle konfliktu: wolność prasy a ochrona prywatności [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa-Poznań 2016.
 • Stępień-Trela A., Obraz z kamer identyfikujący osobę fizyczna stanowi zbiór danych osobowych podlegający rejestracji w GIODO, [w:] IAP nr 2015/1.
 • Tomaszewski T., Goc M. (red.) Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XII, Warszawa 2008.
 • Tylec G., Rejestracja audiowizualna osób fizycznych jako ingerencja w prawo do prywatności w: Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, (red.) K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak, Warszawa 2017.
 • Wallace E. i C. Diffley, Ergonomia Centrum Nadzoru systemu CCTV", Make it Work, Akademia Monitoringu Wizyjnego, Gliwice, 2005.
 • Waszkiewicz P. Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego - aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Wiśniewski L., Prawo a wolność człowieka - pojęcie i konstrukcja prawna, w: L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997.
 • Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego w szkołach , s. 11-12, https://giodo.gov.pl/1520272/id_art/9851/j/pl - [dostęp 15.01.2018].
 • Słownik Języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/monitoring;2568296.html, [dostep: 9 02 2018 r.].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.