PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 43 | 103--120
Tytuł artykułu

Zakres wolności religijnej w domach pomocy społecznej. Uwagi na kanwie wyroków WSA w Lublinie z 11 grudnia 2012 r. (II SA/Lu 897/12) i WSA w Gliwicach z 12 kwietnia 2016 r. (IV SA/G1 757/15)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Scope of Religious Freedom in Residential Homes. Comments on the Basis of the Sentences of Provincial Administrative Court in Lublin from the 11th of December 2012 (II SA/Lu 897/12) and Provincial Administrative Court in Gliwice from the 12th of April 2016 (IV SA/G1 757/15)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Lublinie i Gliwicach, dotyczące możliwości dokonania wyboru domów pomocy społecznej, ze względu na motywy religijne, stały się podstawą do dokonania analizy sytuacji panującej w tych placówkach. Autor potraktował temat w zdecydowanie szerszy sposób niż wynikałoby to z treści samych wyroków. Została bowiem dokonana analiza ewolucji rozwiązań normatywnych w zakresie korzystania z wolności religijnej w placówkach pomocy społecznej. Praca została podzielona na kilka części. W pierwszej przedstawiono ewolucję rozwiązań dotyczących opieki duszpasterskiej w domach pomocy społecznej do momentu uchwalenia ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Część drugą poświęcono sytuacji prawnej jaka wytworzyła po wejściu w życie tejże ustawy W trzeciej zaś omówiono tezy orzeczeń WSA w Lublinie i WSA w Gliwicach . (abstrakt oryginalny)
EN
The judgements of the Provincial Administrative Courts in Lublin and Gliwice, concerning the opportunity to choose residential home due to religious motives, have become the basis for making the analysis of the situation in these institutions. The author treated the topic in a much broader way than it would result from the content of the judgments themselves. He did the analysis of the evolution of normative solutions in the use of religious freedom in social assistance institutions. The dissertation has been divided into several parts. In the first part you can read about the evolution of solutions relating to the pastoral care in residential homes, until the moment of passing the social assistance law from the 12th of March 2004. The second part is devoted to the legal situation created after the entry into force of this law. The third part focuses on the theses of judgements stated by the Provincial Administrative Courts in Lublin and Gliwice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Abramowicz A. M. z, Przedmiotowy zakres wolności religijnej, [w:] Studia z Prawa Wyznaniowego 2007/10, s. 325-352.
 • Bielecki M., Ograniczenia wolności religijnej ze względu na ochronę bezpieczeństwa państwa, w: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu, red. W. Lis Lublin 2017.
 • Bielecki M., Polityka państwa Polskiego wobec Świadków Jehowy w okresie PRL i po przemianach ustrojowych. Zarys problematyki, [w:] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2016/3/36.
 • Bielecki M., Wolność religijna, [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014.
 • Grabusińska Z., Domy pomocy społecznej w Polsce, Warszawa 2013.
 • Kmiecik Z. R., Grzeszczuk M., Sreit-Browarna E., Klauzula interesu społecznego w postepowaniu administracyjnym, sądowo administracyjnym oraz egzekucyjnym w administracji, [w:] Annales UMCS 2016/LXIII,2.
 • Krukowski J., Konstytucyjny model stosunków między państwem a kościołem w III Rzeczypospolitej, [w:] Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego sympozjum prawa wyznaniowego (Kazimierz Dolny 14-16 stycznia 2003), A. Mezglewski (red.), Lublin 2004,.
 • Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.
 • Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.
 • Makarska M., Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, Lublin 2005.
 • Misztal H., Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe.
 • Misztal H., Wolność religijna, [w:] Prawo wyznaniowe, H. Misztal (red.), Lublin 2000.
 • Ratajczak B., Duszpasterstwo chorych, [w:] Prawo wyznaniowe po redakcją Henryka Misztala, Lublin 2000.
 • Rocznik Świadków Jehowy 2017 r., Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2016.
 • Sobczyk P., Konstytucyjne "prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują", [w:] Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. J. Nikołajew, K. Walczuk.
 • Stanisz P., Rola przepisów regulujących ubezpieczenie społeczne osób duchownych w realizacji polityki wyznaniowej państwa w latach 1945-1989, [w:] Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005.
 • Stanisz P., Ubezpieczenie społeczne duchownych w prawie polskim, Lublin 2001.
 • Stolińska-Pobralska N., Dom pomocy społecznej jako instytucja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego osób starszych, w: Pedagogika rodziny 2014/4/3.
 • Broda - Wysocki P., Pomoc społeczna w Polsce - koncepcja i instrumenty. Ekspertyz przygotowana w ramach projektu EAPN Polska - profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej - http://www.eapn.org.pl/expert/ [dostęp - 25.01.2017].
 • Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i związków wyznaniowych - data publikacji 14.01.2013 r., https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2011/12/e- -rejestr.pdf [dostęp: 29.01.2018].
 • Przybysz P. M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el 2018 - http://lex.online.wolterskluwer.pl/ [dostęp 07.02.2018].
 • Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, WKP, 2017 - http://lex.online.wolterskluwer. pl/WKPL...[dostęp 28.02.2018).
 • Zieliński T.J., Komentarz do art. 14 ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce , w: A. Czochara, T.J. Zieliński, Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz, WKP 2012 http://lex. online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc;jsessionid [dostęp 28.02.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.