PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 79--102
Tytuł artykułu

Ochrona wizerunku contra wolność prasy: publikowanie fotografii oskarżonego w świetle polskich regulacji i orzecznictwa ETPC

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protecion of the Person's Image Contra Freedom of the Press: Publishing Photographs of the Accused in Light of Polish Regulations and the ECHR Case Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Chroniona przez Konstytucję RP i Europejską Konwencję Praw Człowieka wolność prasy, pomimo swojego niepodważalnego znaczenia, nie ma charakteru absolutnego. W sytuacji kolizji z innymi prawami i wolnościami, zwłaszcza tymi przynależnymi jednostce, ograniczenia swobody wypowiedzi okazują się nieuniknione. Jednym z praw, które może zostać naruszone przez prasę przy wykonywaniu jej zadań, jest przysługujące każdemu człowiekowi prawo do wizerunku. Problem ten jest szczególnie wyraźny w przypadku publikowania w prasie fotografii osób, przeciwko którym toczy się postępowanie karne. Niniejsze studium ma na celu wskazanie czynników, jakie powinien brać pod uwagę właściwy sąd lub prokurator, decydując, czy ujawnienie wizerunku oskarżonego jest w danym przypadku w dostatecznym stopniu uzasadnione społecznie. W tekście formułowane są także postulaty pod adresem polskiego ustawodawcy, dotyczące przyznania wskazanym organom dodatkowych uprawnień w tej kwestii. (abstrakt oryginalny)
EN
Freedom of the press, protected by the Polish Constitution and the European Convention on Human Rights, despite its indisputable significance, is not absolute. In a situation of collision with other rights and freedoms, especially those belonging to an individual, restrictions on the freedom of expression turn out to be inevitable. One of the rights that can be violated by the press while carrying out its tasks is the right to image, owned by every human. The problem is particularly evident in the case of publishing photographs of people against whom the criminal proceedings are pending. This study aims to indicate the factors which should be taken into account by the competent court or prosecutor when deciding whether, in the given case, the disclosure of image of the accused is socially justified to a sufficient degree. The text also contains postulates addressed to the Polish legislator, regarding the granting of additional powers to the abovementioned bodies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--102
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Augustyniak A. [w:] Prawo prasowe. Komentarz, red. B. Kosmus, G. Kuczyński, Warszawa 2013.
 • Barta J., Markiewicz R. [w:] J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Chajewska A., Prawo prasowe a Europejska Konwencja Praw Człowieka, [w:] K. Orlik (red.), Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Fathaigh R., de Beer K., Copyright, Privacy and Publishing Photographs of Criminal Defendants, [w:] European Human Rights Cases" 2017/1, artykuł w wersji do druku, https://ssrn.com/abstract=3104641.
 • Ferenc-Szydełko E., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Warszawa 2010.
 • Koper R., Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym, Warszawa 2010.
 • Koper R., Zakres obowiązywania zakazu prasowej publikacji danych osobowych i wizerunku a proces karny, cz. II, [w:] Palestra 2005/ 9-10/ XLX.
 • Łoszewska-Ołowska M. [w:] M. Zaremba (red. nauk.), K. Drozdowicz, M. Łoszewska-Ołowska, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Matlak A., Cywilnoprawna ochrona wizerunku, [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004/2/ XIII.
 • Mik C., Standardy Rady Europy dotyczące wolności prasy, [w:] Palestra 1993/9-10/ XXXVII.
 • Morgała D., Ochrona prawna oraz naruszenie wizerunku sprawcy przestępstwa, Bielsko-Biała 2015.
 • Morgała D., Ujawnienie danych osobowych i wizerunku sprawcy przestępstwa, [w:] Prokuratura i Prawo 2013/3.
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2010.
 • Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa, Kraków 2007.
 • Sarnecki P. [w:] L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.), M. Derlatka, K. Działocha, S. Jarosz-Żukowska, A. Łukaszczuk, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, M. Wiącek, K. Wojtyczek, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, Warszawa 2016.
 • Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Ślęzak P., Ochrona prawa do wizerunku, Katowice 2009.
 • Święcka K., Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę, Warszawa 2010.
 • Włodarska-Dziurzyńska K., Ochrona dóbr osobistych uczestników postępowania sądowego a dziennikarska sprawozdawczość sądowa, [w:] Media a dobra osobiste, J. Barta (red.), R. Markiewicz (red.), Warszawa 2009.
 • Zawadzka Z., Wolność prasy a ochrona prywatności osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konfliktu zasad, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.