PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 13 (3) | 337--347
Tytuł artykułu

State Policy Addressing Illegal Foreign Employment in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polityka państwa względem nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Praca cudzoziemców w szarej strefie w Polsce jest niedostatecznie zgłębionym tematem badawczym. Wynika to przede wszystkim z występowania znaczących utrudnień w podejmowaniu i realizacji jakichkolwiek inicjatyw badawczych nad tym zjawiskiem. W artykule zwrócono uwagę na zjawisko zatrudnienia i pracy cudzoziemców w szarej strefie w Polsce. Sprecyzowano i przeanalizowano ponadto działania, które mają na celu zapobieganie tego typu praktykom. Jedną z najistotniejszych korekt kształtu polskiej polityki imigracyjnej w ostatnim dziesięcioleciu było wprowadzenie możliwości zatrudniania cudzoziemców na podstawie tzw. procedury uproszczonej. Rozwiązanie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców - w latach 2015 i 2016 złożyli oni odpowiednio ponad 780 tys. i ponad 1,3 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Niepokojące okazują się wyniki kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Kontrole z 2014 r. wykazały, że prawie 70% cudzoziemców wskazanych imiennie w oświadczeniach złożonych przez poddanych kontroli pracodawców uzyskało na tej podstawie wizę i wjechało na terytorium Polski. Co niezwykle istotne, tylko 37% z nich podjęło zatrudnienie u wystawcy oświadczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Foreign employment in the informal sector in Poland has not been thoroughly researched to date, mainly due to the obstacles that are faced by researchers who are attempting to investigate the problem. This article focuses on the employment of foreigners in the informal sector in Poland, and it analyzes legal regulations and practices which aim to prevent illegal employment of foreign nationals. The implementation of a simplified procedure for the employment of foreign nationals was one of the most critical amendments to Poland's immigration policy in the last decade. This solution was met with considerable approval by Polish employers who submitted more than 780,000 and 1300,000 declarations of intent to employ a foreign worker in 2015 and 2016, respectively. However, the results of the inspections carried out by the National Labor Inspectorate give cause for concern. In 2014, nearly 70% of the foreigners named in the declarations of intent were granted a visa and entered Poland. It should be stressed that only 37% of them were employed by the company that issued the declaration. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
337--347
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Antoniewski R. 1997. Przyczynek do badań nad nieformalnym rynkiem pracy cudzoziemców. Funkcjonowanie "giełdy pracy" w jednej z podwarszawskich miejscowości. CMR Working Papers, 3.
 • Bednarski M. 2004. Popyt na pracę cudzoziemców z perspektywy teorii przedsiębiorstwa. In: Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi. Ed. S. Golinowska. IPiSS , Warszawa.
 • Cudzoziemcy pracujący w Polsce - statystyki. 2017. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. https://www.mpips.gov.pl/analizy-i- raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ (access: 19.11.2017).
 • Doeringer P.B., Piore M.J. 1971. Internal Labor Markets and Manpower Analysis. Lexington, Mass, New York.
 • Garcia-Pereiro T., Dileo I. 2015. Determinants of nascent entrepreneurial activities: the Italian case. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, LXVIV(4).
 • Iglicka K. 1999. Nomads and rangers of Central and Eastern Europe. CMR Working Papers, 27.
 • Iglicka K. 2000. Ethnic division on emerging foreign labour markets in Poland during the transition period. Europe-Asia Studies, 52(7).
 • Jończy R., Kubiciel S. 2010. Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy). Pro Media Sp. z o.o., Opole.
 • Kubiciel-Lodzińska S. 2013, Czynniki blokujące i stymulujące zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w opinii pracodawców oraz zagranicznych pracowników (w świetle badań przeprowadzonych w województwie opolskim). Studia Ekonomiczne, Katowice.
 • Kwiatkowska W. 2007. Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaguci A., Pellegrino A., Taylor J.E. 1993. Theories of International Migration: Review and Appraisal. Population and Development Review, 19(3).
 • Organiściak-Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K., Skórska A., Kucharski L. 2013. Popyt na pracę cudzoziemców. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Piore M.J. 1979. Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Piotrowski M, Organiściak- Krzykowska A. 2014. Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziemców w województwach Polski wschodniej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 303/1.
 • Procedury kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. 2013. PIP, Warszawa.
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. 289 i nr 165, poz. 1727).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2006 r.,^nr 156, poz. 1116).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2007 r., nr 120, poz. 824).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2009 r., nr 16, poz. 85).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. z 2015 r., poz. 543).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r., poz. 588).
 • Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. 2015.PIP, Warszawa.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001).
 • Ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769).
 • Ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.